2024.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Jēkabpils novadā pieprasītākās vakances - palīgstrādnieki, ieslodzījuma vietas apsargi, ugunsdzēsēji glābēji un psihiatri

Jēkabpils novadā pieprasītākās vakances - palīgstrādnieki, ieslodzījuma vietas apsargi, ugunsdzēsēji glābēji un psihiatri

Nodarbinātības valsts aģentūras publiskotā informācija liecina, ka Latvijā reģistrētā bezdarba līmenis šogad janvāra beigās, tāpat kā pagājušā gada beigās, bija 5,7% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita. Zemākais reģistrētā bezdarba līmenis janvāra beigās joprojām bija Rīgas reģionā - 3,6% no ekonomiski aktīvo iedzīvotāju skaita, kas ir tikpat, cik mēnesi iepriekš, bet augstākais reģistrētā bezdarba līmenis saglabājās Latgales reģionā - 11,2%, kas mēneša laikā ir kāpums par 0,2 procentpunktiem.

NVA Jēkabpils filiāles vadītāja Svetlana Kačane sarunā ar Radio1.lv norāda, ka salīdzinot ar pagājušo gadu bezdarba līmenis ir samazinājies par 1%. Pagājušajā gadā tas sastādīja 6,8%. Janvāra beigās Nodarbinātības valsts aģentūrā bija reģistrēti kopumā 51 197 bezdarbnieki, kas ir par 853 cilvēkiem vairāk nekā mēnesi iepriekš, jeb pagājušā gada nogalē. Zemgales reģionā un Jēkabpils novadā situācija ar nodarbinātību ir līdzīga, kā vidēji valstī.

Svetlana Kačane informē, ka Zemgales reģionā, tajā skaitā Jēkabpils novadā februārī bezdarba līmenis bija 5,8 % un arī Jēkabpils novadā bezdarba līmenis šogad februāra mēnesī sastādīja 5,8 %. Tātad kopā Jēkabpils novadā bija oficiāli reģistrēti 1098 klienti jeb bezdarbnieki. Runājot par Jēkabpils pilsētu bija oficiāli reģistrēti 642 klienti un Jēkabpils novadā 556 bezdarbnieki.”

Jēkabpils novada bezdarbnieka portrets

Jēkabpils novadā bezdarbnieku vidū ir 163 ilgstošie bezdarbnieki jeb 14% no kopējā skaita. Sieviešu īpatsvars ir lielāks nekā vīriešu un darba meklējumos ir 593 sievietes jeb 51,1 procents no kopējā reģistrētā bezdarbnieku skaita. Darbu meklē arī 117 personas ar invaliditāti un 96 jaunieši vecumā līdz 24 gadiem. Bezdarbnieku vidū ir arī 192 nodarbinātības aģentūras klienti pirmspensijas vecumā, kā arī četras personas pēc atbrīvošanās no ieslodzījuma vietām. Svetlana Kačane piebilst, ka bezdarbnieka portrets īpaši nav mainījies. Vīriešu un sieviešu īpatsvars reģistrēto bezdarbnieku vidū izlīdzinās. Lielākā daļa jeb 82,6 % reģistrēto klientu pirms tam ir strādājusi. No visiem reģistrētajiem bezdarbniekiem – 56,8% saņem bezdarbnieka pabalstu. Vairāk kā puse jeb 66% reģistrēto bezdarbnieku bija ar bezdarba ilgumu līdz 6 mēnešiem. Šī gada janvāra beigās lielāko īpatsvaru veidoja bezdarbnieki ar profesionālo izglītību jeb 32.2% no kopējā reģistrēto bezdarbnieku skaita, no kuriem ap 54% ir vecumā 50 gadi un vairāk. 25,5% bija bezdarbnieki ar vispārējo vidējo izglītību, 23% – ar augstāko izglītību un 16,6% – ar pamatizglītību.

Svetlana Kačane atzīmē, ka pagājušā gada 12 mēnešos darbā iekārtojies pavisam 2191 Jēkabpils filiāles apkalpošanas teritorijā reģistrēts klients. Tajā skaitā 730 klienti vecumā 50 gadi un vairāk, 195 jaunieši vecumā līdz 24 gadiem un 169 klienti ar invaliditāti. Bija vērojama arī ilgstošo bezdarbnieku iekārtošana darbā, darbu atrada pagājušogad 132 klienti.

