2021.gada 18. aprīlis

Jadviga, Laura

Apbalvoti Jēkabpils zinātniski pētniecisko darbu konkursa laureāti (FOTO)

Jau devīto gadu pēc kārtas  Jēkabpils pilsētas pašvaldībā norisinājās Jēkabpils zinātniski pētniecisko darbu konkurss.

Konkursa mērķis ir rosināt Jēkabpils pilsētas skolu vidusskolēnus veikt pētniecisko darbību, kas saistīta par Jēkabpils pilsētu un tuvējo apkārtni. Šogad izvērtēšanai tika pieteikti septiņi skolēnu zinātniski pētnieciskie darbi dažādās jomās. 3.martā notika konkursa noslēguma pasākums, kurā konkursa dalībnieki sniedza darbu prezentācijas un atbildēja uz konkursa darba grupas jautājumiem. Darbus vērtēja un ar darbu prezentācijām un autoriem iepazinās  kompetenta konkursa darba grupa- Jēkabpils pilsētas domes priekššēdētāja vietniece K. Ozola, Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors G. Gogulis, Jēkabpils Izglītības pārvaldes vadītājs J. Līcis un Jēkabpils Bērnu un jauniešu centra vadītājs O. Elksnis.

Konkursā pārliecinošu  pirmo vietu ieguva divi konkursanti- Jēkabpils 3.vidusskolas  12.klases skolniece Nadežda Sakoviča  par darbu dabas zinātnē  “Ūdens kvalitāte Ildzinieku, Baļotes un Laukezera peldvietās”, darba vadītāja ķimijas skolotāja Lita Krūmiņa, un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniekam Andris Gailis par darbu novada vestures izpētē  “Daugavas tirdzniecības ceļa nozīme Jēkabpils un Krustpils attīstībā”, darba vadītājs vēstures skolotājs Kārlis Klišāns. Arī otrā vieta tika piešķirta diviem pretendentiem - Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniecei Dairai Grūbertei par darbu veselības zinātnē “Jēkabpils jauniešu informētība par depresiju”, darba vadītāja bioloģijas skolotāja Inese Rāviņa, un Jēkabpils 3.vidusskolas 11.klases skolniekam Kārlim Mālniekam par neparastu izpētes darbu tiesību zinātnē “Noziedzības atspoguļojums 1934.gada “Jēkabpils Vēstnesī””, darba vadītāja vēstures skolotāja Astrīde Vidējā.

Trešo vietu arī ieguva divi pretendenti- Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolniece Danute Stivriņa par pētījumu ekonomikā “Jēkabpils bibliotēku pakalpojumi, to izmantošana”, darba vadītāja ekonomikas skolotāja Dzintra Priekule, un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas 12.klases skolnieks Kristaps Voitiņš par darbu ekonomikā “Uzņēmuma  “Sedumi” saimnieciskās darbības analīze”, darba vadītāja ekonomikas skolotāja Dzintra Priekule.

Konkursa Veicināšanas balva tika piešķirta Jēkabpils 3.vidusskolas 12.klases skolniecei Laurai Nikolai Pinnei par darbu sporta jomā “Orientēšanās sporta atpazīstamība sabiedrībā”, darba vadītāja ģeogrāfijas skolotāja Santa Svile.

 Liels paldies skolēniem par paveikto darbu! Jaunieši saviem zinātniski pētnieciskajiem darbiem bija izvēlējušies aktuālas tēmas, un katrs, atbilstoši savām prasmēm un iespējām, veiksmīgi tika galā ar izvirzītajiem mērķiem un uzdevumiem. Balvā no Jēkabpils pilsētas pašvaldības viņiem tika piešķirti Diplomi, suvenīri, kā arī naudas balvas. Paldies pedagogiem, kuri vadīja darbu izstrādi!  Pateicības tika izteiktas darbu vadītājiem- pedagogiem Dzintrai Priekulei, Kārlim Klišānam, Inesei Rāviņai, Skaidrītei Ozoliņai, Santai Svilei, Litai Krūmiņai, Astrīdei Vidējai, kuri būtiski veicinājuši zinātniski pētniecisko darbību Jēkabpils 3.vidusskolā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

Jēkabpils pilsētas pašvaldības
Izglītības pārvaldes
Izglītības darba speciāliste
Sarmīte Strapcāne

Atstājiet komentāru