2019.gada 20. oktobris

Leonīda, Leonīds

Jēkabpilieši apgūst efektīvas pārdošanas prasmes

Jēkabpilieši apgūst efektīvas pārdošanas prasmes

13. novembrī Jēkabpils uzņēmēju biedrība rīkoja semināru “Efektīva pārdošana”, ko apmeklēja uzņēmēji, Jēkabpils Agrobiznesa koledžas komercdarbības programmu vecāko kursu audzēkņi un studenti, kā arī pedagogi.

Semināru vadīja viens no labākajiem Baltijas ekspertiem pārdošanā, klientu apkalpošanā un menedžmentā, “Perfect Sales” direktors Armands Ābelītis. Lektoram ir vairāk nekā 29 gadu praktiskā pieredze tirdzniecībā un tās vadībā. 19 gadu biznesa konsultāciju pieredze ir ļāvusi A. Ābelītim izstrādāt praksē balstītas dažādu tēmu un līmeņu apmācību programmas. Lektora vadītajās apmācībās ir piedalījušies jau vairāk kā 45000 dalībnieku gan Baltijas valstīs, gan ārpus Baltijas valstu robežām.

Semināra mērķis bija paaugstināt profesionālās spējas, izanalizēt savas pārdošanas prasmes, kā arī veikt pozitīvas izmaiņas pārdošanas procesā, kas palīdzētu veicināt tirdzniecību, veidot attiecības ar klientiem, kā arī sniegt noderīgas zināšanas un praktiskās iemaņas par pārdošanas procesu un komercdarbību.

Semināra laikā apmeklētāji apguva jaunas teorētiskās zināšanas par pārdošanas procesu un metodēm, kā arī pārbaudīja savas prasmes praktiskos uzdevumos. Apmeklētāji atzina, ka dalība seminārā ir bijusi lietderīga un saistoša, pateicoties lektora interesantajam stāstījumam, profesionālajai pieredzei un zināšanām par pārdošanu. Gūtās atziņas un praktiskās iemaņas ļaus izkopt komunikācijas prasmes ar klientiem un pielietotās metodes tirdzniecībā.

Tāpat šis seminārs veidoja trīspusēju sadarbību starp uzņēmējiem, koledžas mācībspēku un izglītojamajiem, tādējādi veidojot noderīgus kontaktus, kas kalpos kā produktīvas sadarbības veicinātājs arī nākotnē.

Seminārs “Efektīva pārdošana” tika rīkots pateicoties Jēkabpils pilsētas pašvaldības līdzfinansējumam.


Jēkabpils uzņēmēju biedrības
administratīvā direktore
Santa Ancīte

Atstājiet komentāru