2019.gada 19. jūnijs

Nils, Viktors

SIA “Jēkabpils siltums” turpmāk klientiem nedzēsīs soda procentus. Pēdējā iespēja to izdarīt – līdz gada beigām

SIA “Jēkabpils siltums” turpmāk klientiem nedzēsīs soda procentus. Pēdējā iespēja to izdarīt – līdz gada beigām

SIA ‘’Jēkabpils siltums’’ 12. novembra valdes sēdē – valde: priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko, locekļi – tehniskais direktors Juris Broņka un galvenais inženieris Oļegs Dubiņins - nolēma, ka no 2019.gada 1.janvāra vairs nedzēsīs soda procentus parādniekiem, pat ja tiek samaksāta parāda pamatsumma.

Lēmums paredz, ka visiem parādniekiem, kas ir SIA “Jējkabpils siltums” uzskaitē no 2016.gada janvāra tiks dzēsta daļa soda naudas jeb summa, kas ir virs 10% gadā no parāda pamatsummas, izņemot klientus, kuru lietas atrodas tiesvedībā.

Dzēst līgumsodus parādnieki var vēl līdz šī gada beigām, ierodoties SIA “Jēkabpils siltums” un slēdzot vienošanos. Tāpat arī aicināti ierasties tie uzņēmuma klienti, kas parāda summu sen ir atmaksājuši, bet kuriem nav samaksāta nauda par soda procentiem. SIA “Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko uzsvēra, ka uzņēmums ar prieku šiem klientiem dzēsīs soda procentus, bet, lai to varētu izdarīt ir nepieciešams iesniegums no klienta, to paredz likums. Iesniegumu ar lūgumu dzēst soda procentus, klienti, kuriem pamatparāds ir samaksāts, var atsūtīt gan pa pastu, gan epastu vai arī iesniegt personīgi ierodoties uzņēmumā.

Līgumsoda pieaugums no nākamā gada tiks apturēts personām, kuras atzītas par maznodrošinātām, kā arī daudzbērnu ģimenēm. Savukārt visiem pārējiem parādniekiem soda nauda būs jāmaksā un tā netiks dzēsta. Taču būs iespēja apturēt tās pieaugumu, noslēdzot ar uzņēmumu vienošanos par parāda atmaksu. Līdz ar šādas vienošanās noslēgšanu līgumsoda summa tiks fiksēta un vairs nepieaugs, ja klients pildīs vienošanos.

Aleksandrs Karpenko sacīja, ka uzņēmumam, kas sniedz pakalpojumu ir jābūt svirām, kā ietekmēt nemaksātājus, ja līdz šim tiem bija vēlme laikus apmaksāt rēķinu un neveidot parādu, lai nav jāmaksā lieli soda procenti, tad šobrīd klientiem svarīgi neveidot parādu, lai neveidojas soda procenti, jo tie netiks dzēsti un būs jāsamaksā.

Aleksandrs Karpenko arī sacīja, ka patlaban Jēkabpilī no 6000 dzīvokļiem, kuriem uzņēmums piegādā siltumu, parādnieki ir viena sestā daļa ap 1000 dzīvokļu īpašnieku un iemītnieku jeb aptuveni 15-20% no kopējā klientu skaita.

Piedāvājam iepazīties ar SIA “Jēkabpils siltums” valdes lēmumu.
 

SIA ‘’Jēkabpils siltums’’12.11.2018. Valdes sēdē tika pieņemts lēmums:

1. Dzēst aprēķināto līgumsodu pakalpojuma saņēmējiem par starpību, kura uz 2016.gada 1.janvāri pārsniedz 10% (desmit procenti) no pamatparāda summas, izņemot tiem pakalpojuma saņēmējiem, kuriem saskaņā ar likumīgā spēkā stājušos tiesas nolēmumu piedzītais līgumsods pārsniedz 10% (desmit procenti) no pamatparāda summas.

2.Dzēst aprēķināto līgumsodu pakalpojuma saņēmējiem, kuri līdz 2018.gada decembra beigām norēķināsies vai jau ir norēķinājušies par siltumenerģijas piegādes parādu un ieradīsies SIA ‘’Jēkabpils siltums’’ Nameja iela 4a, Jēkabpilī 2.stāvā 1.kabinetā un uzrakstīs iesniegumu par atbrīvošanu no līgumsoda.

3. Turpmāk no 2019.gada 1.janvāra pakalpojuma saņēmēji vairs netiks atbrīvoti no līgumsoda samaksas siltumenerģijas pakalpojuma maksājumu nokavējumu gadījumā.

4. Izņēmuma kārtā līgumsoda pieaugums par siltumenerģijas pakalpojuma maksājumu nokavējuma tiks apturēts tikai tām personām, kuras atzītas par maznodrošinātām vai trūcīgajām personām (ģimenēm) uz minētā statusa laiku no brīža, kad minētā persona ir SIA ‘’Jēkabpils siltums’’ uzrādījusi pašvaldības izziņu par šāda statusa piešķiršanu.

5. Līgumsods netiks piemērots tiem pakalpojuma saņēmējiem, kuriem ir apturēts līgumsoda pieaugums (maznodrošinātām vai trūcīgajām personām/ģimenēm) vai noslēgta rakstiska vienošanās par siltumenerģijas pakalpojuma maksājumu samaksu.

 

 

Atstājiet komentāru