2020.gada 28. oktobris

Antoņina, Ņina, Ninona, Oksana

Jēkabpilī aktīvi norit grantēto ceļu asfaltēšana, noasfaltēti 3 km.

Atstājiet komentāru