2021.gada 23. septembris

Vanda, Veneranda, Venija

Jēkabpilī, Bebru ielas mikrorajonā veikti kontrolurbumi asfalta kvalitātes pārbaudei (FOTO)

Otrdien, 1.jūnijā Bebru ielas mikrorajonā tika paņemti paraugi trīs vietās asfalta kvalitātes pārbaudei.  Paraugus ņēma Mežrūpnieku ielā 8, Bebru ielā 8 un krustojumā starp Bebru ielu 4 un Bebru ielu 5 - Dūmu un Atmodas ielu krustojumā.  

Kā liecināja sākotnējā vizuālā paraugu apskate, to biezums, iespējams, neatbilst līgumā noteiktajiem desmit centimetriem, taču gan biezumu, gan citus paraugu kvalitātes parametrus noteiks laboratorijā.

Jēkabpils domes izpilddirektors Guntars Gogulis informē, ka pagaidām nevar atklāt uz kuru laboratoriju pašvaldība paraugus sūtīs, taču tā ir Eiropas savienībā sertificēta un tiesīga veikt šādu paraugu analīzi. Viņš norāda, ka līgumā bija noteikts, ka jābūt asfalta biezumam divās kārtās četri un seši centimetri, ir pieļaujamas atkāpes, bet to visu noteiks laboratorija un sniegs informāciju. Laboratorijā noteiks asfalta seguma kārtu biezumu, saistvielu saturu un bīdes pretestību.

Jautāts, kā šāda paraugu ņemšana var ietekmēt objektā veikto darbu kvalitāti un vai netiks zaudēta garantija, Guntars Gogulis norādīja, ka paraugu ņemšanas vietas uzreiz aizpildītas ar asfaltu un būtiski bojājumi ielai nav nodarīti. Turklāt pašvaldība, kā pasūtītājs ir tiesīga veikt šādu paraugu ņemšanu, tāpēc garantijas termiņus tas neietekmēs. Projektam “Dūmu ielas, Atmodas ielas un Kadiķu ielas pārbūve Jēkabpilī”  šobrīd līdz 2022.gadam ir spēkā noteiktais garantijas laika termiņš.

Žurnālisti arī jautāja vai veicot pārbaudes tiks ņemts vērā, ka objekta ekspluatācijas laiks, kopš nodošanas ir četri gadi? Guntars Gogulis atbildēja, ka laboratorija veicot pārbaudi sniegs informāciju par konkrēto paraugu faktu, savukārt, cik lielā mērā asfalta kvalitātes parametrus varēja  ietekmēt četru gadu ekspluatācija, to risinās pašvaldība diskusijās ar uzņēmēju, pieaicinot ekspertu, ja būs tāda vajadzība.

Radio1.lv viedokli par paraugu ņemšanu un iespējamām neatbilstībām parametros jautāja arī SIA “Ošukalns” Ceļu būves nozares vadītāja vietniekam Andrim Kusiņam.

“Rezultāts mums nav pārsteigums, jo pirms trim gadiem tika veikta Bebru ielas mikrorajona skenēšana ar radaru un tas parādīja, ka nelielas neatbilstības asfalta segumam ir tikai trīs vietās. Precīzi tajās, kur otrdien tika ņemti paraugi. Pārējā objekta teritorijā radars neatbilstību nekonstatēja. Šī informācija pašvaldībai bija zināma jau trīs gadus,” saka Andri Kusiņš.

SIA "Ošukalns" Radio1.lv atsūtīja arī pirms trim gadiem veiktā radara skenējuma rezultātus, kas ir arī pašvaldības rīcībā, ar atzīmētām trim vietām, kur konstatēta neatbilstība.

Jēkabpils domes izpilddirektors Guntars Gogulis sacīja, ka analīžu rezultāti būs zināmi nedēļas laikā, ja laboratorijas dati uzrādīs neatbilstību, tad notiks sarunas ar uzņēmēju un pašvaldība lems par turpmāko rīcību.

Jau ziņots, ka 2016.gada 17.jūnijā, saskaņā ar publiskā iepirkuma rezultātiem, Jēkabpils pilsētas pašvaldība noslēdza līgumu ar SIA “Ošukalns” par Dūmu, Atmodas un Kadiķu ielu pārbūvi. Būvdarbi tika uzsākti 2016.gada 11.jūlijā un pabeigti 2017.gada 17.novembrī.

Pārbūves darbu ietvaros tika atjaunoti lietus ūdens, kanalizācijas, ūdensvadu tīkli, uzstādīti jauni apgaismes stabi, atjaunots ielu segums, veikta teritorijas labiekārtošana un apzaļumošana, kā arī ievērojami tiks palielināts automašīnu stāvvietu skaits.

Kopējās projekta izmaksas ir 2 831 493,12 euro ar PVN, no kurām 13 915,00 euro izmaksāja tehniskais projekts, 2 777 478,72 euro pārbūves darbi, būvuzraudzība 36 106,40 euro un autoruzraudzība 3 993,00 euro.

Atstājiet komentāru