2020.gada 9. jūlijs

Asna, Asne, Zaiga

Fotostāts: Pagājušajā nedēļā Jēkabpilī norisinājās Zīlānu ielas posma no Rīgas līdz Ventas ielai asfaltēšana

Pagājušajā nedēļāJēkabpilī norisinājās Zīlānu ielas posma no Rīgas ielas līdz Ventas ielai asfaltēšana. Darbus objektā veic SIA "Ošukalns". Kā iepriekš vēstīts, satiksmei šo Zīlānu ielas posmu plānots atvērt līdz Jāņiem. Tāpat arī ziņots, ka būvdarbi Zīlānu ielas posmā no Rīgas ielas līdz Ventas ielai (posma garums 485.65m)  tika uzsākti 2019.gada augustā.

Tāpat arī vēstīts, ka objekts “Zīlānu ielas pārbūve, Jēkabpilī” tiek īstenots 30.08.2016. Ministru kabineta noteikumu Nr.587 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 6.1.4. specifiskā atbalsta mērķa “Pilsētu infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” 6.1.4.2. pasākuma “Nacionālās nozīmes attīstības centru integrēšana TEN-T tīklā” īstenošanas noteikumi”, Projekta “Jēkabpils pilsētas infrastruktūras sasaiste ar TEN-T tīklu” (projekta identifikācijas Nr. 6.1.4.2/17/I/006) ietvaros.

Saistīta ziņa: Zīlānu ielu satiksmei plāno atvērt līdz Jāņiem (FOTO)

Atstājiet komentāru