2020.gada 29. maijs

Maksis, Raivis, Raivo

Krustpils kultūras nams 60 gadu jubileju svin ar koncertu - „60 gadus kā bišu stropā” ( PAPILDINĀTS AR FOTO)

11. maijā plkst. 16.00 Krustpils kultūras nams aicina uz amatierkolektīvu koncertu „60 gadus kā bišu stropā”. Krustpils kultūras nama pasākumu organizatore Vita Artjomenko informē, ka pirms 60 gadiem, tālajā 1959. gada 20. martā, piedaloties celtnes arhitektam Andrejam Aivaram, Krustpils kultūras nams tiek atklāts un sāk dzīvot savu dzīvi, sevī pulcinot dažādus kolektīvus. Kopš 1962. gadā tas iegūst nosaukumu Jēkabpils rajona kultūras nams, bet 1999. gadā atgūst vēsturisko nosaukumu – Krustpils kultūras nams. Kopš 2010. gada tas ir Jēkabpils pilsētas pašvaldības Kultūras pārvaldes struktūrvienība – Krustpils kultūras nams.

Iestādes mājaslapā definēta tās misija: “Dzīvei un darbam pievilcīgas, pieejamas un sakārtotas kultūrvides veicināšana, saglabājot nacionālās kultūras tradīcijas un vērtības.
Radošas, sabiedriski aktīvas un sociāli vienotas sabiedrības veidošana, tās dzīves kvalitātes uzlabošana, piedāvājot kvalitatīvus un inovatīvus kultūras pakalpojumus.”

Krustpils kultūras nams nodrošina amatierkolektīvu darbību, sekmē radošo iniciatīvu, attīsta, kopj un popularizē tautas mākslu, saglabājot un attīstot Vispārējo latviešu Dziesmu un Deju svētku tradīcijas, sekmē profesionālās mākslas pieejamību. Apmierinot sabiedrības kultūras vajadzības, organizē valsts svētku, kultūrvēsturisko un tradīciju pasākumu norises, koncertus, izrādes, festivālus u.c., piedalās projektu konkursos, piesaistot papildus finansējumu kultūras pasākumiem, kā arī iznomā telpas koncertdarbībai, semināriem, konferencēm, festivāliem, saietiem. Veiksmīgi sadarbojas ar citām kultūras iestādēm un NVO.  Krustpils kultūras nama vadītāja ir Ruta Kalniņa.

2011.gadā Krustpils kultūras namā noritēja vērienīgi rekonstrukcijas darbi. Šī gada 18.novembrī Krustpils kultūras nams tika svinīgi atklāts pēc nepilnu gadu ilgušas rekonstrukcijas. Krustpils kultūras nama renovāciju veica ģenerāluzņēmējs SIA „PMK”. Lai īstenotu šo projektu, tam tika piesaistīts finansējums, toreiz vēl rēķināts latos, 2 108 462 LVL apmērā - no KPFI programmas 359 015LVL, no ERAF programmas piesaistīti 1 266 663LVL, bet pašvaldības līdzfinansējums - 438 078LVL, valsts budžeta dotācija - 44 706 LVL.

Pēc renovācijas viens no būtiskiem ieguvumiem, kas Krustpils kultūras namam ļauj ieņemt vietu Latvijas labāko koncertzāļu vidū, ir kvalitatīva un moderna skaņu pults ar 32 kanāliem un pults gaismas aparatūras regulēšanai. Taču ne mazāk būtiski arī citi uzlabojumi. Piemēram, žalūzijas pie lielās zāles logiem. Ja agrāk dienas pasākumu laikā bija nepieciešams aptumšot zāli, darbinieki slēja kāpnes un kāra logiem priekšā melno plēvi. Ar žalūzijām, ja tas nepieciešams, var aizsegt arī mazās zāles spoguļus. Šo telpu tāpat kā iepriekš izmanto kolektīvu mēģinājumiem, bet tai ir arī kinozāles funkcijas. Pēc renovācijas daudz ērtāka ir dekorāciju uzstādīšana teātra izrādēm un citiem pasākumiem. No ārpuses tieši ar skatuvi savienota rampa un ierīkotas plašas durvis dekorāciju ienešanai. Jaunu seju pēc renovācijas ieguva arī kultūras nama apkārtne. Tā fasādes priekšā ierīkoja stāvlaukumu un mini skvēru ar soliem. 

“Krustpils kultūras nama 60.gadu jubilejai par godu rīkojam koncertu, kurā gribam sumināt ne vien Kultūras namu, bet arī tos, kas mūsu namu paceļ citos augstumos – mūsu čaklās un bezgala radošās bitītes – amatiermākslas kolektīvus! Mūsdienās daudzus jo daudzus jēkabpiliešus vieno mīlestība pret kādu aktiermākslas veidu – un arī kultūras nama stropā šo darbīgo bitīšu ir gana daudz – savas mājas šeit atraduši 19 kolektīvi, kuros darbojas 484 dalībnieki, no kuriem daļu satiksim koncertā. Koncertā skandinās, dziedās un dejos: Pūtēju orķestris „Krustpils”; Bērnu kolektīvi  – popgrupas „Pelēni” un „Ding-Dong”; tautas deju kolektīvi „Pastalnieki”; deju studija „Inter”; tautas deju kolektīvi  – „Delveri”, „Delverēni” un „Kauranieši”; vidējās paaudzes deju kolektīvi  – „Kreicburga” un „Zīlānietis”, senioru deju kolektīvs „Krustpilietis”; ansambļi  – „Vakarvējš” un „Bariņa”, kā arī folkloras kopa „Rati”; jauktais koris „Noskaņa” un senioru koris „Atvasara”. Starpbrīdī būs iespējams aplūkot Jēkabpils mākslas skolas pedagogu gleznas; tautas lietišķās mākslas studijas „Saulgrieži” radošos darbus, kā arī stendus, kuros atspoguļoti kultūras nama vēsturiskie aspekti. Par muzikālo noformējumu rūpēsies saksofonists Jānis Briška. Neskatoties uz kultūras nama gana lielo vecumu – nekas jau neapstājas, tieši otrādi – viss turpinās un sākas atkal no gala. Tādēļ, mīļie jēkabpilieši, aicinām jūs 11.  maijā, plkst.  16.00 atnākt ciemos uz Krustpils kultūras namu un varam garantēt – aiziesiet ar smaidu un pozitīvām emocijām!” saka Vita Artjomenko.

Jubilejas koncertā ir gaidīts ikviens jēkabpilietis, ieeja pasākumā ir bez maksas.

Komentāri (0-1/1)

  • Gita
    09.05.2019 18:49
    Jā,Kalniņa nav pieticīga sevis izcelšanā:) Kur tad pārējiem,kas strādā?

Atstājiet komentāru