2020.gada 27. maijs

Dzidra, Dzidris, Gunita, Loreta

Jēkabpils 2.vidusskolas renovācija rit saskaņā ar projektu

Trešdien domes vadība – Jēkabpils mērs Aivars Kraps un priekšsēdētāja vietniece – Kristīne Ozola - apmeklēja Jēkabpils 2.vidusskolu, lai klātienē novērtētu skolas renovācijas projekta norisi, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības sabiedrisko attiecību nodaļa. “Klātienē pārliecinājāmies par skolas vecajā korpusā paveiktajiem renovācijas darbiem un tagad darbi turpinās jaunajā korpusā. Ir gandarījums redzēt jau paveikto un to, ka skolas kolektīvs turpina darbu jau izremontētās, sakārtotās telpās. Vēlos pateikt lielu paldies par līdz šim paveikto būvniekam- SIA "Jēkabpils PMK", kā arī liels paldies par izturību un sapratni skolas kolektīvam- direktorei Ilonai Salmiņai, pedagogiem, skolēniem, skolēnu vecākiem un visam skolas personālam,” pēc redzētā sacīja domes priekšsēdētājs Aivars Kraps.

Jau ziņots, ka Centrālā finanšu un līgumu aģentūra ir apstiprinājusi Jēkabpils pašvaldības projektu "Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana". Projekta mērķis ir veikt Jēkabpils 2.vidusskolas un Jēkabpils Valsts ģimnāzijas mācību vides infrastruktūras uzlabošanu, nodrošinot izglītojamo vajadzībām atbilstošas vispārējās izglītības pakalpojuma pieejamību un sekmēt kompetenču pieejā balstītu vispārējās izglītības satura pakāpenisku ieviešanu.

Projektā plānots veikt ergonomiskas mācību vides izveidi mūsdienīga mācību procesa nodrošināšanai, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu ieviešanu un pieejamības nodrošināšanu, sporta infrastruktūras pārbūvi Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Vēl ieplānota izglītības iestādes dienesta viesnīcas pārbūve Jēkabpils 2.vidusskolā un reģionālā metodiskā centra attīstība Jēkabpils Valsts ģimnāzijā.

Ņemot vērā to, ka projektā iesaistītas divas Jēkabpils vispārizglītojošās skolas, valsts ģimnāzijas pārbūve plānota nākamajā gadā, savukārt visu projektu plānots pabeigt 2021.gada vasarā.

Atstājiet komentāru