2020.gada 2. jūnijs

Emma, Lība

Jēkabpilī apstiprināts projekts par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu

Jēkabpilī apstiprināts projekts par kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšanu un attīstīšanu

Apstiprināts projekts “Kultūrvēsturiskā mantojuma saglabāšana un attīstīšana kultūras tūrisma piedāvājuma pilnveidošanai Jēkabpilī”. Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūrvēsturisko mantojumu, piedāvājot jaunradītus pakalpojumus atjaunotā Krustpils pils C korpusā, bijušajā klētī, teritorijā pie bijušās smēdes un jaunuzceltajā Amatu mājā, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz šo objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā, atbilstoši Jēkabpils pilsētas attīstības programmai. 

Projekta galvenās darbības ir Krustpils pils C korpusa un fasādes vienkāršota atjaunošana, bijušās klēts ēkas pārbūve par modernu apmeklētāju apkalpošanas centru ar Tūrisma Informācijas centru, bijušās smēdes ēkas pārbūve, kā arī Amatu mājas jaunbūve muzeja brīvdabas nodaļā “Sēļu sēta”.

Projektā plānota piecu jaunu pakalpojumu izveide: Krustpils pils C korpusā 1. stāvā ekspozīcijas “Muižas virtuve” iekārtošana, Krustpils pils C korpusā 2. stāvā telpu aprīkošana izglītojošo programmu nodarbībām, moderna apmeklētāju centra ierīkošana ar ekspozīciju cokolstāvā par ceļošanas vēsturi Jēkabpilī (tiks sniegti arī tūrisma informācijas centra pakalpojumi), āra ekspozīcijas izveidošana pie bijušās smēdes ēkas par Krustpils pils saimniecisko dzīvi, kā arī Amatu mājas (Apmeklētāju apkalpošanas centra) telpu iekārtošana nodarbībām un pasākumiem ar ekspozīciju par amatniecības tradīcijām Sēlijā. Pils C korpusā un bijušajā klētī būvdarbi jau ir uzsākti. Patlaban izsludināts iepirkums Amatu mājas jaunbūvei "Sēļu sētā."

Projekta kopējās īstenošanas izmaksas ir plānotas 1735680,63 euro; t.sk. attiecināmās izmaksas1735680,63 euro, no kurām ERAF finansējums 938 716,00 euro, valsts budžeta dotācija 140321,00 euro un pašvaldības finansējums 656643,63 euro. Plānotais projekta īstenošanas ilgums 20 mēneši .

Inese Vītola,
Projekta vadītājs
Attīstības un investīciju nodaļa
Jēkabpils pilsētas pašvaldība

Atstājiet komentāru