2020.gada 4. jūlijs

Sandis, Uldis, Ulvis

Šodien Jēkabpilī - seminārs par nodarbinātības veicināšanu

Šodien Jēkabpilī - seminārs par nodarbinātības veicināšanu

Saskaņā ar Eiropas Sociālā fonda projektu ”Nodarbinātības valsts aģentūras kapacitātes pilnveide” šodien, 14. novembrī, pulksten 14.00 Jēkabpilī, Pasta ielā 1, Jēkabpils agrobiznesa koledžas dienesta viesnīcas zālē notiks seminārs pašvaldībām un darba devējiem, lai informētu par Nodarbinātības valsts aģentūras jaunajiem nodarbinātības pasākumiem, to īstenošanu, kā arī par nodarbinātības veicināšanas aspektiem un aktualitātēm pašreizējās ekonomiskās situācijas apstākļos.

 

 

Semināra „Nodarbinātības valsts aģentūras, darba devēju un pašvaldību sadarbība nodarbinātības veicināšanai” darba kārtība:

 

No plkst.13.30 līdz 14.00 - dalībnieku reģistrācija.

Plkst. 14.00 - 14.05 semināra atklāšana.

Plkst. 14.05 - 14.45 lekcija NVA piedāvātie pakalpojumi un darba tirgus situācijas raksturojums. Svetlana Zujeva, NVA Jēkabpils filiāles vadītāja.

Plkst. 14.45 - 15.05 Apmācība pēc darba devēja pieprasījuma un Praktiskā apmācība prioritārajās nozarēs. 

M.Belova, ESF projekta „Bezdarbnieku un darba meklētāju apmācība Latvijā-2” NVA Jēkabpils filiāles koordinējošā eksperte.

Plkst. 15.05 – 15.25 NVA pakalpojumi jauniešu nodarbinātības veicināšanai. I.Peninga, ESF projekta „Kompleksi atbalsta pasākumi” NVA Jēkabpils filiāles projekta karjeras konsultante.

Plkst. 15.25-15.50 EURES pakalpojumi darba devējiem. A.Krafte, NVA Daugavpils filiāles EURES konsultante.

Plkst. 15:50 – 16.20 darba devēju diskusijas, sadarbības vērtējums. Semināra noslēgums. Diskusijā aicināti piedalīties visi semināra dalībnieki.

 

Atstājiet komentāru