2021.gada 25. janvāris

Sigurds, Zigurds

Jēkabpils dome apstiprina ceļu un ielu fonda programmu 2020.-2022.gadam

Jēkabpils dome apstiprina ceļu un ielu fonda programmu 2020.-2022.gadam

26.martā Jēkabpils pilsētas domes sēdē deputāti apstiprināja aktualizēto Jēkabpils pilsētas pašvaldības ceļu un ielu fonda programmu 2020.-2022.gadam, informē Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa. Programma balstīta uz finansējumu, kuru pašvaldībai piešķir no valsts  budžeta - Satiksmes ministrijas budžeta programmas Valsts autoceļu fonds paredzētajiem līdzekļiem. Finansējums iecerēts pašvaldības teritorijā esošo valsts autoceļu uzturēšanai un atjaunošanai.

No apstiprinātās ceļu un ielu fondu programmas izriet, ka šogad-2020.gadā ielu ikdienas uzturēšanas darbiem, kā piemēram, segumu uzturēšana, satiksmes organizācija, ziemas uzturēšanas darbi, u.c. darbi paredzēts finansējums 465143 eiro apmērā. Luksoforu un ielu apgaismojuma remontam, tehniskajai apkalpošanai u.c. paredzēts 4840 eiro finansējums.

Pašvaldības ielu tīkla finansēšanai ņemto kredītu pamatsummas atmaksāšanai, "Ledus ielas jaunbūve Jēkabpils pilsētā” paredzēti  82181 eiro.

Atstājiet komentāru