2024.gada 21. aprīlis

Anastasija

Aicina veikt kuģošanas līdzekļu drošības pārbaudi un reģistrāciju

Aicina veikt kuģošanas līdzekļu drošības pārbaudi un reģistrāciju

VSIA “Latvijas Jūras administrācija” atgādina, ka pasažieru pārvadājumi pa ūdeņiem (upēm, ezeriem u.tml.) komerciālos nolūkos drīkst notikt tikai ar tādiem kuģošanas līdzekļiem, kuri ir reģistrēti Jūras administrācijas Latvijas Kuģu reģistrā.

Reģistrācija Kuģu reģistrā paredz, ka tiek veikta kuģošanas līdzekļa pārbaude, lai pārliecinātos par tā atbilstību spēkā esošo normatīvo aktu prasībām – kuģa un tā aprīkojuma drošību, apkalpes kvalifikāciju un prasmi rīkoties avārijas situācijās.

Aicinām attiecīgo kuģošanas līdzekļu īpašniekus vērsties VSIA “Latvijas Jūras administrācija” Kuģu reģistrā pa tālruni 67062162 vai 67062165, e-pasts kr@lja.lv un Kuģošanas drošības inspekcijā pa tālruni 67062166 vai 67062168, e-pasts kdi@lja.lv, lai veiktu nepieciešamās darbības saistībā ar kuģu drošības pārbaudi un reģistrāciju.

Vienlaikus VSIA “Latvijas Jūras administrācija” vērš uzmanību, ka par kuģa ekspluatācijas noteikumu pārkāpšanu, ja tas nav reģistrēts normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā, ir paredzēta administratīvā atbildība, uzliekot naudas sodu kuģa vadītājam no divsimt līdz četrsimt naudas soda vienībām.

 Jūras kodekss: https://likumi.lv/ta/id/76358-juras-kodekss

Jūrlietu pārvaldes un jūras drošības likums: https://likumi.lv/ta/id/68491-jurlietu-parvaldes-un-juras-drosibas-likums.

Avots: Izmantota VSIA “Latvijas Jūras administrācija” sagatavotā informācija

Atstājiet komentāru