2024.gada 23. maijs

Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Jēkabpils novada pašvaldības iestādēs caur iepirkumiem varētu būt nonākušas Krievijā ražotās pārtikas preces

Jēkabpils novada pašvaldības iestādēs caur iepirkumiem varētu būt nonākušas Krievijā ražotās pārtikas preces

Krievijā ražotās pārtikas preces caur publiskajiem iepirkumiem varētu būt nonākušas vairākās valsts un pašvaldību iestādēs, pagājušajā nedēļā ziņoja aģentūra LETA.

Tās publicētajā informācijā teikts, ka publiskajos iepirkumos par pārtikas preču piegādi līgumi gandrīz 20 gadījumos slēgti ar SIA "Futurus Food", kas pieminēts PVD sarakstā par pārtikas preču importu no Krievijas un Baltkrievijas pērn 11 mēnešos.

Uzņēmumi "Futurus Food" un "Lanekss", kas atklātajos konkursos par pārtikas piegādi pārstāvēti visbiežāk, produktus cita starpā piegādājuši Elektronisko iepirkumu sistēmas (EIS) dalībniekiem, Nacionālo bruņoto spēku un Zemessardzes vajadzībām, Rīgas izglītības iestādēm un izglītības iestādēm Daugavpilī, Jēkabpils novadā, Viļānu apvienībā, Daugavpilī, Rēzeknē, Jūrmalā, Salaspils novadā, kā arī citviet.

"Futurus Food" vadītāja Irēna Graube aģentūrai LETA norāda, ka uzņēmumam bija līgums ar noteiktiem nosacījumiem un datumiem tikai ar vienu Krievijas alus ražotāju "Baltika" līdz 2023.gada beigām. "Atlikušo daļu pārdodam un projektu esam noslēguši," viņa apliecināja, piebilstot, ka "Futurus Food" neplāno šo sadarbību turpināt un neizplata Krievijā ražoto produkciju, lai apgādātu pašvaldības un valsts iestādes.

Tāpat viņa uzsvēra, ka "Futurus Food" paplašinājis preču klāstu no Ukrainas.

Tikmēr uzņēmuma tīmekļvietnē publiskotā informācija liecina, ka "Futurus Food" preču klāstā vēl joprojām pieejami Krievijā ražoti produkti, piemēram, Krievijā bāzētā "Chernoalovka" zīmola bezalkoholiskie dzērieni. Tāpat tīmekļvietnē starp Eiropas Savienības (ES) valstīm un ASV par vienu no galvenajiem sadarbības partneriem norādīta Krievija.

2022.gadā "Futurus Food" strādāja ar 11,872 miljonu eiro apgrozījumu un 854 831 eiro peļņu, liecina informācija "Firmas.lv". Uzņēmums reģistrēts 1997.gadā, un tā pamatkapitāls ir 106 680 eiro. "Futurus Food" īpašnieki vienādās daļā ir Natana Teļžanska uzņēmums SIA "RigaExport", Iļjam Čihačovam piederošais SIA "Lilac" un Alekseja Zajaca uzņēmums SIA "Neomaks".

Tā kā tiek pieļauta iespēja, ka arī Jēkabpils novada pašvaldība caur publiskajiem iepirkumiem varētu būt iegādājusies Krievijā un Baltkrievijā ražotās preces, proti, caur uzņēmumu «Futurus Food», kas pieminēts PVD sarakstā par pārtikas preču importu no Krievijas un Baltkrievijas pērn 11 mēnešos, un ir atrodams Jēkabpils novada pašvaldības iepirkumos, kā iepirkumā uzvarējis uzņēmums produktu piegādei Dignājas, Rubeņu pamatskolām, Zasas vidusskolai, kā arī novada pirmsskolas izglītības iestādēm, lūdzām situāciju komentēt Jēkabpils novada pašvaldībai.

Sazinoties ar Jēkabpils novada domi, lūdzām skaidrot: Vai pašvaldība, veicot iepirkumus un izvēloties uzvarētāju pievērš uzmanību, kādas valsts preces tiks piegādātas, proti, vai skatās, lai iepirkumā neuzvar uzņēmums, kas sadarbojas ar sankcijām pakļautām valstīm, kā arī jautājām, cik lielā mērā pašvaldībai ir iespejams, veicot iepirkumu, noskaidrot vai uzņēmums, kurš piedalās konkursā, nesadarbojas ar sankcijām pakļautajām valstīm?

Atbildes sniedza Jēkabpils novada pašvaldības Iepirkumu nodaļas vadītāja Inese Elksne un Jēkabpils novada Izglītības pārvaldes vadītāja p.i. Aija Voitiške.

 «Jēkabpils novada pašvaldības organizētajos pārtikas produktu piegādes iepirkumos pretendentiem tehniskajā piedāvājumā ir jānorāda piedāvātās preces izcelsmes valsts un ražotājs, ražotāja dotais nosaukums, jāsniedz piedāvātās preces apraksts atbilstoši Tehniskajā specifikācijā norādītajam, jānorāda pārtikas produktu kvalitāte (atbilst NPKS, BS vai LPIA)  un jāpievieno sadarbības līgumi ar konkrētiem pārtikas produktu ražotājiem/audzētājiem.

