2021.gada 20. jūnijs

Maira, Rasa, Rasma

Guntars Gogulis: Jēkabpils kapitālsabiedrības pērn strādājušas bez zaudējumiem un turpina nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem

Guntars Gogulis: Jēkabpils kapitālsabiedrības pērn strādājušas bez zaudējumiem un turpina nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem

No 2020.gada 1.janvāra Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektora pārraudzībā atrodas 8 kapitālsabiedrības: SIA “Jēkabpils siltums”, SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, SIA Jēkabpils autobusu parks, SIA “Jēkabpils ūdens”, SIA “Jēkabpils pakalpojumi”, SIA JK Namu pārvalde un SIA Pils rajona namu pārvalde. Apstiprinot 2020.gada kapitālsabiedrību budžetus tika izvirzīts finanšu mērķis visām kapitālsabiedrībām gadu pabeigt bez zaudējumiem. Neskatoties uz valdošo nenoteiktību saistībā ar Covid 19 pandēmiju, kas arī minēts gandrīz vai visos dokumentos, saistītos ar gada pārskatiem, minētais mērķis tika sasniegts. Tas nozīmē, ka visas kapitālsabiedrības gadu pabeidza bez zaudējumiem, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības izpilddirektors Guntars Gogulis.

SIA “Jēkabpils autobusu parks” peļņa atstāta kapitālsabiedrības rīcībā, lai īstenotu investīcijas projektu, kas saistīts ar papildus pilsētas maršruta autobusu iegādi, autobusu iegādi reģionālo pārvadājumu iepirkuma uzvarēšanas gadījumā.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” peļņa sadalīta, izmaksājot dividendes.Pārējām kapitālsabiedrībām peļņa ir novirzīta iepriekšējo pārskata gadu zaudējumu segšanai kā to nosaka normatīvie akti.Īpaši jāuzteic SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”, SIA “Jēkabpils siltums” un SIA “Vidusdaugavas SPAAO”, kas 2020.gadā ir sākuši darboties bez zaudējumiem. Visām kapitālsabiedrībām, izņemot SIA “Jēkabpils autobusu parks” un SIA “Vidusdaugavas SPAAO”,  2020.gadā palielinājās neto apgrozījums.

SIA “Jēkabpils Autobusu parks” tas ir saprotams, jo šajos Covid apstākļos pasažieru pārvadājumu apjoma kritums bija 30%, tomēr uzņēmums spēja šo gadu nostrādāt bez zaudējumiem.Visās kapitālsabiedrībās tika veikta iekšējo izdevumu pārskatīšana, tieši ar mērķi mazināt šoietekmiCovid 19 pandēmijasiespaidā.

SIA “Vidusdaugavas SPAAO” apgrozījuma kritums saistīts ar tarifa samazinājumu un atkritumu priekššķirošanu poligonā. Vienlaicīgi jāteic, ka apsaimniekoto atkritumu apjoms pagājušajā gadāpalielinājies par 4,8%.

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” 2020.gadā veica sagatavošanas darbusbioloģisko atkritumu apsaimniekošanas uzsākšanai Jēkabpils pilsētā. Tas ir stratēģiskais virziens, kurā ejam nedaudz laikam pa priekšu un esam jau uzsākuši to darīt, šogad uzsākot bioloģisko atkritumu vākšanu, pakāpeniski arī cilvēkiem liekot aizdomāties un mainot attieksmi pret atkritumu apsaimniekošanu.

Kapitālsabiedrībām ir pieauguši debitoru parādi, kas būtiski neietekmē to darbību.

 2021.gadā visām kapitālsbiedrībām ir izvirzīts finanšu mērķis darboties bez zaudējumiem, saglabājot un attīstot pakalpojuma kvalitāti. Kā papildus nefinanšu mērķis izvirzīts katrai kapitālsabiedrībai izstrādāt zinātniski izglītojošu par kapitālsabiedrības darbību. Izstrādātās idejas plānots apkopot vienuviet un izveidot zinātniski izglītojošu centru, kur sabiedrībai interaktīvi tiks stāstīts par kapitālsabiedrības darbu, vienlaicīgi bērni un jaunieši izglītoti un ieinteresēti izvēlēties profesiju kādā no kapitālsabiedrību darbības veidiem.

Sastādot budžetu viens no kapitālsbiedrību sasniedzamajiem uzdevumiem ir, lai katrs kapitālsabiedrību sniegtais pakalpojums ir rentabls, tas nozīmē, ka nenotiek pakalpojuma šķērsubsidēšana un vienlaicīgi pakalpojums nav pārfinansēts.Kopumā pozitīvi vērtējams, ka kapitālsabiedrības pērn strādājušas bez zaudējumiem un turpina nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu saņemšanu iedzīvotājiem

Atstājiet komentāru