2024.gada 27. februāris

Andra, Līva, Līvija

Iedzīvotāji jautā pašvaldībai: Nepietiek tualešu, nolaists Krustpils dambis, grausti, energoresursu taupība, bērnu drošība un citas problēmas (FOTO)

Pagājušajā nedēļā Krustpils kultūras centrā jēkabpilieši tikās ar Jēkabpils novada domes vadību un uzdeva sev interesējošus jautājumus, daļa jautājumu tika iesūtīta pašvaldībai vēl pirms tikšanās. 

Tiekoties ar pašvaldības vadību, viens no jautājumiem, kas interesēja jēkabpiliešus bija nepietiekamo tualešu skaits pilsētā, sevišķi Krustpils pusē. Viena no pasākuma dalībniecēm pašvaldībai nosauca konkrētas vietas Krustpils pusē, kur visbiežāk savas dabiskās vajadzības iet nokārtot iedzīvotāji, jo nav tualešu. Iedzīvotāji arī aicināja pašvaldību salabot tualeti Dārzu ielā, kas šobrīd nedarbojas, kā arī izvietot vēl kādu tualeti Rīgas ielā.

“Mēs uzdevām Attīstības pārvaldei apsekot, izdomāt, kā šī tualete Dārzu ielā varētu strādāt, jo tā tur ir, tikai ir ciet,” skaidro Jēkabpils novada domes priekšsēdētājs Raivis Ragainis (LZP). “Es domāju, ka tuvākajā laikā to atrisināsim. Jautājums, protams, ir par siltumu šai tualetei. Ja tualete ir aizsalstoša... Skatīsimies, kā mēs atrisināsim, bet Rīgas ielā, pie zaļā tirdziņa, tualete ir projektā.” Iedzīvotāja, kas aktualizēja šo jautājumu norādīja, ka pašlaik esošā biotualete laukumā pie tirdziņa Rīgas ielā nav lietojama, jo vienmēr ir netīra, nekopta, daļēji izdemolēta.

Tāpat arī izskanēja jautājums, kāpēc Kena parkā esošā sabiedriskā tualete darbojas tikai no pulksten 7:00 līdz 19:00. “Tāpēc, ja tā būtu visu laiku atvērta, tad tās ir virsstundas, kas jāmaksā apkopējai, lai tualeti pieskatītu, aizslēgtu,” skaidroja Raivis Ragainis. “Un arī šajā variantā, kad tualete strādā nepietiekošas stundas, ļoti bieži notiek vandalisms. Ierobežotais darbības laiks saistīts ar to, lai pēc iespējas vairāk izslēgtu šādus gadījumus.”

Jēkabpils NVO resursu centra valdes priekšsēdētāja Ligita Upīte aktualizēja jautājumu par soliņu nepietiekamību pilsētā. Piemēram, ja pa Viestura ielu dodas uz Radžu ūdenskrātuvi, tas ir garš ceļa posms un tajā nav neviena soliņa, kur gados vecākiem cilvēkiem atvilkt elpu. Tas vērojams arī daudzās citās vietās pilsētā. Raivis Ragainis sacīja, ka pievērsīs uzmanību šim jautājumam un kur iespējams izvietos soliņus, piebilstot, ka līdz šim ne vienmēr bijusi pozitīva pieredze ar soliņu izvietošanu, jo bijuši gadījumi, kad pēc soliņu izvietošanas iedzīvotāji zvanījuši un lūguši tos noņemt, jo tie piesaista alkohola lietotājus un traucē apkārtējo mieru un kārtību.

Iedzīvotāji interesējās arī par to, kādēļ skolēni uz peldēšanas apmācībām tiek vesti uz Līvāniem un Ilūksti, bet ne uz Jēkabpilī esošo Citrus peldbaseinu. Pašvaldības vadība skaidroja, ka Jēkabpilī  peldbaseins nestrādā.

“Lai atvērtu peldbaseinu, īpašnieks pieprasīja katru mēnesi konkrētu summu – vai bērni iet, vai neiet,” skaidroja Raivis Ragainis. “Pašvaldība tā rīkoties nedrīkst. Pašvaldība veica iepirkumu, bet šis īpašnieks iepirkumā nepiedalījās, līdz ar to mēs nevaram ar viņu noslēgt līgumu par mūsu bērnu apmācību šajā baseinā. Mēs neredzam, kā nodrošināt viņa pieprasīto summu. Baseins ir privātīpašums, kur tiek attīstīts bizness. Pašvaldība var tikai pirkt pakalpojumu."