Pārtikas produktu iepirkumos vērtē cenu (kas nevar pārsniegt 50% no maksimāli piešķiramajiem punktiem), piegādes attālumu un pārtikas produktu kvalitāti. Kvalifikācijas prasības tiek pārbaudītas pretendentam, kas konkrētajā iepirkuma daļā ieguvis lielāko punktu skaitu. Pirms lēmuma par iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, konkrētajam pretendentam tiek veikta Publisko iepirkumu likuma 42. panta otrajā daļā noteikto kandidātu un pretendentu izslēgšanas nosacījumu pārbaude. Tāpat arī pirms lēmuma pieņemšanas par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu, Iepirkuma komisija attiecībā uz katru pretendentu, kuram būtu piešķiramas līguma slēgšanas tiesības, veic pārbaudi par Starptautisko un Latvijas Republikas nacionālo sankciju likuma 11.1 panta pirmajā daļā minēto pretendentu izslēgšanas gadījumu vai citos normatīvajos aktos noteikto Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts sankciju, kas liedz noslēgt iepirkumu līgumu, esību.

Attiecīgi iepirkuma līguma slēgšanas tiesības nav iespējams piešķirt pretendentam, kas ir reģistrēts kādā no sankciju sarakstiem. Iepirkuma līgumos iestrādāta atsauce, ka pasūtītājs ir tiesīgs vienpusēji pārtraukt līgumu, nosūtot piegādātājam rakstisku paziņojumu trīs dienas iepriekš, ja līgumu nav iespējams izpildīt tādēļ, ka līguma izpildes laikā ir piemērotas starptautiskās vai nacionālās sankcijas vai būtiskas finanšu un kapitāla tirgus intereses ietekmējošas Eiropas Savienības vai Ziemeļatlantijas līguma organizācijas dalībvalsts noteiktās sankcijas.

Preču piegādes laikā atbildīgajiem darbiniekiem par konkrēta iepirkuma līguma izpildi, ir regulāri jāpārliecinās, ka piegādātās preces atbilst iepirkuma līguma pielikuma "Tehniskā specifikācija/Tehniskais un finanšu piedāvājums" noteiktajam. Iepirkuma līgumos ir iestrādāta atbildīgā darbinieka rīcība neatbilstības gadījumā, t.i., gadījumos, kad pēc preču piegādes tiek konstatēti preču defekti un/vai bojājumi, kā arī neatbilstība pasūtījumam vai citām līgumā noteiktajām prasībām, atbildīgā persona sagatavo un nosūta iebilduma aktu (pēc parauga līguma pielikumā) piegādātāja pārstāvim uz e-pasta adresi ar no tā izrietošajām sekām. Tāpat līgumos ir iestrādāts nosacījums, ka klientam ir tiesības nepieņemt preces no piegādātāja, kas neatbilst pasūtījumam vai līguma noteikumiem,» skaidro Inese Elksnīte.

“Jēkabpils novada Izglītības pārvalde ir aktualizējusi jautājumu par produktu piegādi un tās kvalitāti Jēkabpils novada izglītības iestādēm. Informējam, ka Jēkabpils novada izglītības iestādēs Pārtikas  un veterinārais dienests  veic regulāras  pārbaudes izglītības iestāžu ēdināšanas blokos. 
Par produktu piegādi noslēgtajos līgumos  ir noteikts, ka piegādāto preču kvalitātei jāatbilst Iepirkuma nolikumā noteiktajām kvalitātes prasībām, Pārtikas aprites uzraudzības likumam, Ministru kabineta 2012.gada 3.marta noteikumiem Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamiem, sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem” prasībām, ievērojot uztura normas izglītības programmas īstenojošo izglītības  iestāžu izglītojamajiem.  Kā arī noslēgto līgumu pielikumiem  par Tehniskā specifikācija/ tehniskā piedāvājuma izriet, ka piedāvātajai produkcijai jāatbilst: Veterinārmedicīnas likumam, Pārtikas aprites uzraudzības likumam, Ministru kabineta 27.12.2002. noteikumiem Nr. 610 “Higiēnas prasības izglītības iestādēm, kas īsteno vispārējās pamatizglītības, vispārējās vidējās izglītības, profesionālās pamatizglītības, arodizglītības vai profesionālās vidējās izglītības programmas”, Ministru kabineta 13.03.2012. noteikumiem Nr. 172 “Noteikumi par uztura normām izglītības iestāžu izglītojamajiem, sociālās aprūpes un sociālās rehabilitācijas institūciju klientiem un ārstniecības iestāžu pacientiem.”. Pieņemot piegādātos produktus, izglītības iestādē tiek pārbaudīta piegādāto Preču atbilstība pasūtījumam, Piegādātāja Tehniskajā/ finanšu  piedāvājumā norādītajām kvalitātes prasībām un cenai, kā arī preces derīguma termiņš produktiem pirms tiek parakstītas pavadzīmes par produktu pieņemšanu. 
Informējam, ka Dignājas pamatskolā, Zasas vidusskolā un Rubeņu pamatskolā Pārtikas Veterinārā dienesta pārbaudēs un izglītības iestāžu vadības veiktajās pārbaudēs netika konstatēti pārkāpumi,” skaidro Aija Voitiške.

Komentāri (0-2/2)

  • Tad
    30.01.2024 20:45
    Dzīvo Baltkrievijā un rij viņu desu ,cik lien
  • Ko tagad darīt?
    30.01.2024 14:05
    Man garšo batkrievu desas un sviestiņš.

Atstājiet komentāru