2020.gada 23. februāris

Almants, Haralds

No šī gada Jēkabpilī pieaugusi maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

No šī gada Jēkabpilī pieaugusi maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” informē, ka mainoties dabas resursu nodokļa likmei, no 2019.gada 1.janvāra visā Latvijā mainījusies maksa par sadzīves atkritumu izvešanu. Jēkabpils pilsētas administratīvajā teritorijā sadzīves atkritumu apsaimniekošanas tarifs par vienu m3 ar PVN no 2019.gada 1.janvāra līdz 2019.gada 31.decembrim ir 19,83 €.  Sarunā ar Radio1.lv SIA “Jēkabpils pakalpojumi” valdes priekšsēdētājs Jānis Hauka sacīja, ka salīdzinājumā ar pagājušo gadu maksa par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu pieaugusi par 1,11 eiro, pērn viena kubikmetra apsaimniekošana izmaksāja 18,72 eiro. Tarifs paaugstināts saistībā ar dabas resursu nodokļa paaugstināšanu. Jānis Hauka piebilda, ja vēl pērn SIA “Jēkabpils pakalpojumi” spējuši paaugstināto dabas resursu nodokli segt no saviem resursiem, neceļot tarifus iedzīvotājiem, tad šobrīd šādu iespēju vairs neesot. Jānis Hauka uzsvēra, ka uzņēmums tarifu paaugstinājis tikai saistībā ar dabas resursu nodokļa paaugstināšanos, neiekļaujot tajā pakalpojuma izmaksas par transportu, degvielu un citas, kas arī ir augušas. 

SIA “Jēkabpils pakalpojumi” sabiedrisko attiecību speciāliste Ieva Gādmane informē, ka atbilstoši Atkritumu apsaimniekošanas likumam maksu par sadzīves atkritumu apsaimniekošanu veido trīs komponentes: sabiedrisko pakalpojumu regulatora apstiprinātais tarifs par sadzīves atkritumu noglabāšanu atkritumu poligonā, dabas resursu nodoklis par atkritumu noglabāšanu, un maksa par sadzīves atkritumu savākšanu, pārvadāšanu, pārkraušanu, uzglabāšanu. 2016.gada 15. decembrī Saeima pieņēma grozījumus Dabas resursu nodokļa likumā, kas paredz, ka dabas resursu nodoklis pieaugs katru gadu līdz 2020.gadam ieskaitot. Jau 2018.gadā dabas resursu nodoklis par vienas tonnas sadzīves atkritumu apglabāšanu paaugstinājās līdz 35,00€/t. 2019. gadā šī nodokļu likme ir 43,00 €/t.

Izmaiņas skar arī pakalpojumu cenu atkritumu šķirošanas laukumā Zemgales ielā 24/1, Jēkabpilī. 2019. gadā sķirošanas laukumā par maksu tiek pieņemti lielgabarīta atkritumi (142.66 €/t ar PVN), Būvgruži (44.69 €/t ar PVN), vieglo un smago automašīnu kā arī citas riepas (129.47 €/t ar PVN). Nemainīgi, bez maksas, šķirošanas laukumā tiek pieņemts stikls, plastmasa, papīrs, drēbes un elektropreces. Maksu par atkritumu nodošanu šķirošanas laukumā nosaka pēc atkritumu svara. Šķirošanas laukuma darba laiks- katru dienu no 7:00 līdz 19:00.
Dabas resursu nodokļa palielināšana ir Latvijas un Eiropas Savienības politika, kuras mērķis ir veicināt dabas resursu saudzīgu, pārdomātu un ekonomiski efektīvu izmantošanu, ierobežot vides piesārņošanu, atbalstīt tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību, kā arī finansiāli nodrošināt vides aizsardzības pasākumus.

Atgādinām, ka ikviens iedzīvotājs var samazināt izmaksas par atkritumu izvešanu, aktīvi iesaistoties atkritumu šķirošanā. Vislielāko apjomu sadzīves atkritumu tvertnē veido tieši tie atkritumi, kurus ir iespējams atšķirot un bez maksas nodot atkārtotai pārstrādei. Tāpēc šķirojot atkritumus mēs palīdzam ne tikai dabai, veicinot dabas resursu saudzīgu izmantošanu un ierobežojot vides piesārņošanu, bet arī, atbalstam tautsaimniecības ilgtspējīgu attīstību un, samazinām personīgās izmaksas par atkritumu izvešanas pakalpojumu.

Ja ir radušies jautājumi saistībā ar atkritumu apsaimniekošanas tarifa izmaiņām Jēkabpils pilsētā, lūdzam sazināties ar SIA “Jēkabpils pakalpojumi” atkritumu apsaimniekošanas nozares speciālistu- tālrunis 65237660, e-pasts jekpak@jekpak.lv

Atstājiet komentāru