2020.gada 9. jūlijs

Asna, Asne, Zaiga

Intensīvi turpinās būvdarbi SIA "Jēkabpils siltums" Tvaika ielas projektā

Intensīvi turpinās būvdarbi SIA "Jēkabpils siltums" Tvaika ielas projektā

Šonedēļ intensīvi norisinās būvdarbi SIA “Jēkabpils siltums” jau pagājušajā gadā uzsāktajā projektā “Siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas efektivitātes paaugstināšana Jēkabpils pilsētā, Tvaika ielas rajonā”.
Kā informēja uzņēmuma valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko, šobrīd notiek smagākie un sarežģītākie trašu izbūves darbi Tvaika ielas katlumājas teritorijā un Tvaika ielas posmā pie SIA “Ošukalns”.  Tehniski ļoti sarežģīta ir Tvaika ielas katlumājas savienošana ar jaunbūvējamo  siltumtrasi, paralēli šiem darbiem būvobjektā notiek arī metināšanas darbi, siltumizolācijas uzklāšanas darbi un citi.

SIA “Hektors” turpina aktīvu darbu, jo jaunizbūvētie trases posmi tiek savienoti ar esošo siltumtrasi. Kopumā siltumtrasei ir jāpievieno jaunizbūvēto trašu posmi četrās vietās. Divas no tām patlaban jau ir savienotas- pie Valsts ugunsdzēsēju un glābšanas dienesta, kā arī pie Brīvības - Neretas ielas rotācijas apļa. Vēl atlikušas divas iepriekš minētās vietas, kurās jāveic posmu savienošana un kurās šobrīd notiek intensīvi darbi.

Būvdarbi Tvaika ielas projektā ir ļoti laikietilpīgi, tomēr uzņēmuma vadība uzsver, ka būvdarbu veicējs strādā atbilstoši plānotajam laika grafikam, tādēļ plānots, ka karstā ūdens atjaunošanu no Tvaika ielas katlumājas varēs nodrošināt pēc sākotnēji plānotā, tas ir, jūlijā.  Kopumā projekts jāpabeidz līdz vasaras beigām. Atgādinām, ka projektā veic siltumtīklu rekonstrukciju Tvaika ielas rajonā, aizstājot esošās virszemes trases un pazemes siltumtrases dzelzsbetonu kanālos ar bezkanāla izpildījumā izbūvētām pazemes trasēm ar 2. sērijas rūpnieciski izolētām siltumtīklu caurulēm. Projekts paredz, ka Jēkabpilī tiks rekonstruētas siltumtrases vairāk nekā 1 kilometra garumā, daļa siltumtrases tiks izbūvēta pa esošo vietu un daļa pa jaunu maršrutu. Projekta „Tvaika ielas rajona siltumapgādes pārvades un sadales sistēmas rekonstrukcija” kopējie izdevumi: 1 801 851,60 EUR. Projekta mērķis ir uzlabot Jēkabpils pilsētas pārvades un sadales sistēmas efektivitāti, tādā veidā nodrošinot nepārtrauktu un stabilu siltumenerģijas piegādi esošajiem un potenciāli jaunajiem patērētājiem, lai samazinātu vai noturētu siltumenerģijas izmaksas pašreizējā līmenī.

Aiga Sleže,
Sabiedrisko attiecību speciāliste

Atstājiet komentāru