2024.gada 4. marts

Alise, Auce

Jēkabpils novada pašvaldība neņem vērā Antūžu pamatskolas kolektīva domei iesniegto atbalsta vēstuli direktores amata kandidatūrai Ivetai Zemītei

Jēkabpils novada pašvaldība neņem vērā Antūžu pamatskolas kolektīva domei iesniegto atbalsta vēstuli direktores amata kandidatūrai Ivetai Zemītei

Jēkabpils novada 27.aprīļa domes sēdē tika skatīts lēmuma projekts par direktora iecelšanu Antūžu pamatskolā. Kā zināms, gandrīz visu šo mācību gadu pamatskola strādāja bez direktora un skolas vadību uzņēmās pedagoģe Iveta Zemīte. Viņa arī startēja konkursā uz direktora amatu. Domes sēdē, kurā direktora amatam tika virzīta Zane Grandāne, deputate Elīna Serkova (ievēlēta no LA) jautāja, kāpēc netiek šim amatam virzīta Iveta Zemīte, jo viņai ir kolektīva atbalsts, norādot, ka jau šovasar Iveta Zemīta uzsāks studijas, lai iegūtu augstāko izglītību, kas nepieciešama šim amatam. Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks kultūras un izglītības jautājumos Alfons Žuks sacīja, ka Antūžu pamatskolas direktores amatam izvēlēta kandidāte ar atbilstošu izglītību, jo skolas direktoru apstiprinot amatā ne tikai pašvaldība, bet arī Iglītības un Zinātnes ministrija un skolu nevar vadīt amatpersona bez atbilstošas izglītības.

Elīna Serkova domes sēdes dalībniekus iepazīstināja ar Antūšu pamatskolas pedagogu atbalsta vēstuli Ivetai Zemītei, to nolasot:

“Katrā iestādē ir nepieciešams vienots redzējums un atbilstoši tam veidotas visu iesaistīto pušu atbildības. Mēs, Antūžu pamatskolas pedagogi, vēlamies gūt skaidrojumu situācijai par to, kādi bija būtiskākie aspekti, izraugoties Antūžu pamatskolas direktora amata kandidātu. Kopš 2022.gada 1.novembra, kad darba attiecības ar pašvaldību pārtrauca iepriekšējais skolas direktors, Antūžu pamatskolas direktora pienākumu izpildi uzņēmās profesionālās izglītības un internāta skolotāja Iveta Zemīte. Tā kā viņai nebija iepriekšējas pieredzes vadošā darbā, tad pirmajos pašvaldības organizētajos konkursos uz šo amatu Iveta Zemīte nepieteicās, jo vēlējās gūt pārliecību par to, vai ir gatava šim atbildīgajam darbam, kas, mūsuprāt, ir ne tikai godīgs un atbildīgs lēmums, bet arī cieņpilnas attieksmes apliecinājums pret visām procesā iesaistītajām pusēm, ievērojot labas pārvaldības principus. Stiprinot kolektīva līdzatbildību izvirzīto mērķu sasniegšanā, izglītības iestādē analizēts paveiktais mācību gada ietvaros, tostarp, arī direktora pienākumu izpildītājas darbības atbilstība Izglītības likuma 30. pantā noteiktajām prasībām, to skaitā mērķu un uzdevumu izpilde, amata pienākumu izpilde, kompetenču novērtēšana. Jēgpilnās sarunās kolektīvā esam izrunājuši pilnveidojamos aspektus, saprotot, ka vienots redzējums nostiprinās ilgstošā laikposmā. Pēc 5 mēnešu darba direktora pienākumu izpildītāja amatā, gan pati Iveta Zemīte, gan Antūžu pamatskolas pedagogu kolektīvs nonāca pie vienota secinājuma, ka minētajā laika posmā kopīgā darbā ir izdevies veiksmīgi īstenot pašas izglītības iestādes definēto mērķu sasniegšanu. Ievērojot Ministru kabineta noteikumu Nr. 569 13.punkta prasības, Iveta Zemīte ir vienojusies par mācību uzsākšanu Rēzeknes tehnoloģiju akadēmijas akadēmiskā maģistra studiju programmā "Izglītības vadība". Dokumentu iesniegšana uzņemšanai norādītajā studiju programmā paredzēta no 2023.gada 3.jūlija. Antūžu pamatskolas pedagogu kolektīvs pauž neizpratni par Ivetas Zemītes kandidatūras atraidīšanu un, paužot vienotu atbalstu, norāda, ka viņa ir zinoša, motivēta, spēj identificēt riskus un risināt problēmas, demonstrējot prasmi strauji profesionāli pilnveidoties, ir veiksmīgi iekļāvusies uz izaugsmi vērstā administrācijas komandas darbā.”

Antūžu pamatskolas pedagogu vēlme netika ņemta vērā, norādot, ka Ivetai Zemītei šim amatam patlaban nav atbilstošas izglītības.

Jau ziņots, ka 27.aprīļa domes sēdē par Antūžu pamatskolas direktori ievēlēja Zanbi Grandāni. Viņa, noklausoties skolas pedagogu vēstuli, atzīmēja, ka būs prieks strādāt vienā komandā ar pedagoģi Ivetu Zemīti.

Komentāri (0-2/2)

 • Hmmm
  06.05.2023 00:25
  Tad tagad par priekšnieku var izvēlēties to, kas patīk, nevis to kas spējīgs vadīt!!! Hmmm ...būtu labi ka visos darbos darbinieki varētu sev priekšnieku izvēlēties....bet tā izskatās ka tikai skolotāji uzskata ka viņiem tādas priekšrocības...
 • no malas
  05.05.2023 18:24
  Taj pusē baigi patīk diskutēt par skolu jautājmiem. Interesanti, interesanti. Teļjuku mājās nav

Atstājiet komentāru