2020.gada 30. marts

Igmārs, Ilgmārs, Nanija

Izmaiņas līgumsoda piemērošanā

Izmaiņas līgumsoda piemērošanā

Vairāki Jēkabpils iedzīvotāji, kuriem piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās personas/ģimenes statuss, SIA JK Namu pārvalde vēršas, lai viņiem neaprēķina līgumsodu.

Namu pārvalde informē, ka no šā gada 1.janvāra par noteiktajā termiņā neapmaksātajiem īres/apsaimniekošanas un apkures pakalpojumiem arī trūcīgajām vai maznodrošinātajām personām jāmaksā līgumsods. Saskaņā ar Civillikuma 1716.panta trešo daļu tie kopumā ir ne vairāk nekā desmit procenti no pamatparāda summas.

Atstājiet komentāru