2024.gada 23. maijs

Leokādija, Leontīne, Ligija, Lonija

Jēkabpilī veiks vairākos dzīvojamo māju mikrorajonos ēku iekšējo gāzesvadu hermētiskuma pārbaudes

Jēkabpilī veiks vairākos dzīvojamo māju mikrorajonos ēku iekšējo gāzesvadu hermētiskuma pārbaudes

Akciju sabiedrības “Gaso” Jēkabpils iecirknis informē, ka sakarā ar plānotajām iekšējo gāzesvadu hermētiskuma pārbaudēm un iekšējo gāzes iekārtu pārbaudēm dzīvokļos, kuras notiek reizi piecos gados, šogad paredzēta dabasgāzes padeves pārtraukšana uz vienu dienu sekojošās Jēkabpils daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās. Savukārt par datumiem, kad tiks mājām uz pārbaudes laiku atslēgta gāzes padeve, to iemītnieki tiks informēts pirms darbu veikšanas.

Pārbaudes notiks:

Janvārī:

Ķieģeļu ielā 1, 5, 7, 11, 13, 13b

Februārī:

Ķieģeļu ielā 13c,
Ziemeļu ielā 6, 22,
Slimnīcas ielā 2, 4, 12,
Draudzības alejā 8, 10, 12, 14, 16, 17, 20,
Viestura ielā 13b,
Jaunajā ielā 22, 24,
Neretas ielā 35, 37

Martā:

Auseklīša ielā 3, 11, 15, 21

Akciju sabiedrības “Gaso” Jēkabpils iecirknis brīdina, ka gadījumā, ja, veicot iekšējo gāzesvadu hermētiskuma pārbaudi, tiks atklāti iekšējās gāzapgādes sistēmas vai sistēmas elementu bojājumi, kuri būtiski apdraud ekspluatācijas un iedzīvotāju drošību, un būs nepieciešami remontdarbi, pēc darbu veikšanas var tikt piestādīts rēķins par šo darbu izmaksām.

Uzziņai:

Grafiku sastādīja: Jēkabpils iecirkņa vecākais meistars Vilnis Streņģis, tālr. 25726282

Informācijas avots: 
Akciju sabiedrības “Gaso” Jēkabpils iecirknis
Tālrunis: 155 (maksas zvans), 65237500
E-pasts: jekabpils@gaso.lv

Atstājiet komentāru