2020.gada 20. janvāris

Aļģirds, Aļģis, Oļģerts, Orests

Inna Budovska: Jēkabpils slimnīcas zaudējumi tiek plānveidīgi samazināti, darbinieku atalgojums stabili pieaug

Inna Budovska: Jēkabpils slimnīcas zaudējumi tiek plānveidīgi samazināti, darbinieku atalgojums stabili pieaug

Jēkabpils slimnīcas valde, tiekoties ar vietējo mediju pārstāvjiem augusta sākumā, solīja, ka sniegs skaidrojošu informāciju par zaudējumiem, kas radušies slimnīcai, jo pirmo pusgadu tā noslēdza ar 261 202 eiro zaudējumiem, kā arī par medicīnas darbinieku pamatalgas paaugstināšanas iespējām, jo, kā zināms, Jēkabpils slimnīca bija to nedaudzo medicīnas iestāžu skaitā, kur nepietika naudas darbinieku pamatatalgojuma paaugstināsanai. Atbildes uz žurnālistu jautājumiem sniedza Jēkabpils slimnīcas valdes locekle Inna Budovska.

- Slimnīcas finanšu rādītāji par pirmo pusgadu uzrāda 261202 eiro lielus zaudējumus. Kā to var izskaidrot?

- Pirmā pusgada finanšu rādītājiem ir tikai informatīvs raksturs, šādi rādītāji valdei ir nepieciešami tādēļ, lai varētu plānot tālāko darbību, kas vērsta uz slimnīcas finanšu zaudējumu samazinājumu un finanšu plūsmas sakārtošanu ilgtermiņā. Šobrīd var teikt, ka zaudējumi, ko jaunā valde būtībā saņēma “mantojumā” - 137964 eiro 2017.gadā, 148750 eiro 2018.gada 1.ceturksnī, jau tiek plānveidīgi samazināti. Slimnīcas vadības mērķis ir strādāt bez zaudējumiem, bet līdz šī gada beigām rādītāji tiks uzlaboti, nodrošinot slimnīcas ienākumu palielināšanu, tostarp – realizējot slimnīcas attīstības koncepcijā paredzētos pasākumus gan pakalpojumu klāsta palielināšanā, gan iekšējo izdevumu optimizācijā.- Kā norit medicīnas darbinieku atalgojuma palielināšana Jēkabpils reģionālajā slimnīcā?

- Pašreiz medicīnas darbinieku algu palielināšanas process norit pilnīgā saskaņā ar likumdošanā noteikto. Sadarbojoties ar Veselības ministriju un slimnīcas darbinieku arodbiedrību atalgojums pēdējo gadu laikā ir stabili pieaudzis, tā, piemēram, ārstu vidējais atalgojums slimnīcā no 2016. gada ir pieaudzis par 47 procentiem. Ne tik straujš pieaugums bijis arī medicīnas māsām (ar otrā līmeņa augstāko izglītību) atalgojums – par gandrīz 28 procentiem (šajā gadā sasniedzot pieaugumu par 116 eiro), savukārt māsu palīgiem – par 15 procentiem (pieaugums šogad – par 45 eiro). Tā kā mūsu mērķis ir motivēt savus darbiniekus, piesaistot un noturot darbā arī jaunus speciālistus, tad atalgojuma pieaugums noteikti tiks turpināts. Pieauguma temps, protams, lielā mērā būs atkarīgs arī no slimnīcas finansiālajiem rezultātiem un tādējādi – arī iespējām celt medicīnas darbinieku algas. Vienlaikus jāpiebilst, ka medicīniskā personāla, tostarp - ārstu, kopējo atalgojumu veido ne tikai amatalga, bet arī vairāku veidu piemaksas (piemēram, par veiktajām manipulācijām, virsstundām u.t.t.). Tādēļ kopumā mediķu saņemtais atalgojums uzskatāms par konkurētspējīgu, jo piemaksu summa dažkārt pat pārsniedz amatalgas apmēru.