2019.gada 20. jūnijs

Maira, Rasa, Rasma

Mājokļos ar gāzes plītīm tvaika nosūcēji vairs nedrīkst būt pievienoti vienīgajam dabīgās ventilācijas kanālam (INFOGRAFIKA)

Mājokļos ar gāzes plītīm tvaika nosūcēji vairs nedrīkst būt pievienoti vienīgajam dabīgās ventilācijas kanālam (INFOGRAFIKA)

No šī gada daudzdzīvokļu namos dabīgās ventilācijas kanālam ir aizliegts pievienot tvaika nosūcēju, ja telpā izvietota gāzes iekārta un nav citas ventilācijas, kas nodrošina pastāvīgu gaisa apmaiņu telpā un noplūdušās gāzes novadīšanu ārpus būves, atgādina Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā (VUGD).

Minētā prasība Ugunsdrošības noteikumos iekļauta pēc gāzes ekspertu un skursteņslaucītāju atzinuma. Tai bija noteikts divu gadu pārejas periods. Kā skaidro speciālisti, piemēram, pievienojot tvaika nosūcēju vienīgajam dabīgās ventilācijas kanālam, tiek traucēta paredzētā gaisa apmaiņa virtuvē, kas objektos, kuros tiek izmantota dabasgāze, var radīt spādzienbīstamu gāzes koncentrāciju.

Dabasgāze ir vieglāka par gaisu un tā koncentrējas telpas augšējā daļā, tādēļ arī dabīgās ventilācijas sistēma ierīkota, lai dabasgāzes noplūdes gadījumā telpa tiktu izvedināta caur dabīgās ventilācijas kanālu, kura ievads atrodas telpas augšējā daļā pie griestiem. Tas nereti ir vienīgais ventilācijas kanāls, līdz ar to nosprostot ventilāciju ar tvaika nosūcēju nedrīkst, norāda VUGD.

Par jauno normu gada nogalē iedzīvotājiem steidz atgādināt arī vairākas pašvaldības. Piemēram, Dobeles novada pašvaldība arī skaidrojusi, ka šī problēma lielākoties skar padomju laika daudzdzīvokļu namus, kuros ir dabiskais ventilācijas kanāls, bet nav atsevišķas šahtas gaisa nosūcējam. Savukārt Rīgas pašvaldība uzsvērusi, ka, pievienojot tvaika nosūcēju vienīgajam dabiskās ventilācijas kanālam, darbojas "aizvērta vāka" princips, jo izslēgtā stāvoklī tvaika nosūcējs pilnībā noslēdz dabīgo ventilāciju dzīvoklī.

Ugunsdrošības prasību mērķis nav iedzīvotāju sodīšana, bet gan drošas vides veidošana un uzturēšana, uzsver VUGD. Dienests nepārbaudīs katru mājokli un pārbaudes galvenokārt tiks veiktas tajos mājokļos, par kuriem tiks saņemti iesniegumi, sūdzības vai būs notikuši ugunsgrēki.

Iespēju robežās notiks dzīvojamā sektora apsekošana par ugunsdrošības prasību ievērošanu mājokļos un koplietošanas telpās. Dzīvojamā sektora pārbaudes nebūs nekas jauns, jo tās notiek katru gadu un notiks arī turpmāk, uzsver dienestā.

Dienestā atgādina, ka dabīgā ventilācija ir būves pamatkonstrukcija un jebkura iejaukšanās, piemēram, bez saskaņojuma pārbūvējot dabīgo ventilāciju un pievienojot tvaiku nosūcēju, nekad nav bijusi pieļaujama un uzskatāma par patvaļīgu būvniecību.

VUGD iesaka iedzīvotājiem noskaidrot, kāds ir tvaika nosūcēju modelis, proti, vai tajā var ielikt speciālos filtrus, kas nodrošina tvaiku attīrīšanu recirkulācijas režīmā, vai nomainīt esošo tvaika nosūcēju ar tādu, kas var strādāt recirkulācijas režīmā. Vienlaikus VUGD norāda, kā šādi filtri ir regulāri jākopj un nepieciešamības gadījumā jāmaina, mainīšanas biežums ir atkarīgs no ēdiena gatavošanas biežuma un tvaiku intensitātes daudzuma.

Jaunai ventilācijas kanāla izbūve visai dzīvojamai mājai ir jāsaņem kopīpašnieku piekrišana, jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu speciālists, sertificēts būvkonstruktors un sertificēts arhitekts.

Attiecībā uz individuālu risinājumu par dabīgās ventilācijas izbūvi dzīvoklī VUGD norāda, ka šādā gadījumā visas izmaksas gulstas uz konkrētā dzīvokļa īpašnieku un būvdarbiem ir jāsaņem kopīpašnieku piekrišana. Tāpat jāiesaista sertificēts ventilācijas sistēmu speciālists, sertificēts būvkonstruktors un sertificēts arhitekts, kā arī jāveic ēkas tehniskā apsekošana.

Atbilstoši Ugunsdrošības noteikumu prasībām dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra ne retāk kā reizi piecos gados, savukārt, ja objektā ir gāzes aparāts, - ne retāk kā reizi trīs gados. Dabīgās ventilācijas kanālu pārbauda un tīra speciālists, kurš var apliecināt, ka ir tiesīgs to darīt.

Foto: Ilustratīvs attēls

Atstājiet komentāru