2020.gada 23. janvāris

Grieta, Strauta

Jēkabpils pilsētas pašvaldībai nav līdzekļu ūdensvada un kanalizācijas ievilkšanai tai piederošajos nelabiekārtotajos mājokļos

Jēkabpils pilsētas pašvaldībai nav līdzekļu ūdensvada un kanalizācijas ievilkšanai tai piederošajos nelabiekārtotajos mājokļos

Jēkabpils domes vadības un vietējo plašsaziņas līdzekļu septembra preses konferencē tika skatīts jautājums par ūdensvada un kanalizācijas pieslēgumiem pilsētā. Patlaban daudzi Jēkabpils privātmāju iemītnieki ir saņēmuši vēstules ar aicinājumu pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai. Tā kā iedzīvotāji tiek mudināti veikt šādu soli, žurnālisti domes vadībai jautāja, kā un kad tiek plānots pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai pieslēgt pašvaldības īpašumā esošos nelabiekārtotos mājokļus? Jēkabpils domes priekšsēdētāja vietniece Kristīne Ozola sacīja, ka “pašvaldībai tas būtu jādara, bet šis process ir pietiekami dārgs un pašvaldībai tam nav līdzekļu. Šobrīd pašvaldības redzējums ir tāds, ka tās īpašumā jāsaglabā tikai tik daudz dzīvojamā fonda, cik tas nepieciešams mājokļa jautājuma risināšanā, proti, nodrošinot mājokli noteiktām sociālām grupām.”

Ktistīne Ozola piebilda, ka gan namu pārvalde, gan pašvaldība aktīvi mudina iedzīvotājus iesaistīties dzīvokļu izpirkšanā un arī attiecībā uz Jēkabpils vēsturisko centru plānots nekustamos īpašumus nodot īpašumā privātpersonām, pārdodot tos izsolē, kur īrniekam būs iespēja realizēt pirmpirkuma tiesības. Kristīne Ozola uzsvēra, ka tikai atsevišķos gadījumos, kad īpašums paliek pašvaldības īpašumā, vienojoties ar apsaimniekotāju, jautājums var tikt risināts arī par ūdensvada ievilkšanu dzīvoklī, bet tie ir tikai atsevišķi gadījumi.  Viņa arī norādīja, ka jautājumu par ūdensvada un kanalizācijas ievilkšanu pašvaldībai piederošajos nelabiekārtotajos mājokļos risinās, ja īrnieks ar šadu jautājumu vērsīsies pie namu apsaimniekotāja. Tad katrs gadījums tikšot skatīts individuāli. Pašvaldība pirmā iniciatīvu neizrādīšot. Kristīne Ozola arī atgādināja, ka īrnieki, slēdzot īres līgumu, bija informēti par to, ka mājoklis ir nelabiekārtots un izvēlējās to īrēt, zinot visus apstākļus.

Kristīne Ozola arī sacīja, ka uztraukumam nav pamata, jo neesot prasības likvidēt mājokļus, kuros nav ūdensvada un kanalizācijas. Norit projekts un ir Eiropas finansētā programma, kas paredz noteiktu skaitu pieslēgumu, kuri pašvaldībai ir jānodrošina.  Tāpēc privātmāju iemītnieki tiek aicināti pieslēgties pilsētas ūdensvadam un kanalizācijai.

Sazinoties ar SIA “JK namu pārvalde” skaidrojām, cik daudz tās apsaimniekošanā ir pašvaldībai piederošu nelabiekārtotu mājokļu, kuros nav ūdensvada un kanalizācijas.

SIA “JK namu pārvalde’sabiedrisko attiecību speciāliste Iveta Skolniece informē, ka “Namu pārvaldes apsaimniekošanā ir 20 % jeb vairāk nekā 40 māju bez pieslēguma kanalizācijas un/vai ūdens centralizētajiem tīkliem. Jēkabpils iecirknī visvairāk šādu māju ir Brīvības un Pasta ielā, vēl - Jēkaba (divas) un Zaļajā ielā (viena), tātad vēsturiskajā centrā. Krustpils iecirknī visvairāk šādu māju ir Madonas un Rīgas ielā; Pils rajonā (divas) un Aizkraukles, Krasta, Ozolu, Aizupes un Lielajā ielā (pa vienai mājai).”

Iveta Skolniece piebilda, ka  namu pārvalde apzinās nepieciešamo procedūru ūdensvada un kanalizācijas ievilkšanai šajos mājokļos, lai meklētu risinājumu minēto darbu veikšanai. 

Foto: jekabpils.lv

Komentāri (0-1/1)

  • ???
    27.09.2019 22:15
    :DDD Lai iet uz Rīgasielas apli TV skatīties, citam, elementāram komfortam naudas navvv

Atstājiet komentāru