Tāpat tika uzdots jautājums par graustiem Jēkabpilī, konkrēti Auseklīša ielas mikrorajonā. Viens no pasākuma apmeklētājiem sacīja, ka bija plānojis vienu no graustiem nopirkt izsolē, bet tad pārdomājis. Domes vadība stāstīja par ieceri tuvākajā laikā nojaukt graustu Ķieģeļu ielas mikrorajonā. Savukārt Auseklīša ielā tuvākajā nākotnē nav plānots nojaukt graustus. Vienu no tiem, mazāko ēku, ir iegādājusies pašvaldība, otra pieder privātīpašniekam. Raivis Ragainis norādīja, ka lētāk šādus graustus ir nojaukt, būvējot vietā jaunas ēkas. Iespējams, ka nākotnē šāds projekts varētu tikt realizēts.

Arī uz iedzīvotāju iesūtītajiem jautājumiem pirms tikšanās, pašvaldība sagatavojusi atbildes.

Kad labos tilta šuves?

Atbild Attīstības pārvalde: Diemžēl uzņēmējs, kas sākotnēji solīja veikt tilta šuves remontdarbus atteicās, jo ir cilvēkresursu trūkums un ir iekavējušies darbi citos objektos. Tika atkārtoti veikta cenu aptauja un pieteicās uzņēmējs, kas darbus plāno veikt no 13.11.-17.11.2022. Darbi tiks organizēti nakts stundās no plkst. 23.00 līdz 6.00, lai neapgrūtinātu satiksmes plūsmu dienas laikā.

Vai tiks ekonomēti līdzekļi energojomā? 

Atbild Attīstības pārvalde:  Pašvaldībā ir ieviesti energotaupības pasākumi, kurus ievieš pakāpeniski un atbilstoši sadalītajām prioritātēm. Visi taupības pasākumi tiek ieviesti un skatīti kompleksi, lai būtu ietaupījums un netiktu pasliktināta drošība pilsētā un novadā. SIA “Jēkabpils pakalpojumi” kas veic ielu apgaismojuma apkalpošanu ir jau ieplānojuši uzstādīt laika relejus, lai nakts stundās daļēji tiktu atslēgts apgaismojums pie pašvaldības ēku stāvlaukumiem. Vienlaikus informējam, ka pilnībā apgaismojums netiks atslēgts, lai nepasliktinātu drošību pilsētā un novadā.

Vai tādas pašas taupības darbības ir paredzēts veikt Pils mikrorajonā, iekšpagalmos gaisma deg arī vienos naktī, Ķieģeļu mikrorajonā līdzīga situācija
 
Atbild Attīstības pārvalde: Diemžēl ielu vecās apgaismojuma sistēmas un dažādu bojājumu dēļ nav iespējams Pils mikrorajonā daļēji atslēgt visās vietās apgaismojuma. Pašlaik tas tiek risināts un darbi ieplānoti prioritārā secībā. Atslēgt visu ielu apgaismojumu mikrorajonā nav plānots, lai nepasliktinātu drošību.

Lūgums sakopt dambi Krustpils pusē, tuvāk saliņai

Atbild Attīstības pārvalde: Attīstības pārvaldes Infrastruktūras apsaimniekošanas nodaļa regulāri apseko un iespēju robežās organizē pilsētas objektu uzturēšanu un sakopšanu. Tuvākajā laikā tiks apsekots arī dambis, ja tiks konstatēts, ka ir piegružots, tiks arī sakopts. Lūgums iedzīvotājiem nepiegružot teritoriju pie dambja, jo pašvaldība regulāri savāc dažādus atkritumus (sadzīves atkritumus, būvgružus utt.) no dambja pieguļošās teritorijas.

Kāpēc represētajām personām katrreiz jāiesniedz iesniegums, lai saņemtu svētku pabalstu? 

Atbild Sociālais dienests: Vispirms jāatzīmē, ka svētku pabalsta politiski represētām personām piešķiršana uz personas iesnieguma pamata notiek arī citās Latvijas pašvaldībās, piemēram, Rēzeknes valstpilsētā, Liepājā, Limbažu, Alūksnes un Smiltenes novados. Un šādai praksei ir savi iemesli. Pirmkārt, pašvaldības sociālajam dienestam nevienā no valsts un pašvaldību datu reģistriem nav pieejama informācija par attiecīgajā pašvaldībā deklarētām politiski represētām personām un, otrkārt, fizisko personu dati var mainīties, piemēram, persona ir slēgusi savu norēķinu kontu kredītiestādē, mainījusi kontakttālruni vai savu dzīvesvietu, neveicot datu aktualizāciju, proti, nedeklarējot savu jauno dzīvesvietu, kā to nosaka normatīvie akti, un tādējādi sociālajam dienestam nav sasniedzama. Līdz ar to, lai nodrošinātu, ka svētku pabalsts sasniedz savu adresātu, ir nepieciešams personas iesniegums, kurš satur visu lēmuma pieņemšanai un pabalsta izmaksai nepieciešamo informāciju. Politiski represētā persona, kurai ir objektīvas grūtības patstāvīgi ierasties sociālajā dienestā, ir iespēja telefoniski sazināties ar sociālo dienestu konkrētai situācijai atbilstošākā risinājuma rašanai. Jāpiezīmē, ka svētku pabalstu pavasarī saņēma 212 personas un katru reizi ir bijušas izmaiņas. 

