2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

Jēkabpilī apsekoti 218 aizsargājamie koki (FOTO)

Jēkabpils novada attīstības pārvalde informē, ir noslēgusies Jēkabpils pilsētas īpaši aizsargājamo koku inventarizācija, kas tiek rīkota piecos gados reizi. 2022. gadā apsekoti 218 koki, tai skaitā 204 iepriekš inventarizētie koki un 14 koki, ar ko papildināts aizsargājamo koku saraksts, informē Sabiedrisko attiecību un digitālās komunikācijas nodaļa.

2007.gadā dibinātais saraksts papildināts ar īpašiem kokiem kā arī  Valsts nozīmes un vietējās nozīmes dižkokiem.

Visiem kokiem mērīts - stumbra apkārtmērs 1,3 m augstumā, koka vainaga augstums, koka vainaga platums, aprēķināts kritiskais un optimālais sakņu aizsardzības diametrs. Noteikta koka vitalitāte, koka vērtība, sniegts stāvokļa apraksts, nepieciešamie kopšanas pasākumi.

Jēkabpils aizsargājamo koku sarakstā iekļauti: Valsts nozīmes dižkoki (Aizsargājamie koki – vietējo un citzemju sugu dižkoki); vietējās nozīmes dižkoki (pēc Jēkabpils pilsētas īpaši aizsargājamo koku izmēru noteikšanas tabulas); reti citzemju taksoni; piemiņas koki; īpaši aizsargājamas kokaugu sugas; retas vietējo kokaugu sugu formas; ainaviski koki, kā arī savdabīgi koki.

Uz šo brīdi Jēkabpils pilsētas teritorijā zināmi 19 valsts nozīmes dižkoki – tādi kā Rietumu tūja Palejas ielā, ar stumbra apkārtmēru 1,63m, parastā liepa Rīgas ielā 33, ar stumbra apkārtmēru 3,85m, parastie oši Madonas ielā 89, ar stumbra apkārtmēru 3,75m un pat 4,87m.

Vēl konstatēti 65 vietējās nozīmes dižkoki, tādi kā parastais ozols Stimbānsalā, ar stubra apkārmēru 3,87m, asās egles šķirne Andreja Pormaļa ielā 17, ar apkārtmēru 1,4m un citi.

Pie retām citzemju sugām pieskaitīti 28 kokaugi - saraksts papildināts ar trim kokiem: Amerikas parūkkoks ar 14 stumbriem, Korejas ciedru priedes Draudzības alejā.

Jēkabpils teritorijā piemiņas koku statuss piešķirts 97 kokiem. Šeit ietilpst Andreja Pormaļa, Palejas ielā stādītās ozolu rindas un Pelītes ielā stādītā liepu rinda, kā arī pie Jēkabpils Valsts ģimnāzijas stādītās Rietumu tūjas, represēto piemiņai stādītie ozoli utt.

No īpaši aizsargājamiem kokaugiem, kas ierakstīti Latvijas Sarkanajā grāmatā Jēkabpils pilsētas teritorijā stādīts parastais skābardis Carpinus betulus un parastā īve Taxus bacatta, kas pievienota pilsētas aizsargājamo koku sarakstā. Kokaugu sarakstu būtu jāpapildina ar smaržlapu rozes Rosa rubiginosa atradnēm. Pašlaik Jēkabpils pilsētas teritorijā zināmas trīs smaržlapu rozes atradnes Radžu ūdenskratuves ainavtelpas teritorijā, Rīgas ielā 33 un pie Donaviņas ietekas Daugavā, netālu no dižliepas.

Vairāk var skatīt šeit dabas datu pārvaldības sistēmā “Ozols” - https://ozols.gov.lv/pub

Komentāri (0-1/1)

  • Hi hi
    06.10.2022 15:34
    Pie manis, burtiski 100 m attālumā aug ozols, kuram apkārtmērs ir 4.37m.

Atstājiet komentāru