2020.gada 2. jūnijs

Emma, Lība

Attālinātais mācību process Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Attālinātais mācību process Jēkabpils Agrobiznesa koledžā

Ir pagājis mēnesis kopš Jēkabpils Agrobiznesa koledžā tiek realizēts attālinātais mācību process. Ja vispārizglītojošajās mācību iestādēs bija viena nedēļa sagatavoties šim izaicinājumam, tad mēs, profesionālo mācību iestāžu pedagogi un audzēkņi, neierastajā, citādajā situācijā tikām “iemesti”  strauji un mums bija jāspēj ātri pielāgoties un pārstrukturizēt mācību process no klātienes uz attālinātajām mācībām.

Mēģinot nezaudēt zināšanu apguves kvalitāti, mācību procesu plānojām un pilnveidojām, mācoties no savas pieredzes un pieļautajām kļūdām, jo kļūdas ir kā izaicinājums meklēt jaunu risinājumu.

 Esam izveidojuši sistēmu un izstrādājuši norādījumus pedagogiem, audzēkņiem un vecākiem par attālinātā mācību procesa norisi koledžā, ar kuru var iepazīties mūsu mājas lapā, sadaļā Attālinātās mācības. Esam vienojušies, kādus rīkus izmantosim saziņai, mācību materiālu un uzdevumu sūtīšanai, kā arī atgriezeniskās saites sniegšanai. Piemēram, savstarpējai saziņai gan starp administrācijas pārstāvjiem, gan ar audzēkņiem izmantojam tiešsaistes nodarbību rīku Microsoft Teams. Veiksmīgam mācību procesam mājās, 10 audzēkņus esam nodrošinājuši ar datortehniku.

Paldies pedagogiem, kuri apgūst jaunas prasmes un iemaņas, izmantojot  mūsdienu tehnoloģijas, organizē savu darbu ar jau zināmiem IT rīkiem un pamazām pievieno jaunas tālmācības iespējas. Savukārt paldies audzēkņiem par vēlēšanos  un spēju uzņemties atbildību, pašiem pieņemt lēmumus, plānot savu laiku un kļūt patstāvīgākiem. Paldies vecākiem par sadarbību, pacietību un sapratni.

Jēkabpils Agrobiznesa koledža jaunajā mācību gadā gaida 9. klašu absolventus un ir gatava sniegt viņiem profesionālu apmācību un diplomu par 3.profesionālo kvalifikācijas līmeni ( 4. Latvijas kvalifikāciju ietvarstruktūras (LKI) līmenis) šādās kvalifikācijās: datorsistēmu tehniķis, programmēšanas tehniķis, grāmatvedis, mazumtirdzniecības komercdarbinieks, multimediju dizaina speciālists un loģistikas darbinieks.

ESIET GAIDĪTI KOLEDŽĀ!


Direktora vietniece profesionālās vidējās izglītības jomā Inguna PastareFotogrāfijā – 3.kursa audzēkne Nadežda Dolgova tiešsaistes nodarbībā.

Atstājiet komentāru