2020.gada 6. aprīlis

Dzinta, Filips, Vīlips, Zinta

VID “Baltā saraksta” Sudraba līmenī iekļauti divi Jēkabpils uzņēmumi, bet vairāki - bronzas

VID “Baltā saraksta” Sudraba līmenī iekļauti divi Jēkabpils uzņēmumi, bet vairāki - bronzas

Valsts ieņēmumu dienesta (VID) vietnē no 1.februāra pieejams padziļinātās sadarbības programmas jeb tā sauktā "Baltā saraksta" dalībnieku reģistrs, kurā publicēti arī visi tie uzņēmumi, kuri atbilst saraksta zelta, sudraba un bronzas līmeņa kritērijiem. Sudraba līmenī ir iekļauti kopumā 378 komersanti, bet bronzas līmenī – 3606 uzņēmumi. "Baltā saraksta" augstākais – zelta līmenis – ir 79 uzņēmumiem. “Baltā saraksta” sudraba līmenī iekļauti divi Jēkabpils uzņēmumi – SIA “Viadukts” un SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca”. Savukārt “Baltā saraksta” bronzas līmenī atrodami vairāku Jēkabpils uzņēmumu nosaukumi – SIA “Jēkabpils siltums”, SIA “Jēkabpils ūdens”, SIA “Jēkabpils autobusu parks”, SIA “Jēkabpils PMK”, SIA “Mikor” un SIA “Kolibri AD”. 

“Baltā saraksta” bronzas līmenī atrodami arī tādu apkārtējo novadu pazīstamu uzņēmumu nosaukumi kā SIA “Miķelāni bekons”, SIA “Jēkabpils dolomīts”, SIA “Gargrode”, SIA “Līvānu kūdras fabrika”, AS “Virši A”, SIA “Liepkalni”, SIA “Kūdras enerģija”, SIA “Pļaviņu DM” un citi.

VID atgādina, ka pilnveidotā programma sāka darboties šogad, nodrošinot iespēju "Baltajā sarakstā" iekļūt arī mazajiem un vidējiem uzņēmējiem. Programmas dalībnieki atkarībā no to darbības apjoma tiek grupēti trijos līmeņos – zelta, sudraba un bronzas. Atkarībā no līmeņa, kurā uzņēmums iekļauts, tam ir pieejamas dažādas priekšrocības.

Pārsvarā programmas priekšrocības ir saistītas ar saīsinātiem termiņiem, kādos programmas dalībnieki saņem VID atbildes un konsultācijas, PVN atmaksu, speciālo atļauju (licenci) komercdarbībai ar akcīzes precēm, kā arī attaisnoto izdevumu atmaksu zelta līmeņa uzņēmuma darbiniekiem. Tās attiecas arī uz parādu piedziņu, kases aparātu apkalpošanu un akcīzes nodokļa vispārējo nodrošinājumu.

Pamatkritēriji iekļaušanai programmā ir - saimnieciskā darbība ilgāka par trīs gadiem; nodokļu parādi nepārsniedz 150 eiro; nav atzīts par vainīgu noziedzīgo nodarījumu izdarīšanā vai sodāmība ir dzēsta; nav maksātnespējas process, tiesiskās aizsardzības process, ārpustiesas tiesiskās aizsardzības process; nav pārkāpumi, lietojot un apkalpojot kases aparātus; amatpersonai nav atņemtas tiesības ieņemt noteiktus amatus vai sodāmība par pārkāpumu ir dzēsta; nav izbeigta vai apturēta saimnieciskā darbība, nav uzsākts likvidācijas process; administratīvo sodu summa (nodokļu saistības, darba tiesisko attiecību pārkāpumi) nepārsniedz 151 eiro, gada laikā 500 eiro; nodokļu kontroles pasākumu rezultātā uzrēķinātā summa nepārsniedz 3% no nodokļu ieņēmumiem; nav sākts izslēgšanas process no PVN reģistra; nav sākta nodokļu revīzija (audits); sasniedzams juridiskajā adresē; nav negodprātīgu rīcību pret nodokļu saistībām; amatpersona vai dalībnieks nav riska personu sarakstā; vismaz vienā no iepriekšējo triju gadu pārskatiem nav zaudējumi.

Lai uzņēmums atbilstu bronzas līmeņa kritērijiem, iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējuma skaits nedrīkst pārsniegt 10 reizes; pēdējo triju pārskata gadu laikā nodokļu ieņēmumu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 10 000 eiro; darbinieku vidējā alga nav mazāka par 80% no Centrālās statistikas pārvaldes (CSP) datiem.

Sudraba līmenim atbildīs uzņēmums, kuram iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņu kavējumu skaits nepārsniedz vienu reizi; pēdējo triju pārskata gadu laikā gada neto apgrozījums pārsniedz četrus miljonus eiro; pēdējo triju pārskata gadu laikā nodokļu ieņēmumu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 500 000 eiro; darbinieku vidējā alga ir lielāka par CSP datiem.

Savukārt zelta līmenim atbilst uzņēmums, kuram iepriekšējā gadā un izvērtēšanas brīdī nav kavēti pārskatu un deklarāciju iesniegšanas termiņi; pēdējo triju pārskata gadu laikā gada neto apgrozījums pārsniedz četrus miljonus eiro; pēdējo triju pārskata gadu laikā nodokļu ieņēmumu kopsumma pārskata gadā pārsniedz 700 000 eiro; darbinieku vidējā alga ir lielāka par CSP datiem; ieviesta nodokļu risku vadības sistēma.

Nākotnē programmu plānots attīstīt un dažādas priekšrocības tās dalībniekiem varētu piedāvāt arī citas valsts un pašvaldību iestādes, norāda VID.

Turpmāk dalībnieku atbilstību dalībai programmā VID vērtēs reizi ceturksnī. Jauni dalībnieki programmā tiks iekļauti katru gadu no 1. janvāra. Lai programmas dalībnieks kvalificētos augstākā līmenī, pavadāmais laiks bronzas līmenī ir vismaz viens gads, bet sudraba līmenī – vismaz divi gadi.

Nolūkā papildus informēt par programmas darbību un attīstību VID organizēja programmas dalībniekiem piemērotus seminārus. Šī gada janvārī notika četri semināri, kuros VID aicināja piedalīties visu līmeņu programmas dalībniekus.

Kā esošajiem, tā potenciālajiem programmas dalībniekiem plašāka informācija par "Balto sarakstu", tostarp kritērijiem dalībnieka statusa iegūšanai ir pieejama VID tīmekļa vietnes sadaļā “Padziļinātās sadarbības programma”.

Jau ziņots, ka padziļinātās sadarbības programma sāka darboties 2012.gadā, lai veicinātu ciešāku un efektīvāku sadarbību starp nodokļu maksātāju un nodokļu administrāciju, mazinot administratīvo slogu. Laika gaitā priekšrocības piedāvāja arī citas valsts pārvaldes iestādes. Jaunais modelis paredz plašu valsts pārvaldes iestāžu iesaisti, piedāvājot gan atvieglojumus, gan priekšrocības dažādu procesu norisē.

Avots; vid.gov.lv
Foto: jekabpils.lv

Atstājiet komentāru