2020.gada 21. janvāris

Agne, Agnese, Agnija

Sākusies Krustpils pils restaurācija, noslēgumam tuvojas Kena parka estrādes atjaunošana

Sākusies Krustpils pils restaurācija, noslēgumam tuvojas Kena parka estrādes atjaunošana

Andrejs Gavrilovs piebilst, ka Kena parka estrādes atjaunošanas līgumcena ir 258 530 eiro ar PVN, tāpēc arī šajā gadījumā viņam esot neizprotams, kāpēc viens no viņa kolēģiem, deputātiem sociālajos tīklos izplata nepatiesu informāciju, ka Kena parka estrādes būvniecība pašvaldībai izmaksā 350 000 eiro, palielinot reālo summu par gandrīz 100 000 eiro.

Sākušies Krustpils pils “A” korpusa, pils pagalma un strūklakas vērienīgie restaurācijas darbi, kas ilgs divus gadus. Tikmēr noslēgumam tuvojas Kena parka estrādes atjaunošana, un drīzumā notiks tās atklāšana.

Viens no uzņēmējiem, kas iesaistīts šajos darbos, SIA “Erbauer group” vadītājs un Jēkabpils domes deputāts Andrejs Gavrilovs (Saskaņa) stāsta, ka patlaban tiek tīrīta pils “A” korpusa daļa, lai sagatavotu to turpmākajai atjaunošanai.

Jau ziņots, ka ģenerāluzņēmējs Krustpils pils atjaunošanā ir A/S “Būvuzņēmums restaurators”, darbus objektā veic arī SIA “ Erbauer group”. Andrejs Gavrilovs teic, ka viņa vadītais uzņēmums no restaurācijas apjoma veiks aptuveni trešo daļu darbu, galvenokārt to, kas saistīts ar celtniecības darbiem – atjaunojot korpusa fasādi, jumtu un pils pagalmu ar strūklaku. Pārējo apjomu Krustpils pils A korpusa atjaunošanā veiks A/S “Būvuzņēmums restaurators”. Tāpēc viņam nav izprotama sava kolēģa, deputāta publiski izplatītā, nepatiesā informācija sociālajos tīklos, ka viņš esot visu šo darbu vienīgais veicējs. Gavrilovs uzsver, ka ir gandarīts, ka daļa darbu pie Krustpils pils atjaunošanas uzticēta viņa vadītajam SIA “Erbauer group” un, ka ir iespēja to veikšanā darbu dot jēkabpiliešiem.

Kopējā darbu līgumcena bez PVN ir 2 003 970,67 eiro, ar PVN – 2,3 miljoni eiro. No šīs summas ERAF finansējums – 928 235 eiro, valsts budžeta dotācija – 44 118 eiro un pašvaldības finansējums -1,3 miljoni eiro. EUR. Projekta realizāciju plānots pabeigt līdz 2020.gadam.

Patlaban lielākajā daļā Krustpils pils telpu joprojām ir manāmas padomju laika pēdas. Projekta "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" gaitā pils "A" korpusu ir paredzēts sakārtot tā, lai apmeklētājiem atklātu unikālās vēsturiskās celtnes patieso vērtību. Darbu gaitā ir plānota vienkāršota Krustpils pils "A" daļas atjaunošana. Pils plānojumu paredzēts saglabāts esošajā kārtojumā, izmainot telpu funkcionālo pielietojumu. Rekonstrukcijas gaitā paredzēts arī pils fasādes remonts un krāsošana, kā arī kāpņu atjaunošana. Plānoti ir remontdarbi arī pils iekštelpās, vairākās telpās restaurējot un atjaunojot griestus, sienas un grīdas.

