2020.gada 31. maijs

Alīda, Jūsma

Līdz ar pirmo adventi sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Līdz ar pirmo adventi sācies Ziemassvētku gaidīšanas laiks

Svētdien kristīgajā baznīcā tiek atzīmēta pirmā advente, ar kuru sākas Ziemassvētku gaidīšanas laiks jeb gatavošanās Jēzus Kristus pirmās atnākšanas pieminēšanai un svinēšanai. Advente ir četru nedēļu periods. Tieši ar pirmo adventes svētdienu sākas kristīgās baznīcas jaunais gads. Advente ir laika posms no ceturtās svētdienas pirms Ziemassvētkiem, tas ir pieklušanas un pārdomu laiks pirms Kristus piedzimšanas.

Baznīca māca, ka adventes laiks jāpavada klusumā, dziļās pārdomās un lūgšanās. Tas ir laiks, kad katram pašam sevī jānožēlo savi grēki un jāpiedod visiem vienādi.

Simboliska nozīme ir arī adventes rotai - vainagam. Priežu, egļu, tūju vai kadiķu zari, no kuriem pin vainagu, liecina par cerību un mūžīgo dzīvību. Vainags veido apli, kas nozīmē mūžību un vienotību. Četrām svecēm Adventes vainagā ir sava nozīme. Mūsdienās Adventes svētdienās bieži tiek lietots šāds tematisks iedalījums: pirmā tiek saukta par pravieša sveci (cerība, kas ir Kristus), tas ir Dieva solījums par pasaules Pestītāju Ēdenes dārzā. Otrā ir Betlēmes svece (universālais aicinājums uz Pestīšanu), tie ir praviešu solījumi Vecajā Derībā par pasaules Pestītāja nākšanu. Trešā - ganiņu svece (prieks), tie ir Jāņa Kristītāja norādījumi par Pestītāju tautas vidū. Ceturtā - eņģeļu svece (mīlestība), tie ir Kristus norādījumi par Viņa otro atnākšanu Lielajā Tiesas Dienā.

Advente ir četru nedēļu periods, kas sākas svētā Andreja svētkiem tuvākajā svētdienā, kas šogad ir 1.decembris, un ilgst līdz 22.decembra vakaram.

Atstājiet komentāru