2024.gada 27. februāris

Andra, Līva, Līvija

Viesītes vidusskolas direktores amatā apstiprināta Sarmīte Ratiņa

Viesītes vidusskolas direktores amatā apstiprināta Sarmīte Ratiņa

13.jūlijā, Jēkabpils novada domes sēdē par Viesītes vidusskolas direktori tika iecelta Sarmīte Ratiņa.

Sarmīte Ratiņa ieguvusi profesionālo maģistra grādu skolvadībā. Līdz šim S.Ratiņa strādājusi kā pedagogs un pedagogs-karjeras konsultants Viesītes vidusskolā, iepriekš ieņemts arī direktora vietnieces audzināšanas jomā amats šajā skolā.

Sarmīte Ratiņa uzsver: “Viesītes vidusskolas vīzija ir konkurētspējīga, tradīcijām bagāta un nepārtrauktā attīstības procesā esoša izglītības iestāde, kas nodrošina kvalitatīvas un kompetenču pieejā balstītas izglītības ieguvi ikvienam. Efektīva izglītības iestāde ir nepārtraukts, attīstošu pārmaiņu centrs. Tās vīzija var tikt īstenota tikai kopīgiem spēkiem, ikvienam no mums pieejot atbildīgi sev uzticētajiem darbiem!”.

 Konkurss par Viesītes vidusskolas direktora amatu tika izsludināts saskaņā ar Jēkabpils novada domes 2021.gada 1.jūlija saistošo noteikumu Nr.1 “Jēkabpils novada pašvaldības nolikums” 119.punktu, ņemot vērā Ministru kabineta 2014.gada 19.augusta noteikumu Nr.496 “Kārtība un vērtēšanas nosacījumi valsts un pašvaldību izglītības iestāžu (izņemot augstskolas un koledžas) vadītāju un pašvaldību izglītības pārvalžu vadītāju amatu pretendentu atlasei” un Jēkabpils novada domes noteikto kārtību.

Pamatojoties uz nolikumā noteikto kārtību, tika organizēta pretendentu atlase. Pēc rezultātu apkopošanas konkursa komisija ir izvēlējusies izvirzītajām prasībām atbilstošāko pretendentu – Sarmīti Ratiņu.

Avots: jekabpils.lv

Atstājiet komentāru