2024.gada 14. aprīlis

Gudrīte, Strauja

Aivars Kraps: Šogad pašvaldības kapitālsabiedrībās īstenos vairākus lielus projektus

  • 04 marts 2020 --

Jau iepriekšējā raidījumā “Jēkabpils šodien un rīt” informējām, ka Jēkabpils domes budžets 2020. gadam apstiprināts ieņēmumos 40 624 208 eiro apmērā. Savukārt izdevumos - 71 482 605 eiro. Šoreiz runājām par budžeta ieņēmumu un izdevumu struktūru, lielākajiem projektiem un citiem jēkabpiliešiem svarīgiem jautājumiem. Par to raidījumā “Jēkabpils šodien un rīt” stāstīja Jēkabpils domes priekšsēdētājs Aivars Kraps. Raidījumu vadīja Ainārs Zariņš.

Galvenie raidījuma akcenti:

- 2020. gada budžeta ieņēmu un izdevumu struktūra; kas ir nodokļi atsevišķām precēm un pakalpojumiem?

- Kādos projektos Jēkabpilī plānots ieguldīt vairāk nekā 50 miljonus eiro no Eiropas Savienības struktūrfondiem, lai attīstītu pilsētu?

- Kādos termiņos tiks realizēti 2020. un 2021. gadā iesāktie projekti?

- Kāpēc izglītībai atvēlētie līdzekļi ir krietni lielāki nekā paredzētie veselības aprūpei?

- Kas ir rezidentu programma?

- Ko Jēkabpils pilsētas pašvaldība pārdod, lai gūtu papildus līdzekļus budžetā?

- Kādi projekti šogad tiks realizēti Jēkabpils pilsētas pašvaldības kapitālsabiedrībās – SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, SIA “Jēkabpils autobusu parks” un SIA “Jēkabpils siltums”.