2020.gada 22. janvāris

Austris

Jāņa Rūvalda stipendiju saņem studente no Jēkabpils - Liene Leitāne

Jāņa Rūvalda stipendiju saņem studente no Jēkabpils - Liene Leitāne

7. oktobrī LLU Jelgavas pilī tika sveikti 2019. gada Attīstības fonda stipendiāti. Dažādu stipendiju programmu apliecības saņēma 13 universitātē studējošie, kuri, būdami aktīvi un studējot ar ļoti labām sekmēm, turpmākā pusgada vai gada laikā ik mēnesi saņems stipendiju. Tās apjoms un izmaksas mērķis katrā programmā ir atšķirīgs, taču visu mecenātu misija ir atbalstīt studentus viņu centienos iegūt augstāko izglītību. “Stipendijas saņemšana ir svarīgs punkts ikvienam studentam, ko ierakstīt savā lietišķajā biogrāfijā jeb CV. Kāpēc par to jāstāsta citiem un jālielās? Jūs spējāt sasniegt tādus rezultātus, lai kāds, no malas jūsu paveikto vērtējot, jums sniegtu atbalstu. Reizēm atbalsts nav vajadzīgs nemaz tik liels, lai cilvēks spētu izdarīt daudz vairāk. Šis atbalsta finansējums jums palīdzēs būt labākiem studentiem un darbiniekiem. Iespējams, nākotnē paliksiet augstskolā un arī augstskolai palīdzēsiet kļūt labākai. Rainis reiz ir teicis: “Gūt var dodot, gūt var ņemot. Dodot gūtais neatņemams.” Mēs redzam jūsu attīstību nākotnē un ceram, ka nākotnē arī jūs varēsiet sniegt atbalstu kādam, kam tas nepieciešams,” uzrunājot un sveicot stipendiātus, teica LLU studiju prorektors Aigars Laizāns.

Svinīgajā pasākumā stipendijas apliecības tika izsniegtas desmit stipendiju programmās, ko pārvalda LLU Attīstības fonds: Alfrēda Seržāna stipendija, Artūra un Ērikas Gerhardu stipendija, Latvijas Agronomu biedrības stipendija, SIA “Latvi Dan Agro” stipendija, LLU Studējošo pašpārvaldes stipendija, Mirdzas Oškalnes stipendija, AS “Rīgas dzirnavnieks” stipendija, Jāņa Rūvalda stipendija, Vagneru ģimenes stipendija un LLU Senāta stipendija.

Jāņa Rūvalda stipendijas mērķis ir atbalstīt studējošos, kuriem ir izcilas sekmes fizikā, matemātikā vai ķīmijā. Šajā studiju gadā stipendiju ieguva Vides un būvzinātņu fakultātes 3. kursa studente Liene Leitāne. Studente izvēlējusies studijas programmā “Vide un ūdenssaimniecība” un atzīst, ka stipendija ir kā papildus motivācija pilnvērtīgām studijām un turpmākam darbam zinātnes jomā.

Par sevi Liene raksta: “Mana dzimtā pilsēta ir Jēkabpils, kur esmu absolvējusi Jēkabpils Valsts ģimnāziju. Jau tad izstrādāju savu zinātniski pētniecisko darbu vides zinātnē, kas rezultējās ar pirmo vietu Zemgales reģiona skolēnu ZPD 8. konferencē, līdz ar to ieguvu iespēju iestāties LLU studiju programmā “Vide un ūdenssaimniecība” ārpus konkursa par valsts finansējumu. Ar labām un teicamām sekmēm esmu beigusi 2. kursu un viens no manis apgūtajiem priekšmetiem ar izcilību ir arī studiju priekšmets „Matemātika”. Lai nostiprinātu un iegūtu jaunas zināšanas un prasmes, no 1. kursa darbojos LLU Meža un ūdens resursu zinātniskajā laboratorijā, kur esmu iesaistījusies pētnieciskajā darbībā par siltumnīcefektu gāzu emisiju mērījumiem lauksaimniecības zemēs.”


LLU Attīstības fonds ir nodibinājums, kas īsteno stipendiju programmas studējošajiem, mācībspēkiem un izciliem zinātniekiem par saziedotajiem līdzekļiem un to dibinājis LLU Senāts.  Līdzekļus stipendiju programmām fonds iegūst no fizisku personu, uzņēmumu ziedojumiem vai universitātei novēlētiem mantojumu fondiem. Par iespējām kļūt par fonda mecenātu lūgums sazināties ar Attīstības fonda vadību. Vairāk informācijas: https://www.llu.lv/lv/attistibas-fonds.

Zaiga Romanovska
Mārketinga speciāliste
Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Komunikācijas un mārketinga centrs

Atstājiet komentāru