2020.gada 15. jūlijs

Egija, Egmonts, Egons, Henrihs, Henriks

Teiču dabas rezervātam piešķirta Eiropas neskarto dabas teritoriju atzinība

Teiču dabas rezervātam piešķirta Eiropas neskarto dabas teritoriju atzinība

Novērtējot ieguldījumu neskartās dabas saglabāšanā un bioloģiskās daudzveidības veicināšanā, Teiču dabas rezervātam piešķirta Eiropas neskarto dabas teritoriju asociācijas ("European wilderness society") atzinība - "Bronzas standarts" uz turpmākajiem trim gadiem, informēja Dabas aizsardzības pārvaldes (DAP) pārstāve Maija Rēna. Teiču dabas rezervāts dibināts 1972.gadā, un tā platība ir gandrīz 20 000 hektāru. Tā lielāko daļu aizņem Teiču purvs, bet rezervāta teritorijai pieskaitāmi arī malās esošie purvainie meži un zālāji. Teiču dabas rezervāts ir pasaules mēroga dabas saglabāšanai svarīgs objekts. Tas iekļauts putniem nozīmīgu vietu, starptautiski nozīmīgu mitrāju un "Natura 2000" teritoriju sarakstos.

"Zīmīgi, ka šis novērtējums saņemts īsi pirms starptautiskās mitrāju dienas - Teiču purvs ir viena no sešām Ramsāres konvencijas vietām Latvijā, tātad starptautiski nozīmīga mitrāju teritorija. Eiropas neskarto dabas teritoriju asociācijas piešķirtais standarts ir apliecinājums, ka šī ir nozīmīga vieta purvam specifisku un retu putnu sugu saglabāšanā, mitrājiem raksturīgo augu sugu un biotopu saglabāšanā un daudzu bezmugurkaulnieku sugu eksistences nodrošināšanā," pauda DAP ģenerāldirektors un kādreizējais Teiču dabas rezervāta direktors Juris Jātnieks.

Teiču dabas rezervāts ir viens no četriem Latvijā izveidotajiem dabas rezervātiem. Šī ir nozīmīga putnu atpūtas vieta pirms sezonālajām emigrācijām, rudenī te vienkopus iespējams ieraudzīt pat 1500 dzērvju un 8000 zosu. Purvā piemērotu vietu riestiem atraduši arī rubeņi.

Lai gan Teiču purvam ir sena apsaimniekošanas vēsture, tā dabiskās ekosistēmas cilvēka darbības ietekmējušas samērā maz, un tas atzīts par vienu no lielākajiem neskartajiem sūnu purviem Baltijā. Antropogēnās slodzes mazināšanai DAP ir izbūvējusi dabas tūrisma infrastruktūru - skatu torņus un laipas vairākās vietās Teiču dabas rezervātā - Tolkājā, Sildās, Kristakrūgā un Siksalā. No tiem brīvi pieejams apmeklētājiem ir vienīgi Kristakrūga skatu tornis. Pārējā teritorija ir atvērta laika posmā no 1.jūnija līdz 31.oktobrim, bet tikai DAP darbinieku pavadībā.

Eiropas neskarto dabas teritoriju asociācija regulāri veic auditus, lai izvērtētu, kā tiek pārvaldītas neskartās dabas teritorijas, cik lielā mērā tajās tiek atbalstīta pētniecība un apmeklētāju izglītošana par dabas saglabāšanu. Plašāka informācija par Eiropas neskarto dabas teritoriju asociāciju atrodama organizācijas mājaslapā "wilderness-society.org".

Atstājiet komentāru