2021.gada 15. jūnijs

Baņuta, Vilija, Vits, Žermēna

Jēkabpils pamatskolas direktore piedalīsies diskusijā par pedagogu kompetencēm 21.gadsimtā

Jēkabpils pamatskolas direktore piedalīsies diskusijā par pedagogu kompetencēm 21.gadsimtā

"Sorosa fonda - Latvija" (SFL) telpās Alberta ielā 13, Rīgā šodien notiek  apaļā galda diskusija "Kompetents pedagogs 21.gadsimtā: starptautiskā perspektīva un Latvijas uzdevumi". Diskusijas mērķis ir kopā ar Latvijas izglītības speciālistiem, praktiķiem un politikas veidotājiem izglītības reformu kontekstā runāt un veidot kopēju izpratni par kvalitatīvas izglītības priekšnosacījumiem. Diskusijā piedalās arī Jēkabpils pamatskolas direktore Silvija Dreimane un Izglītības iniciatīvu centra direktore Daiga Zaķe.

Atstājiet komentāru