2024.gada 20. aprīlis

Mirta, Ziedīte

Jēkabpils novada pašvaldības policijas paveiktais augustā

Jēkabpils novada pašvaldības policijas paveiktais augustā

Jēkabpils novada pašvaldības policija apkopujusi augusta darba rezultātus. Augustā, līdzīgi kā citos mēnešos visvairāk fiksēti sabiedriskās kārtības pārkāpumi, sodi par transporta līdzekļa apstāšanos un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem, kā arī veikti profilaktieskie reidi un citi uzdevumi. Augustā kopā izskatīti 258 reģistrēti notikumi (tostarp personu iesniegumi), tajā skaitā 31 materiāls saņemts pāradresēts no Valsts policijas, informē Jēkabpils novada pašvaldības policija.

Pieņemti administratīvi lēmumi kopā 121 materiālos. No tiem uzsākti administratīvo pārkāpumu procesi:

2 procesi par Jēkabpils novada domes saistošo noteikumu pārkāpumiem- dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumi
 
35 procesi sabiedriskās kārtības nodrošināšanas jomā:
2 par sabiedriskā miera traucēšanu;
17 par atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī  vai alkoholisko dzērienu lietošanu vietā, kur to nav atļāvusi pašvaldība;
2 par smēķēšanas ierobežojumu pārkāpumiem, ko veikušas pilngadīgas personas;
2 par alkoholisko dzērienu lietošanu vai atrašanos sabiedriskā vietā alkohola reibuma stāvoklī, ja persona bijusi nepilngadīga;
4 par dzīvesvietas deklarēšanas noteikumu pārkāpumiem;
3 par autotransporta novietošanu vietā, kura apzīmēta ar nepārtraukto dzelteno līniju, (galvenokārt Jēkabpils Mežaparka teritorijā);
3 par dzīvnieku turēšanas noteikumu pārkāpumiem, pārkāpjot Dzīvnieku aizsardzības likuma prasības;
1 par policijas darbinieku likumīgo prasību nepildīšanu vai amatpersonas darbību traucēšanu;
1 par personas identitātes slēpšanu vai neatklāšanu.
Pieņemts 31 lēmums par atteikšanos uzsākt administratīvo pārkāpumu procesus.  Galvenokārt, kad pārkāpumi nav apstiprinājušies, kā arī gadījumos, ja pārkāpumi uzreiz pēc aizrādījuma saņemšanas novērsti vai izdarītais pārkāpums bijis maznozīmīgs. Kā arī pret nepilngadīgām personām, kuras nav sasniegušas vecumu, no kura iestājas administratīvā atbildība, par pārkāpumiem ceļu satiksmes jomā
Sastādīti 54 lēmumi bez vadītāja klātbūtnes par autotransporta apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumiem
12 personas administratīvi aizturētas un ievietotas pagaidu turēšanas telpās.
5 personas aizturētas un nodotas Valsts policijas rīcībā, tajā skaitā – 4 personas aizturētas par transportlīdzekļa vadīšanu apreibinošo vielu ietekmē un/vai bez transportlīdzekļa vadīšanas tiesībām, 1 persona aizturēta par zādzības izdarīšanu.
2 personas nodotas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta rīcībā medicīniskās palīdzības sniegšanai, 11 personas nogādātas dzīvesvietā un 1 persona nogādāta patversmē.

Veiktas tirdzniecības nosacījumu ievērošanas pārbaudes ielu tirdzniecības objektos, pārbaudītas kopumā 22 juridiskās un fiziskās personas.

 Veikti 5 profilaktiskie reidi, pievēršot pastiprinātu uzmanību velosipēdu un elektroskrejriteņu vadītajiem un nepilngadīgām personām. Kopumā pārbaudītas 38 personas. Konstatēti 15 pārkāpumi, kad nepilngadīgas personas vadījušas velosipēdu vai elektroskrejriteni, pārkāpjot ceļu satiksmes noteikumus.

Sniegts atbalsts Jēkabpils novada pašvaldības iestāžu, kapitālsabiedrību un struktūrvienību, kā arī valsts iestāžu darbiniekiem, piedaloties īpašumu un objektu apsekošanā: 1 reizi Jēkabpils novada Bāriņtiesai bērnu aprūpes pienākumu pildīšanas kontrolē, 1 reizi Jēkabpils Ģimenes atbalsta centram, 2 reizes Jēkabpils novada Sociālajam dienestam, 3 reizes Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, 6 reizes Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestam, 1 reizi Valsts policijai prombūtnē esošas personas meklēšanā, 1 reizi SIA Viesītes komunālā pārvalde”, 1 reizi SIA “Pils rajona namu pārvalde”, 1 reizi Latgales reģionālajai Valsts darba inspekcijai, 1 reizi Pārtikas un veterinārajam dienestam.

Nodrošināta sabiedriskā kārtības uzraudzība kultūras un sporta pasākumu laikā: uzraudzīta sabiedriskā kārtība Jēkabpils pilsētas svētku pasākumu laikā 11.augustā un 12.augustā, Viesītes pilsētas svētku pasākumos 5.augustā,  pasākumā “Sporta svētki Jēkabpilī 2023” Meža parkā Jēkabpilī, riteņbraukšanas sacensību  “Viesītes Mazbānīša kauss 2023” pasākumā Viesītē.

Atstājiet komentāru