2021.gada 2. marts

Laila, Lavīze, Luīze

Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta” top Amatu māja

Jēkabpils vēstures muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta” top Amatu māja

1.septembrī Jēkabpils Vēstures muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta” uzsākti plānotie būvdarbi, kas notiek Eiropas Savienības finansētajā projektā “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī”.

Projekta gaitā muzeja brīvdabas nodaļā taps Amatu māja. Plānots, ka sākotnēji tiks nojaukta esošā kases ēka. Jaunuzceltajā Amatu mājā tiks izveidota ekspozīcija par amatniecības tradīcijām Sēlijā. Ekspozīcijas un praktisko nodarbību vajadzībām tiks iegādātas mēbeles un aprīkojums. Būvdarbus veic SIA “ Erbauer group”- būvniecības koptāme 444295,00 euro.

Kā jau iepriekš tika informēts, projektā “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī” bez jaunbūves Amatu māja tiks atjaunoti vēl trīs objekti- Krustpils pils C korpuss, bijušā klēts ēka, kurā plānots izveidot modernu klientu apkalpošanas centru ar Tūrisma informācijas centru un bijušā smēde. Visos četros objektos tiks radīti jauni pakalpojumi, izveidojot jaunas un interesantas ekspozīcijas. Projekta kopējās īstenošanas izmaksas ir plānotas 1 735 680,63 euro; t.sk. attiecināmās izmaksas 1 735 680,63 euro, no kurām ERAF finansējums 938 716,00 euro, valsts budžeta dotācija 140321,00 euro un pašvaldības finansējums 656643,63 euro.


Inese Vītola,
Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Attīstības un investīciju nodaļas
Projekta vadītāja

Atstājiet komentāru