2020.gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

JPB bērni un jaunieši iesaistās aizraujošā lasīšanas piedzīvojumā

Jēkabpils pilsētas bibliotēkas Bērnu literatūras nodaļā 2019.gadā ‘'Bērnu žurijā’' piedalās piecu klašu kolektīvi - kopā 132 bērni. Visaktīvākie ir Jēkabpils pamatskolas 2.E klase ar audzinātāju Jolantu Šinkūni, 1.E klase ar audzinātāju Līviju Karasevu, 2.C klase ar audzinātāju Anitu Ščegalkovu, 1.D klase ar audzinātāju Aldu Spergu, 2.D klase ar audzinātāju Ilonu Bikovsku, kā arī ir 19 bērni un jaunieši no dažādām klasēm, kas piedalās individuāli.  Izvērtējot izlasītās grāmatas, eksperts ar anketas palīdzību nominē trīs labākās grāmatas.  

Apkopojot visus bērnu grāmatu vērtējumus visā Latvijā, lielajos Lasīšanas svētkos Rīgā kļūst zināmas bērnu mīļākās, interesantākās grāmatas. Patlaban iemīļotākās grāmatas no “Bērnu žurija’' ir : J.Kopena ‘' Grāmata Benijam’', A.Volca ‘' Eva, Niks un es’', K.Vērdiņš ‘'Dilles tante’'’, N.Jūna ‘'Viss, itin viss’', L. Hanta ‘'Zivs kokā.’' Noslēguma pasākums gaidāms februāra sākumā. 

Bērnu žūrija ir valsts kultūrkapitāla lasīšanas veicināšanas mērķprogramma, kas darboties sāka 2002.gadā 245 bibliotēkās Latvijā, iesaistot lasītājus par “Bērnu žūrijas’' ekspertiem, aktīviem grāmatu lasītājiem, vērtētājiem un ieteicējiem. 

‘'Bērnu žūrijas’' mērķis ir veicināt bērnos lasītprieku, iesaistīt vecākus, skolēnus, skolotājus, bibliotekārus un pašvaldību vadītājus par aktīviem dalībniekiem lasīšanas veicināšanas programmas attīstībā visā Latvijā. 

Bibliotēka, kura iesaistās  šajā projektā, saņem grāmatu kolekciju, kas paliek bibliotēkas īpašumā.  Grāmatu lasīšana un vērtēšana notiek četrās vecumgrupās: 1.-2. kl., 3.-4. kl., 5.-7. kl., 8.-9. kl.

Atstājiet komentāru