2024.gada 4. marts

Alise, Auce

Jēkabpils novadā aizliedz ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu

Jēkabpils novadā aizliedz ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu

Jēkabpils novada dome aizliegusi ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu novadā, liecina informācija oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis".

Saistošie noteikumi paredz aizliegumu audzēt ģenētiski modificētos kultūraugus Jēkabpils novadā piecus gadus no saistošo noteikumu spēkā stāšanās dienas.

Saskaņā ar Ģenētiski modificēto organismu aprites likumu pašvaldība pēc savas vai iedzīvotāju iniciatīvas ar pašvaldības saistošajiem noteikumiem var aizliegt ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanu attiecīgajā administratīvajā teritorijā vai tās daļā. Aizliegumu nosaka uz laiku, kas nav īsāks par pieciem gadiem.

Noteikumi tiek pieņemti, lai saglabātu bioloģisko daudzveidību, veicinātu ilgtspējīgas lauksaimniecības un biotehnoloģijas attīstību, novērstu negatīvu ietekmi cilvēku un dzīvnieku veselībai vai videi, pausts noteikumu anotācijā.

Kā ziņots, agrāk saistošos noteikumus par ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas aizliegumu pieņēmušas jau vairākās citas pašvaldībās, tai skaitā Saldus, Dobeles, Saulkrastu, Bauskas un citos.

Atstājiet komentāru