Ir pieejamas vakances

Nodarbinātības valsts aģentūras Jēkabpils filiāle piedāvā arī vakances. Svetlana Kačane atzīmē, ka uz februāra sākumu pieejama 141 vakance un pieprasītākās profesijas jeb vakances Jēkabpils filiālē ir: palīgstrādnieki, kūdras ieguves palīgstrādnieki, ieslodzījuma vietas apsargi, ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsēji glābēji, psihiatrs, šūšanas iekārtu operators, elektromontieris, būvstrādnieks, aprūpētājs, autobusa vadītājs un arī citas.Ar visām vakancēm var iepazīties Nodarbinātības valsts aģentūras CV un vakanču portālā. Svetlana Kačane informē, ka nereģistrēti lietotāji vakances var meklēt pēc vairākiem kritērijiem – darba jomas, darba vietas atrašanās, uzņēmuma nosaukuma, bruto alga, datums līdz kuram vakance ir aktuāla. Savukārt lietotāji, kuri būs reģistrējušies šajā portālā jau pie minētajiem kritērijiem ir iespēja piemeklēt vēl atbilstošākas vakances izmantojot vēl citus kritērijus – vēlamā profesija, pieredze profesijā, valodas prasmes, datorprasmes, traktortehnikas vadītāja apliecība, izglītība un citiem. Vakanču saraksti tiek atjaunoti, papildināti katru dienu un šī portāla lietošana visiem interesentiem ir bez maksas. Arī darba devējiem CV un vakanču portāls ir noderīgs, jo te var reģistrēt darba vietas un ar šī portāla starpniecību meklēt sev piemērotos darbiniekus.

Svetlana Kačane atzīmē, ka darbā iekārtošanās ātrums pieaug - klienti aizvien  ātrāk atgriežas darba tirgū,  ja vidējais nodarbinātības aģentūrā reģistrēto klientu darbā iekārtošanās ātrums 2021. gada 12 mēnešos bija 158 dienas, 2022. gada 12 mēnešos - 123 dienas, tad 2023. gada 12 mēnešos – jau 114 dienas. No nelabvēlīgākā situācijā darba tirgū esošajām klientu mērķa grupām visātrāk darbā iekārtojas jaunieši, tad seko klienti vecumā 50 gadi un vairāk, un visbeidzot - pirmspensijas vecuma klienti. Savukārt personām ar invaliditāti ir nepieciešams ilgāks laiks, lai iekārtotos darbā, tomēr pozitīva tendence ir tā, ka arī personām ar invaliditāti darbā iekārtošanās laiks saīsinās un šobrīd vidēji tas ir ap sešiem mēnešiem. Visilgākā periodā darba tirgū atgriežas ilgstošie bezdarbnieki, jo viņiem ne tikai jāatrod darbs, bet arī jāmaina ieradumi un ierastais dzīves ritms, ceļš uz darba atsākšanu ilgstošajiem bezdarbniekiem ilgst vidēji ap 17 mēnešiem jeb pusotru gadu.

Piedāvā mācību iespējas

Svetlana Kačane atzīmē, ka Nodarbinātības valsts aģentūra piedāvā mācību iespējas. Ir uzsākta iesaiste  Atbalsts atvērtās tiešsaistes kursu platformās mācībām Coursera platformā! Mācības klientam ir bez maksas, tomēr jāņem vērā vairāki nosacījumi - klientam jāaizpilda pieteikuma anketa, kurā jānorāda izvēlētā programma un anketai jāpievieno elektroniski parakstīts Apliecinājums (tajā uzskaitīti pakalpojuma saņemšanas nosacījumi). 

Darba meklētājiem, kuri reģistrēti bezdarbnieka vai darba meklētāja statusā turpinās pieteikšanās, kuponu izsniegšana un iesaiste valsts valodas programmu apguvē; 8.februārī atsākta kuponu izsniegšana šādu izglītības programmu apguvei:
    transportlīdzekļu vadīšana;
    profesionālās tālākizglītības programmas;
    svešvalodu un datorzinību izglītības programmas. 

Martā tiks uzsākta kuponu izsniegšana šādu izglītības programmu apguvei: 
    profesionālās pilnveides izglītības programmas;
    traktortehnikas vadīšana.

Turpinās arī kuponu izsniegšana un iesaiste valsts valodas programmu apguvē; februāra beigās plānots atvērt pieteikšanos datorzinību programmu apguvei.

