2024.gada 17. jūnijs

Artis, Artūrs, Arturs

SIA «Jēkabpils reģionālā slimnīca» izsludinājusi cenu aptauju ainavu cirts pārdošanai

SIA «Jēkabpils reģionālā slimnīca» izsludinājusi cenu aptauju ainavu cirts pārdošanai

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” veic tirgus izpēti – cenu aptauju ainavu cirts pārdošanai meža joslā pie slimnīcas, teritorijas sakopšanai un parka veidošanai, liecina publicētā informācija tīmekļa vietnē jrslimnica.lv.

SIA “Jēkabpils reģionālā slimnīca” publicētā informācija liecina, ka koku ciršana atzīta par neatliekamu. Cirsmas izstrādes vēlamais termiņš ir līdz 14.aprīlim. Piedāvātā summa par ainavu cirti nevar būt mazāka par 5 tūkstoši 500 eiro.  Ainavu cirtē atrodas 73 parastās priedes, 46 parastās apses, 91 blīgzna un 324 parastās kļavas. Visi šie izcērtamie koki dabā marķēti ar sarkanas krāsas marķējumu – punktu. 

Sarunā ar Radio1.lv Jēkabpils novada domes izpilddirektors Uldis Skreivers sacīja, ka paredzēts sakopt teritoriju ap slimnīcu un izzāģēt vecos un bojātos kokus, veidojot sakoptu un  pievilcīgu vidi - parkveida ainavu. Darbu gaitā paredzēts maksimāli saudzēt zemsedzi un līdzās esošos kokus, nocērtot tikai ciršanas atļaujā norādītos. Vienlaicīgi paredzēta arī krūmu un mazvērtīgo koku izciršana, teritorijas sakopšanas nolūkā. Uldis Skreivers sacīja, ka plānotā koku ciršana pie slimnīcas ir saskaņota ar pašvaldības ainavu arhitekti Mārīti Breimani.

Ar ainavu cirti dabā,  pretendenti var iepazīties darba dienās no plkst. 8.30- 16.00, iepriekš vienojoties ar saimniecības nodaļas vadītāju Arni Stupānu, tālrunis: 23223726, e-pasts: arnis.stupans@jrslimnica.lv

Atstājiet komentāru