2021.gada 2. decembris

Meta, Sniedze

Jēkabpils sporta skola: Arī attālinātās mācībās netrūkst sportisku izaicinājumu (VIDEO NO FUTBOLA TRENIŅIEM)

Jēkabpils sporta skola: Arī attālinātās mācībās netrūkst sportisku izaicinājumu (VIDEO NO FUTBOLA TRENIŅIEM)

Šis laiks kopš 12.marta, kad Ministru kabinetā tika pieņemts lēmums par ārkārtējās situācijas izsludināšanu Latvijā, lai ierobežotu vīrusa Covid-19 izplatīšanos valstī, arī mums, Jēkabpils Sporta skolai, ir sarežģīts un izaicinājumiem pilns periods.

Mēs ļoti labi apzināmies, ka sportistiem, kas ikdienā trenējušies ar paaugstinātu fizisko slodzi, piespiedu dīkstāve savu slikto darbu paveiks ar divtik lielāku ātrumu, nekā tas tika ieguldīts fiziskās formas uzlabošanai, tāpēc tika pieņemts lēmums strādāt ar audzēkņiem attālināti. Arī vecāku līdzfinansējuma apmērs nemainās sakarā ar to, ka mācību process tiek organizēts atbilstoši ārkārtējai situācijai.

Šīs nedēļas, kad darbs ar audzēkņiem notika attālināti, izmantojot WhatsApp, E-klasi, e-pastus un citas e-platformas, prasīja gan no treneriem, gan no audzēkņiem un viņu vecākiem iekšējo resursu mobilizēšanu, lai rastu ikdienā ne tik pierastus veidus kā kustēties, vingrot, pildīt teorētiskos uzdevumus un uzturēt savu fizisko formu, pie kuras ir ieguldīts ilgs un smags darbs. Šāda veida apmācības prasa vēl lielāku saņemšanos un disciplīnu, vēl lielāku rakstura stingrību, vēl lielāku motivācijas meklēšanu sevī, jo vienmēr vieglāk ir atteikties darīt, attaisnojoties ar ierobežojošajiem apstākļiem, kas nedrīkst būt pārkāpti, īpaši ņemot vērā to, ka katram sporta veidam ir sava specifika, kas nepadara šos procesus vienkāršākus. Vienmēr ir vieglāk nedarīt, bet nedrīkst aizmirst, ka mācības sporta skolā izvēlās tikai tie bērni un jaunieši, kuriem sports ir neatņemama dzīves sastāvdaļa un viņu sasniegumi ir nākuši tikai caur nepadošanos, noticēšanu saviem spēkiem un neatlaidīgu darbu, tāpēc mūsu uzdevums ir atbalstīt viņus un iespēju robežās palīdzēt uzturēt iepriekš sasniegto, lai vēlāk viņi atkal ar pilnu jaudu varētu atgriezties savās sporta arēnās. Šis uzdevums nav viegls- tas prasa atrast sevī jaunas prasmes, būt radošiem, aktīvi darboties ar modernajām tehnoloģijām un ģenerēt arvien jaunas idejas, kā ieinteresēt audzēkņus un padarīt šis nodarbības jēgpilnākas. Laikā, kad ir slēgti sporta klubi un sporta laukumi, tie ir izaicinājumi, kas sporta nodarbības padara vēl dinamiskākas un neprognozējamākas, jo, lai sasniegtu iespējamo, jādara šķietami neiespējamais. Varbūt ir laiks, kad idejas var aizgūt, atceroties, kā kādreiz notika treniņi, kad nebija labiekārtotu laukumu un stadionu, uzklausot kādu sporta vecmeistaru pieredzi?
    
Liels gandarījums par audzēkņiem, kas čakli iesaistās šajās attālinātajās apmācībās, par viņu vecākiem, kas palīdz uzmundrinot vai filmējot šos procesus (arī pašiem audzēkņiem ļoti noderīgi ir redzēt sevi no malas, lai arvien pareizāk varētu paveikt uzdoto), kā arī par to, ka neesam apstājušies savu mērķu realizēšanā. Mēs turpināsim būt atbildīgi un savu iespēju robežās arī turpmāk veicināsim audzēkņu fizisko sagatavotību, jo sports ir un būs neatņemama veselības un stipras imunitātes sastāvdaļa. 

Informāciju sagatavoja Ilona Žurila, Jēkabpils Sporta skolas metodiķe

Radio1.lv redakcija tekstam pievienoja Jēkabpils sporta skolas futbola trenera Valda Vizuļa ievietoto video sociālajā vietnē facebook.com, kurā redzams Latvijas televīzijas sižets nāti trenējas jēkabpils mazie futbolisti.

 

Atstājiet komentāru