2024.gada 22. aprīlis

Armanda, Armands

KAM KALPO Jēkabpils novada nodokļu maksātāji?

KAM KALPO Jēkabpils novada nodokļu maksātāji?

20. februāra Jēkabpils novada domes sēdē, tika apstiprināti saistošie noteikumi ”Par Jēkabpils novada pašvaldības budžetu 2024. gadam”. 

Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Raigainis (LZP) atzina, ka šogad pašvaldībām visā Latvijā ir diezgan saspringta situācija ar budžetu veidošanu, kas esot saistīts gan ar būtisku kredītprocentu kāpumu, gan ar pedagogu algu kāpumu un minimālās algas paaugstināšanu. Šie apstākļi arī Jēkabpils novada pašvaldībai likuši pārskatīt izdevumu pozīcijas un prioritātes, tomēr arī šajos saspringtajos apstākļos izdevies izstrādāt sabalansētu  2024. gada pašvaldības budžetu. Viņš minēja, ka iestāžu vēlmju un vajadzību saraksts ir bijis ļoti garš, un budžeta komisijai ir nācies nopietni strādāt pie izvērtēšanas, jo budžeta iespējas šogad nav iepriecinošas. Noraidītais finansējums esot vairāk nekā seši miljoni eiro. Jēkabpils novada domes budžets 2024.gadam ieņēmumos sastāda - 28 miljoni 677 tūkstoši 754 eiro, nekustamā īpašuma nodoklis 1 miljons 964 tūkstoši 162 eiro, azartspēļu nodoklis – 25 tūkstoši, dabas resursu nodoklis 680 tūkstoši eiro, ieņēmumi no īpašuma pārdošanas un nomas plānoti 2 miljoni 64 tūkstoši 380 eiro, transferti dažādi no valsts budžeta un citām pašvaldībām kopumā plānoti – 40 miljoni 837 tūkstoši 712 eiro, pārējie ieņēmumi, tajā skaitā, no maksas pakalpojumiem 3 miljoni 257 tūkstoši 670 eiro. Kopumā pašvaldībai izlīdzinātie ieņēmumi uz vienu iedzīvotāju šogad ir 969 eiro. Izlīdzināto ieņēmu pieaugums pret 2023.gadu ir aptuveni 2 miljoni eiro. 

Kopējie izdevumi 86 miljoni 210 tūkstoši 54 eiro. Lielākā daļa pašvaldības budžetā, kas ir 43% ir atlīdzība no kopējiem izdevumiem. Tajā skaitā ietverts minimālās darba algas  pieaugums no 620 eiro uz 700 eiro no 1.janvāra. Pedagoģiskajiem darbiniekiem samaksas pieaugums no 1.janvāra, finansējums pārējiem tehniskajiem atlīdzības paaugstināšanai plānots no 1.marta. Otra lielākā pozīcija pašvaldības budžetā ir izdevumi pamatkapitāla veidošanai, kas ietver finansējumu dažādu investīciju projektu realizācijai. Tajā skaitā finansējums pašvaldības ielu un ceļu investīciju projektu realizācijai ar pašvaldības līdzfinansējumu 15 % apmērā un valsts kases aizņēmumu kopumā 4,4 miljoni eiro. Finansējums vides labiekārtošanas darbiem, tajā skaitā no dabas resursu nodokļa, aptuveni 630 tūkstoši eiro. Investīciju projektu realizācija no īpašuma pārdošanas aptuveni 770 tūkstoši eiro. Tajā skaitā ūdensvada un kanalizācijas izbūves pabeigšana Zīlānu ciemā, Viesītes muzeja bānīša ēkas rekonstrukcijas un ekspozīcijas dizaina projekta izstrāde, teritorijas labiekārtošana un daudzfunkcionālā atpūtas laukuma iekārošana Jēkabpilī, Rīgas ielā 205 un dokumentācijas izstrāde vairāku ielu un ceļu investīcijas projektiem. 

ES līdzfinansēto projektu realizācijā lielākie ir ERAF projekts plūdu risku novēršanai Jēkabpilī, projekts siltumnīcas gāzu emisiju samazināšanai un energoefektivitātes uzlabošanai Jēkabpils novada ielu apgaismojuma sistēmā, finansējums Jēkabpils vispārējās izglītības iestāžu mācību vides un infrastruktūras uzlabošanas pabeigšanai. Tāpat arī plānots finansējums pārrobežu projektu realizācijai, kas saistīti ar tūrisma veicināšanu, un plānoti projekti uzņēmējdarbības atbalstam un finansējums Zivju fonda projektu īstenošanai. Pašvaldības budžetā ir ietverta jauna iniciatīva finansējums ideju projektu konkursa īstenošanai, lai nodrošinātu pašvaldības iedzīvotāju iesaisti 140 tūkstoši eiro apmērā. Pašvaldības budžetā ir saglabātas iepriekšējo gadu iniciatīvas, kas attiecas uz sociālo jomu skolēnu un bērnudārzu bērnu ēdināšanu un arī pārvadājumiem sabiedriskajā transportā. 

