2020.gada 12. augusts

Klāra, Vizma

Notiks vērienīga vides un infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils 2. vidusskolā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā

Notiks vērienīga vides un infrastruktūras uzlabošana Jēkabpils 2. vidusskolā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā

Jēkabpils pilsētas dome, piešķirot papildus finansējumu, atbalstījusi vērienīgu divu pilsētas skolu pilnīgas modernizācijas projekta īstenošanu, kas paredz veikt nozīmīgus vides un infrastruktūras uzlabošanas darbus Jēkabpils 2. vidusskolā un Jēkabpils Valsts ģimnāzijā. Kopējais pašvaldības līdzfinansējums ir paredzēts 12 miljoni eiro, bet pašlaik paredzētās neattiecināmās izmaksas – 1,4 miljonu eiro apmērā. Projekta apstiprināšanas gadījumā paredzēts arī Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansējums 5,7 miljonu eiro apmērā un valsts budžeta dotācija – 4 miljonu eiro apmērā.

Projekta īstenošanas galvenais mērķis ir radīt mūsdienīgu mācību vidi un infrastruktūru, lai pakāpeniski ieviestu kompetenču izglītībā balstītu apmācību procesu. Tas nozīmē veikt būtiskus uzlabojumus abu skolu mācību procesā un mācību vidē. Projekta ietvaros veicamie darbi sadalīti vairākās svarīgās grupās: abās skolās notiks ergonomiskas mācību vides izveide un informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumu nodrošināšana klasēs un mācību kabinetos. Savukārt Jēkabpils 2. vidusskolā tiks iekārtoti jauni matemātikas un dabaszinību kabineti pamatizglītības programmu īstenošanai, kā arī skolas dienesta viesnīcas pārbūve. Savukārt Jēkabpils Valsts ģimnāzijā tiks pārbūvēta sporta infrastruktūra (pilnībā pārbūvēta sporta zāle) un izveidots Reģionālais metodiskais centrs.

“Var teikt, ka būtībā notiks abu Jēkabpils skolu pilnīga modernizācija,” par projekta nozīmīgumu pilsētas skolu tīkla sakārtošanā un modernizācijā ir pārliecināts Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis. Viņš norāda ļoti konkrētas un skolēniem nozīmīgas lietas: “Tās ir inovatīvas modernās tehnoloģijas, kas palīdzēs apgūt mācību vielu visās klasēs, piemēram, interaktīvie ekrāni, planšetdatori svešvalodu apguvei, digitālie mikroskopi, 3D printeri, tā ir pilnībā pārbūvēta JVĢ sporta zāle. Tā ir ēku pilna apjoma pārbūve, nodrošinot gan kopējo mācību vidi un aprīkojumu, gan visas komunikācijas sistēmas, bez kurām kvalitatīva izglītība šobrīd nav iedomājama,” uzsver pilsētas domes priekšsēdētājs.

“Mēs iegūsim modernākās skolas visā reģionā, un tas ir ārkārtīgi svarīgi ne tikai pašiem skolēniem un pedagogiem, bet arī pilsētai kopumā – ja spēsim piedāvāt modernas un mūsdienīgi tehnoloģiski aprīkotas skolas, tad spēsim piesaistīt pilsētai arī jaunās ģimenes, jo viņu bērniem būs iespējas iegūt kvalitatīvu izglītību tepat, Jēkabpilī,” par projekta realizācijas cēloņsakarībām saka arī Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja vietniece sociālajos jautājumos Līga Kļaviņa.

No kopējām projekta izmaksām, kas veido gandrīz 23,5 miljonus eiro, pilsētas līdzfinansējums ir nedaudz vairāk nekā puse – 12 miljoni eiro. Līdzfinansējuma nodrošināšanai projekta apstiprināšanas gadījumā tiks ņemts ilgtermiņa aizdevums Valsts kasē. “Es esmu pārliecināts, ka šis noteikti ir milzīgs ieguldījums pilsētas nākotnē, jo tieši šāda – mūsdienīga un tehnoloģiski nodrošināta – skola ir pamatu pamats, lai jēkabpiliešu jaunā paaudze iegūtu kvalitatīvu izglītību,” projekta svarīgumu akcentē pilsētas mērs. Projekta “Jēkabpils vispārējo izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošana” iesniegums ir sagatavots un iesniegts Finanšu ministrijā un ERAF izvērtēšanai, lai piesaistītu gan valsts budžeta dotāciju, gan ERAF līdzfinansējumu. Par atbalstu projekta īstenošanai jau 28. jūnijā lēma pilsētas dome.


 Jēkabpils pilsētas pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļa

Atstājiet komentāru