Rekonstrukcijas darbu gaitā tiks atjaunota arī esošā elektroapgādes sistēma un uzlabota ūdensvada un kanalizācijas sistēma. Uzlabojot pils apkures un ventilācijas sistēmu, paredzēts restaurēt atsevišķas podiņu krāsnis un kamīnu. Korpusa pirmajā stāvā paredzēts atjaunot 18.gadsimta sienu gleznojumus un izvietot pastāvīgo pilsētas vēstures ekspozīciju. Savukārt otrajā stāvā plānots atjaunot vēsturiskās telpas, paverot iespējas dažādu pasākumu rīkošanai. Atbilstoši vēsturiskajām liecībām tiks atjaunots arī pils dārzs un strūklaka.

Projekts "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" ir viens no kopumā desmit kultūras un dabas mantojuma saglabāšanai un attīstībai veltītiem projektiem, kuri pēc Kultūras ministrijas organizētas projektu ideju priekšatlases ir saņēmuši iespēju pieteikties ERAF līdzfinansējam. Projektu "Kultūras mantojuma saglabāšana un attīstība Daugavas ceļā" Jēkabpils pilsētas pašvaldība realizē sadarbībā ar Koknesi un Ogri.

Kena parka estrādi ekspluatācijā nodos jūlija beigās

Jēkabpilī drīzumā ekspluatācijā tiks nodota Kena parka estrāde. Kā ziņots, tās atjaunošanu veic SIA “Erbauer group”. Sākotnēji būvdarbus bija paredzēts pabeigt šīs nedēļas nogalē – 15.jūlijā, taču tie no celtniekiem neatkarīgu iemeslu dēļ ir aizkavējušies, un estrādi paredzēts pabeigt līdz šī mēneša beigām. Andrejs Gavrilovs stāsta, ka uz laiku tika apturēti estrādes atjaunošanas darbi, lai izlemtu, ko darīt ar koku pie vēsturiskās estrādes pamatiem. Tika meklēta iespēja, kā šo koku saglabāt, bet diemžēl netika rasta, jo nebijis iespējams to savienot ar celtniecības projektu. Nedaudz darbus aizkavējušas arī veiktās nelielās izmaiņas estrādes tehniskajos parametros. Andrejs Gavrilovs teic, ka patlaban Kena parka estrādes atjaunošanas darbi esot finiša taisnē un jūlija beigās tā tikšot nodota ekspluatācijā.

Andrejs Gavrilovs piebilst, ka Kena parka estrādes atjaunošanas līgumcena ir 258 530 eiro ar PVN, tāpēc arī šajā gadījumā viņam esot neizprotams, kāpēc viens no viņa kolēģiem, deputātiem sociālajos tīklos izplata nepatiesu informāciju, ka Kena parka estrādes būvniecība pašvaldībai izmaksā 350 000 eiro, palielinot reālo summu par gandrīz 100 000 eiro.

Būvdarbu gaitā demontēta vecā estrāde, atlieti jauni estrādes pamati, uzstādīts estrādes karkass, sienas, jumts un segums, veikti iekšējie apdares darbi, ievilkti ārējie elektrotīkli un uzstādīts apgaismojums.

Darbu gaitā ierīkota arī lietus kanalizācija, labiekārtota parka teritorija, izgatavoti un uzstādīti soli, tiks uzstādīta metāla kulise un afišu stends, izbūvēts betona bruģakmens segums, ieklātas granīta plāksnes, izveidoti dekoratīvie stādījumi, atjaunots zālājs un iestādīti kokaugi. Būvdarbus uzrauga būvuzraugs SIA "LA Konsultants".

Pirmais pasākums atjaunotajā Kena parka estrādē būs Latvijas simtgades Zaļumballe, kas notiks 11.augustā plkst.20.00 un uz kuru ir aicināti visi jēkabpilieši. Kā ziņots, simts dienas pirms Latvijas simtās dzimšanas dienas – 11.augustā – vienlaicīgi visā Latvijā un pasaulē notiks zaļumballes.

Sandra Mikanovska

Foto: Atis Caune-Zalāns

Atstājiet komentāru