2019.gada 19. jūnijs

Nils, Viktors

 SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs šajā sezonā zemākais pēdējo astoņu gadu laikā

SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs šajā sezonā zemākais pēdējo astoņu gadu laikā

SIA “Jēkabpils siltums” siltumenerģijas tarifs šajā apkures sezonā ir zemākais pēdējo astoņu gadu laikā – 54,22 eiro par megavastundu un šādu situāciju uzņēmuma vadītājs Aleksandrs Karpenko sauc par lielu izaicinājumu.

Visaugstākais apkures tarifs bijis 2012.gada sezonā – 62,99 eiro par megavatstundu. Saskaņā ar SIA “Jēkabpils siltums” sniegto informāciju 2010.gadā tarifs bija 60,06 eiro par megavatstundu, 2011.gadā – 61,23 eiro par megavatstundu, 2012. - 62,99 eiro par megavatstundu, 2013.gadā – 62,74 eiro par megavatstundu, 2014.gadā – 62,41 eiro par megavatstundu, 2015.gadā 56,05 eiro par megavatstundu, 2016.gadā – 55,88 eiro par megavatstundu, 2017.gadā – 56,20 eiro par megavatstundu un šajā apkures sezonā – 54,22 eiro par megavatstundu.

Jau ziņots, ka 1.septembrī stājās spēkā jaunais SIA “Jēkabpils siltums” tarifs, kas ir par 3,5 procentiem mazāks nekā bija līdz šim. Tarifu izdevies samazināt, vairāku siltumtrašu rekonstrukcijas projektu laikā samazinot siltuma zudumus trasēs.

“Ar vienu un to pašu realizētā siltuma apjomu tagad katra megavatstunda maksā par diviem eiro mazāk,” skaidro SIA “Jēkabpils siltums” valdes priekšsēdētājs Aleksandrs Karpenko. “Tas ir milzīgs ieguvums, bet katra māja un katrs iedzīvotājs to izjutīs savādāk, jo tas atkarīgs no siltumenerģijas patēriņa mājā. Tomēr tie ir 100-120 tūkstoši eiro gadā, ko mēs tagad saņemsim mazāk, tātad mūsu patērētāji par siltumenerģiju maksājot mazāk, ietaupīs līdzekļus.”

Aleksandrs Karpenko atzīst, ka jaunais tarifs uzņēmumam ir liels izaicinājums, jo ar mazāku naudas apgrozījumu jāsedz visas izmaksas, kas vairāku iemeslu dēļ – pieaugušas. Pirmkārt, jaunajā tarifā nav ietverta paaugstinātā elektrības cena, kas nākamajam gadam pieaugusi par astoņiem eiro megavatstundā. Problēmas izraisa arī tas, ka patērētāji simtprocentīgi nenomaksā rēķinus, bet vislielākos finanšu zaudējumus uzņēmumam rada situācija šķeldas tirgū.

“Mēs nespējam kompensēt milzīgo šķeldas cenas pieaugumu pagājušajā ziemā,” skaidro Karpenko. “Tas neatbilda cenai mūsu tarifā. Ja mūsu iepriekšējā tarifā šķeldas cena bija mazliet zem deviņiem eiro, tad pagājušajā ziemā mēs šķeldu pirkām pat par 14 eiro kubikmetrā. Ja salīdzinām 2017.gada pirmo pusgadu – janvāris līdz jūlijs – ar 2018.gada to pašu periodu, siltumenerģija tika realizēta apmēram tikpat daudz, bet par kurināmo šogad pārmaksāts apmēram 177 tūkstoši eiro.”

Jaunie šķeldas iepirkumi rāda, ka šķeldas cena ir pieaugusi salīdzinājumā ar pagājušās sezonas beigām. Šosezon SIA “Jēkabpils siltums” iepirks šķeldu no septiņiem piegādātājiem - SIA “PATA”, SIA “Latega”, SIA “Druplat”, SIA “DLLA”, SIA “SKN Motorsports”, zemnieku saimniecībām - “Ezerkrasti”, “Jaunkraukļi” un “Dzērves”. Aleksandrs Karpenko teic, ka cenas ir robežās no 11,50 līdz 14 eiro berkubā. Tā kā siltumenerģijas ražošanai uzņēmums visvairāk izmanto biomasu jeb šķeldu, cenu pieaugums būtiski ietekmē uzņēmuma darbu. Ik sezonu uzņēmums nodod tīklā apmēram 70 tūkstošus megavatstundu, no tām 50 procenti tiek saražoti ar biomasu, aptuveni 20 procenti – ar gāzi, savukārt 30 procenti tiek iepirkti no SIA "Ošukalns".

Uz jautājumu vai SIA “Jēkabpils siltums” neplāno paaugstināt tarifus saskaņā ar reālajām izmaksām, Aleksandrs Karpenko sacīja, ka tarifs netiks paaugstināts. Uzņēmums mēģinās šosezon iztikt ar tagadējo – samazināto tarifu. Vienlaikus SIA “Jēkabpils siltums” aicina klientus savlaicīgi samaksāt rēķinus, bet, ja kaut kādu iemeslu dēļ radies parāds, negaidīt brīdinājumu vai pavēsti uz tiesu, bet nākt uz uzņēmumu, lai klātienē izrunātu iespējamos situācijas risinājumus. Tāpat arī, ja pamatparāds segts, klients var nākt uz uzņēmumu un rakstīt iesniegumu lūgt dzēst soda procentus.

Saskaņā ar SIA “Jēkabpils siltums” sniegto informāciju pagājušajā apkures sezonā, laika posmā no 2017.gada 1.oktobra līdz 2018.gada 30.septembrim, uzņēmums klientiem izrakstījis rēķinus par patērēto siltumenerģiju – 3 miljoni 758 tūkstoši 386 eiro apmērā, savukārt rēķini apmaksāti par kopējo summu 3 miljoni 569 tūkstoši 48 eiro. Neapmaksātā summa jeb klientu parāds – 189 tūkstoši – 338 eiro.

Salīdzinot ieņēmumus un izmaksas pērn no janvāra līdz septembrim, ar šo pašu periodu šogad var secināt, ka SIA “Jēkabpils siltums” samazinājušies ieņēmumi no pārdotās siltumenerģijas par 21 tūkstoti 854 eiro, pieaugušas elektroenerģijas izmaksas par 3 tūkstoši 473 eiro un ievērojami pieaugušas siltumenerģijas iepirkšanas izmaksas – par 48 tūkstoši 269 eiro.

SIA "Jēkabpils siltums"      
       
  EUR    
Aprēķināts par siltumenerģiju 01.10.2017.-30.09.2018. 3758386    
Saņemta samaksa 01.10.2017.-30.09.2018. 3569048    
  189338    
       
       
Ieņēmumu un izmaksu salīdzinājums 2018.g.janvāris- septembris 2017.g.janvāris- septembris  
       
Ieņēmumi no pārdotās siltumenerģijas 2070971 2092825 -21854
Ieņēmumi no pārdotās elektroenerģijas 91,390 73,462 17928
       
Kurināmā iepirkšanas izmaksas 761,838 581,418 180420
Elektroenerģijas izmaksas 57,847 61,320 -3473
Siltumenerģijas iepirkšanas izmaksas 500,279 548,548 -48269