2021.gada 26. janvāris

Agneta, Agnis, Ansis

Trīs ar pus atraitnes, savedēji, vistas un citi brīnumi Ābeļu amatierteātrī

Trīs ar pus atraitnes, savedēji, vistas un citi brīnumi Ābeļu amatierteātrī

Jau kļuvis par tradīciju, ka Ābeļu pagasta amatierteātris katrā savā gadadienā saviem skatītājiem dāvina pa izrādei.

 

Pagājušonedēļ teātris svinēja savu 10.jubileju ar smieklos un mīlas intrigās dzirkstošo Niedzviedza lugas “Trīs ar pus atraitnes”, kurā valdīja īsta medību gaisotne, un kā nu ne, ja par viena vīra uzmanību sacenšas trīs mednieces. Bet, kā tas allaž mēdz būt, pie vīra tiek tā, kura sacensībā neiesaistās.

 

Šis ir tikai viens no daudzajiem iz dzīves ņemtajiem stāstiem, ar ko ik gadu savus skatītājus ir lutinājis Ābeļu amatierteātris, kuru visus šos gadus prasmīgi vada režisors un aktieris Pēteris Draņevičs.

 

Pirms izrādes bija iespēja skolotāja un šā teātra ilggadējā aktiera Arnolda jakubovska veidoto prezentāciju, kas sniedza ieskatu teātra dzīves vēsturē Ābeļu pagastā. Nekas nerodas tukšā vietā un arī Ābeļu amatierteātrim pirmsākumi meklējami ne dažu gadu, bet daudzu gadu desmitu tālā pagātnē – 1883.gadā, kad Ābeļu skolas pārzinis Jānis Dzenītis jaunuzceltajā skolā rosināja teātra spēlēšanu. Tika iestudēta ludziņa “mednieki”, ko skatītāji uzņēma ar milzu sajūsmu. Kopš tā laika teātris Ābeļos darbojās līdz pat 1980.gadam, kad iestājās apsīkums teātra dzīvē.

 

2003.gadā Ābeļu pagasta kultūras darba vadītāja uzaicināja Pēteri Draņeviču par teātra režisoru. Jau 2004.gadā tapa pirmais iestudējums – komēdija “Sapnis nomodā”, kas piedzīvoja 15 izrādes; 2005.gadā iestudētā “Es pazinu tēva sētu” piedzīvoja 16 izrādes, 2006.gada uzvedums “Rāja mani māmuliņa” - 19 izrādes, 2007.gadā “Tapiņa atgriešana” - sešas izrādes, 2008.gadā “Kā Pampāļu Pēteris meklēja sievu” - 13 izrādes, 2009.gadā “Vistas”, 2010.gadā - “Savedējs” - 14 izrādes, 2011.gadā “Ak, ši jaukā lauku dzīve” - 8 izrādes un 2012.gadā - “Es pagaidīšu aiz durvīm”.

 

Kā allaž uzsver režisors Pēteris Draņevičs, teātris pārsvarā iestudē komēdijas, jo cilvēkiem šobrīd visvairāk pietrūkst jautrības, smieklu un gaiša skatījuma uz dzīvi.

 

Teātrī darbojas tādi ilggadēji aktieri kā Arnolds Jakubovskis, Jānis Siliņš, Maija Veide, Ineta Survillo, arī Tekla Gribuste, Svetlana Koriņeva, daudz lomu nospēlējis arī Aldis Jasis, Inita Kolkovska un citi.

 

Māra Grīnberga

Atstājiet komentāru