2020.gada 30. marts

Igmārs, Ilgmārs, Nanija

Veikti grozījumi saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā

Veikti grozījumi saistošajos noteikumos par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā

Jēkabpils Sociālais dienests (turpmāk – Dienests) informē, ka Jēkabpils pilsētas dome šā gada 8.februārī pieņēma grozījumus Jēkabpils pilsētas domes 08.11.2012. saistošajos noteikumos Nr.31 “Saistošie noteikumi par materiālo atbalstu Jēkabpils pilsētā”, paredzot svētku pabalstu ne tikai politiski represētām personām un nacionālās pretošanās kustības dalībniekiem, bet arī Otrā pasaules kara dalībniekiem, turklāt to palielinot divkāršā apmērā. Tagad svētku pabalstu varēs saņemt 60 euro apmērā sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu (4.maiju) un  Latvijas Republikas proklamēšanas dienu (18.novembri). Tātad 120 euro gadā.

Pabalsts paredzēts Otrā pasaules kara dalībniekiem pamatojoties uz Latvijas Republikas Saeima 2017.gada 21.decembrī pieņemto likumu "Par Otrā pasaules kara dalībnieka statusu", (stājās spēkā 01.02.2018.). Saskaņā ar šā likuma 1.pantu, tā mērķis ir noteikt Otrā pasaules kara dalībnieka statusu Latvijas pilsoņiem, kuri šā kara laikā citu valstu regulāro militāro vienību sastāvā piedalījās bruņotā cīņā pret Padomju Sociālistisko Republiku Savienības, nacistiskās Vācijas vai tās sabiedroto militārajiem formējumiem, kā arī veicināt vienotu sabiedrības izpratni par Otro pasaules karu un vienlīdzīgu attieksmi pret tā dalībniekiem. Likuma anotācijā minēts: "Ņemot vērā to, ka padomju un pēc tam nacistiskās okupācijas rezultātā Latvijas valsts nebija spējīga nodrošināt tās pilsoņu tiesību aizsardzību, šīs personas ir uzskatāmas par kara noziegumu upuriem un ir pelnījušas atbalstu un aizsardzību no Latvijas valsts, kā arī sabiedrības puses."

Ņemot vērā minēto, Dienests aicina Jēkabpilī deklarētās Politiski represētās personas, nacionālās pretošanās kustības dalībniekus un Otrā pasaules kara dalībniekus, uzrādot attiecīgo apliecību, pieteikties dienestā (401.kab.) pabalsta saņemšanai sagaidot Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienu. Saskaņā ar noteikumiem pieteikties var no 01.aprīļa līdz 20.jūnijam. Ja ir grūtības ierasties personīgi, lūdzam zvanīt uz tālruni 65207090, nepieciešamības gadījumā apmeklēsim dzīvesvietā.

Atstājiet komentāru