Vai ir iespēja, lai uzlabotu bērnu drošību, pie Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas pirms gājēju pārejas uzstādīt ātruma slāpētāju jeb guļošo policistu

Atbild Attīstības pārvalde: Ātrumvaļņa izbūve Brīvības ielā pie Arvīda Žilinska Jēkabpils mūzikas skolas pirms gājēju pārejas nav realizējama, jo tas radītu būtiskus traucējumus gan sabiedriskajam transportam, gan neatliekamās palīdzības dienestam un pārējiem satiksmes dalībniekiem. Gājēju satiksme pār gājēju pāreju, ir izteikti periodiska, turklāt gan autovadītājiem, gan gājējiem ir ne vien tiesības, bet arī pienākumi, tuvojoties gājēju pārejai un pirms tās šķērsošanas. Bieži novērots, ka gājēji, zinot savas tiesības uz priekšroku attiecībā pret autotransportu, šķērsojot brauktuvi pa gājēju pāreju, aizmirst par pienākumu pirms tās šķērsošanas pārliecināties vai tuvojošais auto spēj apstāties un apstāsies pirms gājēju pārejas. 
Tiek izskatīts jautājums par iespēju uzstādīt informācijas tablo-radaru, kas informētu autovadītājus par transportlīdzekļa  ātrumu un tā atbilstību Brīvības ielas posmā noteiktajam maksimālajam 30 km/h.

Vai ir iespējams norīkot pašvaldības policiju regulāros, vismaz reizi mēnesī braucienos sabiedriskajā transportā izlases kārtībā, preventīvos nolūkos pusaudžu sīkajam huligānismam?

Atbild Pašvaldības policija: Pilsētas autobusos ir izvietotas kameras, un tādēļ nekavējoties  informējiet policiju, jo reidi nedodu efektu (divi autobusā, vēl viens ar a/m brauktu pakaļ- neefektīgs resursu izlietojums), un tad bērni uzvestos normāli.

Lūgums rast iespēju uzstādīt kvalitatīvas videokameras pie atkritumu konteineriem (vai periodiski rotēt kameru) lai nemet lielgabarīta atkritumus citi

Atbild Pašvaldības policija: Tādas opcijas jau ir izmantotas uz Jēkabpilī Raiņa un Dzirnavu ielas, bet padārgi ir pārvietošana (celtnis), akumulatoru uzlāde, tādas ir divas, kuras pieder Jēkabpils pakalpojumiem. Pie tā jautājuma varētu atgriezties, jo arī JP ir ieinteresēti. Problēmas ir interneta pieslēgumi un novietošanas iespējas (stabi, ēkas utt.). Novados tiek izmantotas meža kameras, kas ir nostrādājušas efektīvi.

Lūdzu lai pašvaldības policija biežāk brauc uz skolām skaidro kāda atbildība, sekas ir par to, ka pusaudži demolē pilsētvides objektus un apzīmē daudzdzīvokļu namus. Būtu jauki, ja biežāk notiktu reidi mikrorajonu iekšpagalmos, pusaudži pīpē, demolē, skaļi uzvedas

Atbild Pašvaldības policija: 
PP ir izveidota štata vienība inspektors (nepilngadīgo jomā) no marta, un jau tiek apmeklētas izglītības iestādes:
1.15.09.2022.-Rites pamatskola-2 lekcijas;
2.4.10.-Jēkabpils ģimnāzija-2 lekcijas 8.kl.;
3.12.10.-Jēkabpils 3.vsk.-3 lekcijas 8kl.;
4.19.10.- Jēkabpils ģimnāzija-1 lekcija 8.kl.;
5.21.09.-Jēkabpils koledža-pārrunas lekcija;
6.17.10.-Antūžu skola;
7.01.11. -Sūnu pamatskola;
8.2022.gada pavasarī pirms vasaras brīvdienām 2 vsk. 1-2.klase.