Būtisks kāpums 2024.gada budžetā ir aizņēmumu procentu maksājumi, pret 2023.gadu tie ir 1,5 miljoni pieaugums, bet divu gadu griezumā pat 3 miljoni eiro pieaugums. Šogad šo pieaugumu plānots daļēji kompensēt novirzot no ieņēmumiem no īpašuma pārdošanas. Tajā skaitā šajos ieņēmumos atlikums uz 2024.gada budžetu, šim mērķim tiek novirzīti 1,36 miljoni eiro. 

Pašvaldības budžetā plānoti aizņēmumi 4 miljoni 388 tūkstoši 768 eiro. Aizņēmumu atmaksa 5 miljoni 870 tūkstoši 855 eiro, tajā skaitā no atgrieztā Eiropas priekšfinansējuma, ieguldījums pamatkapitālā SIA “Aknīstes veselības un sociālās aprūpes centrs” būvniecības ekspertīzes veikšanai projektam un telpu remontam un SIA “Viesītes komunālā saimniecība” ūdensvadu posma izbūvei.

Izdevumu pārsniegums par ieņēmumiem tiek finansēts no atlikuma uz gada sākumu, tas ir 10 miljoni 682 tūkstoši 220 eiro un uz gada beigām pašvaldības aģentūra “Jaunā muiža” plāno atlikumu 424 tūkstoši 943 eiro. Budžetā ietverti arī plānotie ziedojumi gan uz gada sākumu atlikums, gan jau šobrīd saņemtais 400 eiro finansējums. 

Jēkabpils novada domes 2024.gada budžets tika pieņemts ar deputātu balsu vairākumu. “Par” balsoja Raivis Ragainis (LZP), Kārlis Stars (NA), Alfons Žuks (Apvienība Iedzīvotāji), Aivars Vanags (JKP), Aigars Nitišs (LZP), Ainars Vasilis (LZP), Aija Bojāre (LZP), Daina Kalve (NA), Daina Vītola (Apvienība Iedzīvotāji), Kaspars Štolnieks (JKP), Edvīns Meņķis (ZZS), Ilmārs Luksts (LRA), Māris Dimants (JRP) un Māris Trušelis (LA). “Pret” balsoja – Aivars Kraps (LPV), Elīna Serkova (LA) un Valdis Vizulis (LA). Savukārt atturējās Leonīds Salcevičs (JRP). Domes sēdē nepiedalījās deputāts Andrejs Gavrilovs (Kopā Latvijai).

Tuvākajā laikā publicēsim deputātu izteiktos viedokļus diskusijā, pieņemot 2024.gada budžetu, kā arī par atvēlētajiem budžeta līdzekļiem sīkāk pa nozarēm.

Foto: jekabpils.lv
Grafiki: Jēkabpils novada pašvaldība

Komentāri (0-5/5)

 • Pilsētnieks
  23.03.2024 17:36
  Uzskatu ka deputātam vajadzētu saņemt algu par reāli nostrādātām stundām ar reālu stundas likmi (ne 150€/h), nevis saņemt konstantu summu par mēnesi, kurā citreiz pat neierodas uz sēdi.
 • Betmens
  22.02.2024 16:33
  Iedzīvotāja:
  Ēnu ekonomika Jēkabpilī sit augstu vilni. Bet domes darbiniekiem par to nospļauties , jo paši par pakalpojumiem norēķinās apejot nodokļus! Jo pakalpojums tā taču sanāk lētāk! Attopieties! Esiet lojāli nodokļu maksātajiem , nevis tiem , kuri sniedz dažādus pakalpojumus neizsniedzot maksājumu attaisnojošu dokumentu.
  Pirmo reizi dzirdu. Nosauc kādu piemēru.
 • Iedzīvotāja
  22.02.2024 13:54
  Ēnu ekonomika Jēkabpilī sit augstu vilni. Bet domes darbiniekiem par to nospļauties , jo paši par pakalpojumiem norēķinās apejot nodokļus! Jo pakalpojums tā taču sanāk lētāk! Attopieties! Esiet lojāli nodokļu maksātajiem , nevis tiem , kuri sniedz dažādus pakalpojumus neizsniedzot maksājumu attaisnojošu dokumentu.
 • Sile
  21.02.2024 21:09
  Nodokļu maksātāji strādā par kapeikām, melnu muti priekš novada vadības, kuras darbu redzēt nevar, milzīgajām algām!
 • Līga
  21.02.2024 19:36
  Jēkabpils nodokļi maksātāji KALPO Šrekam.

Atstājiet komentāru