Karjeras testu rīks

Eiropas Savienības (ES) Atveseļošanas fonda (AF) projekta “Prasmju pilnveide pieaugušajiem” ietvaros izstrādāts un piedāvāts lietotājiem jauns NVA e-pakalpojums – karjeras testu rīks, kas pieejams īpaši izveidotajā tīmekļvietnē ekarjera. 

Ikviens interesents,  kurš savas  karjeras plānošanai, pilnveidei vai profesijas izvēlei vēlas izvērtēt savas prasmes, intereses, īpašības un spējas, tīmekļvietnē ekarjera jebkurā viņam ērtajā laikā un vietā var tiešsaistē aizpildīt karjeras testus  “Prasmju novērtēšana” un “Prasmju novērtēšana darbam dažādos apstākļos”. 

Tā kā testu var izmantot, kā papildu instrumentu klientu profilēšanai, tad aicina visus - gan no jauna reģistrētos klientus, gan esošos - kārtējās konsultācijas laikā izpildīt testu līdz nākamajai konsultācijai. Iegūtos testa rezultātus izmanto labāka priekšstata gūšanai par klientam piemērotu darbu un NVA pakalpojumiem. Kopš 2023. gada 14.decembra, kad tika uzsākta karjeras testu rīka lietošana, abus testus kopā aizpildījuši 6900 interesenti, no tiem testu “Prasmju novērtēšana” – 4805, testu “Prasmju novērtēšana darbam dažādos apstākļos” –2095. Tīmekļvietnē ekarjera var pieteikties arī NVA karjeras speciālista konsultācijai, uzzināt, kādas prasmju apguves iespējas piedāvā NVA, kā arī sekot līdzi saviem testu rezultātiem. 

Svetlana Kačane atzīmē, ka Nodarbinātības valsts aģentūra sniedz plašu atbalstu reemigrantiem, ar atbalsta veidiem var iepazīties aģentūras mājaslapā.  Papildus reģionālajiem remigrācijas atbalsta pasākumiem NVA/EURES veic preventīvo darbu, nodrošinot ekspertīzi par būtiskiem jautājumiem pirms atgriešanās: informācijas pieejamību diasporai par remigrācijas un darba iespējām Latvijā, konsultācijas par sociālās drošības koordinēšanas un starpvalstu nodokļu jautājumiem, organizē pasākumus potenciālo remigrantu uzrunāšanai, kā arī pasākums sadarbībā ar citām valsts iestādēm par aktuāliem jautājumiem remigrantiem (pensijas pieprasīšana, bezdarbnieka pabalsta eksports) un piedalās diasporas organizētos pasākumos u.c.

Atbalsts ukraiņiem

Turpinās arī atbalsts ukraiņiem, palīdzot iekārtoties darbā. No 2022.gada marta līdz 2024.gada 22.janvārim NVA atbalsts tika sniegts kopumā  26 727 Ukrainas civiliedzīvotājiem; bezdarbnieka vai darba meklētāja statuss piešķirts 8039 Ukrainas civiliedzīvotājiem. 12.februārī NVA uzskaitē bezdarbnieka statusā bija 1764 Ukrainas civiliedzīvotāji. 2024.gada janvārī un februāra sākumā (līdz 12.02.) pēc atbalsta NVA jau ir vērsies 621 Ukrainas civiliedzīvotājs.

2024. gadā (līdz 12.02.) iesniegumus par nodarbinātības uzsākšanas pabalsta piešķiršanu iesnieguši 257 Ukrainas civiliedzīvotāji; par pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta piešķiršanu – 22. Kopumā kopš 2022.gada iesniegumus par nodarbinātības uzsākšanas pabalsta piešķiršanu iesnieguši  14739 Ukrainas civiliedzīvotāji, par pašnodarbinātības uzsākšanas pabalsta piešķiršanu – 390. No 2022.gada marta līdz 2024.gada 12.februārim Ukrainas civiliedzīvotāju dalību skaits NVA aktīvajos un nodarbinātības pasākumos – 3058. 2024.gada janvārī un februārī (līdz 12.02.) Ukrainas civiliedzīvotāju dalību skaits NVA aktīvajos un nodarbinātības pasākumos – 318. Uz 12.februāri NVA CV un vakanču portālā aktuālas bija 1066 brīvas darbavietas, ko 108 darba devēji piedāvā Ukrainas civiliedzīvotājiem.


Foto no Radio1.lv arhīva

Atstājiet komentāru