2024.gada 4. marts

Alise, Auce

Jēkabpilī sāk apzināt janvāra plūdu radītos zaudējumus; aizsargdambja sakārtošanai nepieciešami 13 miljoni eiro

Jēkabpilī sāk apzināt janvāra plūdu radītos zaudējumus; aizsargdambja sakārtošanai nepieciešami 13 miljoni eiro

Jēkabpils novada domes, 27. janvāra sēdē deputāti atbalstīja lēmumu janvāra plūdu seku novēršanas izdevumu apmaksai, piešķirot 800 000 eiro. Finansējumu paredzēts iekļaut 2023. gada pašvaldības budžetā, tāmē "Avāriju un tamlīdzīgu seku likvidēšanas līdzekļi". Savukārt aizsargdambja sakārtošanai nepieciešami 13 miljoni eiro.

Jēkabpils novada domes priekšsēdētāja vietnieks Kārlis Stars (Nacionālā Apvienība) domes sēdē sīkāk izklāstīja, kādiem darbiem paredzēti 800 000 eiro. Viņš norādīja, ka avārijas seku novēršanas darbiem, dambja stiprināšanā, tehnikas nomā, materiālu iegādē un citām darbībām, kas tika veiktas, mēģinot noturēt un saglābt dambi, atvēlēti 220 000 eiro, ar piezīmi, ka visas izmaksas vēl nav apkopotas. Avārijas novēršanas darbu, veicot ūdens atsūknēšanu no applūdušajām teritorijām, izmaksas patlaban ir 107 000 eiro. 

Tāpat arī līdzekļi nepieciešami dambja remontam un stiprināšanai, lai uzlabotu tā noturību pret pavasara paliem. Šobrīd tiekot veikta kritisko vietu nogāzes tīrīšana, jo ūdens ir atkāpies. Bojātās vietas tiek stiprinātas ar betonīta māla paklāju un rupjo dolomītu, lai novērstu ūdens caurplūdi. Tādas ir divas vietas:  posms, orientējoši no Katarses līdz klosterim, otrs kritiskais posms ir Strūves parks, Pļaviņu 60, Pļaviņu 58. Kārlis Stars norādīja, ka šīs izmaksas precīzi varēs pateikt pēc bojāto vietu vietu konstatēšanas un bojājumu apmēru noteikšanas, bet tās prognozējoši varētu būt 160 līdz 380 tūkstoši eiro. 

Avārijas seku likvidācijai izskaloto Sakas salas ceļu atjaunošanā nepieciešami  117 000 eiro, vēl tiekot precizēta summa lielāko postījumu vietai, kur palu ūdeņi izskalojuši, izraujot lielu ceļa posmu, tur vēl postījuma vietu apseko, izmēra un aprēķina zaudējumus.

Savukārt avārijas seku likvidācijai Pļaviņu ielas asfaltbetona seguma atjaunošanā un lietus ūdens kanalizācijas remontam būs nepieciešami 360 000 eiro, bet šie darbi būšot jāveic pēc dambja būvdarbiem. Kārlis Stars norādīja, ka pašvaldībai ir diezgan operatīvi jāveic inženiertehniskā izpēte, jāizstrādā būvprojekts un jau šogad, ar valdības atbalstu, jāpiesaista finansējums un jāveic avārijas remontdarbi; dambja nogāzes stiprināšana ar hidrobetona segumu un lietus ūdens kanalizācijas sistēmas sakārtošana un ūdens atsūknēšanas vietu izbūve. Šo remontdarbu aprēķini ir veikti un tie dambja visā garumā sastāda 13 miljonus eiro. Kārlis Stars norādīja, ka publiski izskanējusi informācija par summu, ko Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija

Jēkabpils aizsargdambja stiprināšanai plāno  uz Ministru kabinetu virzīt prasību par 5 miljoniem eiro. Kārlis Stars sacīja, ka par šo summu, protams, turpināsies diskusija un jautājums vēl tiks risināts. Zināms, ka šo darbu būvprojekta izstrāde un inženiertehniskās izpētes izmaksas ir 150 – 180 tūkstoši eiro robežās. 

Deputāte Elīna Serkova (ievēlēta no LA) jautāja vai minētajās izmaksās ir iekļauti arī līdzekļi, lai sakārtotu Neretas ielu, kur plūdu rezultātā nobruka ceļa uzbērums un radušos nobrukumu pie veikala Mego. 

Kārlis Stars skaidroja, ka daļa atjaunošanas darbu šajās minētajās vietās jau ir veikti un iekļauti izmaksās. Taču pilnībā sakārtot šīs vietas varēs, kad iestāsies būvdarbiem piemēroti laikapstākļi un tas būs vasarā. Tad arī šīs vietas tikšot sakārtotas. 

Janvāra plūdu radīto zaudējumu aprēķināšana pašvaldībā turpinās.

Foto: Jēkabpils novads

Atstājiet komentāru