2020.gada 14. jūlijs

Anvars, Oskars, Ritvars

Lieldienu dievkalpojumi Jēkabpils Romas katoļu draudzē

Lieldienu dievkalpojumi Jēkabpils Romas katoļu draudzē

Dievkalpojumi Jēkabpils Romas katoļu draudzē: 14. aprīlī, Pūpolu jeb Kunga ciešanu svētdiena, 8:30 (poļu val.) un 11:00
18. aprīlī, Lielā ceturtdiena, 18:00
19. aprīlī, Lielā piektdiena, Kunga ciešanu un nāves piemiņas diena, 18:00
20. aprīlī, Lielā sestdiena, Jēzus Kristus Augšāmcelšanās vigilija, 18:00
21. aprīlī, Kunga augšāmcelšanās, Lieldienu svētdiena, 8:30
22. aprīlī, pirmdien, Lieldienu oktāva, II Lieldienas, 11:00
28. aprīlī, Kunga žēlsirdības svētdiena, 8:30 (poļu val.) un 11:00
(Pēc Sv. Mises plkst. 11:00 automašīnu un citu transporta līdzekļu svētīšana sv. Jura godam.)

Dievkalpojumi Viesītes Romas katoļu draudzē:
20. aprīlī, Lielā sestdiena, Jēzus Kristus Augšāmcelšanās vigilija, 15:00

Dievkalpojumi Zasas Romas katoļu draudzē:
22. aprīlī, pirmdien, Lieldienu oktāva, II Lieldienas, 15:00

Dievkalpojumi Salā:
20. aprīlī, Lielā sestdiena, Jēzus Kristus Augšāmcelšanās vigilija, 12:00

Pr. Viktors Siļčonoks
Jēkabpils, Viesītes un Zasas Romas katoļu draudžu prāvests

Atstājiet komentāru