Oktobra mēnesī visās izglītības iestādes 1.klasēm izdalītas atstarojošās vestes un skaidroti ceļu satiksmes noteikumi, drošība.

Patrulēšana notiek arī mikrorajonos un vietās, kur pulcējas jaunieši, un arī tiek konstatēti pārkāpumi. Ir sastādīti 97 administratīvie procesi.
UZSĀKTIE ADMINISTRATĪVO PĀRKĀPUMU PROCESI.

Par alkohola lietošanu, ja to izdarījušas nepilngadīgas personas: no janvāra līdz oktobrim, KOPĀ 21 administratīvā pārkāpuma process. Par smēķēšanu, ja to izdarījušas nepilngadīgas personas: no janvāra līdz oktobrim, KOPĀ 76 administratīvā pārkāpuma procesi.

Cik darbinieku strādā Attīstības pārvaldē un kādi ir viņu pienākumi? 

Atbild Attīstības pārvalde: Jēkabpils novada Attīstības pārvaldē šobrīd strādā 60 darbinieki, kuri:
-    nodrošina Jēkabpils novada teritorijas plānošanu, apbūves noteikumu izstrādi un pilsētas un lauku teritorijas arhitektūras saglabāšanu un attīstību, nodrošina teritorijas programmas realizāciju un teritorijas plānojuma administratīvo pārraudzību;
-    izstrādā novada attīstības programmu, koordinē, tās ieviešanu un veic aktualizāciju;
-    izskata personu iesniegumus par pašvaldības pirmpirkuma tiesību izmantošanu nekustamo īpašumu atsavināšanas gadījumos un sagatavo lēmumus un izziņas par pirmpirkuma tiesību izmantošanu vai atteikšanos no pirmpirkuma tiesībām;
-    veic Jēkabpils novada attīstības plānošanu un investīciju piesaisti novada attīstībai;
-    organizē un vada investīciju projektu izstrādes procesus, kas saistīti ar pašvaldības attīstību;
-    plāno, pārzina un uzrauga būvniecību pašvaldības objektos;
-    sniedz saskaņojumus būvniecības dokumentos par pašvaldības nekustamajiem īpašumiem pašvaldības – īpašnieka vārdā;
-    pārzina adresācijas sistēmu pašvaldības administratīvajā teritorijā;
-    kontrolē zemes ierīcības projektu virzību;
-    pārstāv pašvaldību pie zemes robežu aktu parakstīšanas, zemes gabalu ierādīšanas dabā un apgrūtinājumu noteikšanas piebraucamajiem ceļiem un paraksta nepieciešamos dokumentus pašvaldības – īpašnieka vārdā;
-    nodrošina lauku teritorijas un pilsētu vizuālā tēla uzturēšanu atbilstoši valsts vai pašvaldības pasākumiem;
-    kontrolē reklāmas un reklāmas objekta projektu izvietošanu pašvaldības teritorijā;

-    izstrādā ielu un ceļu apgaismojuma sistēmas ilgtermiņa attīstības stratēģijas vadlīnijas;
-    nodrošina siltumenerģijas un/vai kurināmā un elektroenerģijas patēriņa uzskaiti visās pašvaldības iestādēs;
-    nodrošina pašvaldībā energopārvaldības sistēmas ieviešanu, uzturēšanu un pilnveidošanu atbilstoši ISO 50001 standartam;
-    plāno teritorijas labiekārtošanas un sanitārās tīrības darbus, realizē plānoto zaļās zonas veidošanu un uzturēšanu, realizē plānoto koku apsaimniekošanu un ciršanu pašvaldības nekustamajos īpašumos Jēkabpils pilsētas teritorijā;
-    plāno un organizē komunālo pakalpojumu sniegšanu novada teritorijā un veic komunālo pakalpojumu aprēķinus, kurus nodrošina pašvaldības iestādes;
-    nodrošina racionālu un ilgtspējīgu Ceļu un ielu fonda līdzekļu pārvaldīšanu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā;
-    normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā saskaņo rakšanas darbu atļaujas;
-    uzskaita pašvaldības nekustamos īpašumus, sniedz nepieciešamo informāciju pašvaldības iestādēm, nodrošina pašvaldības nekustamo īpašumu reģistrāciju kadastra reģistrā un zemesgrāmatā;
-    plāno un organizē pašvaldības nekustamo īpašumu, tai skaitā ēku uzturēšanu, kuri atrodas Jēkabpils pilsētas teritorijā, plāno uzturēšanas darbus;
-    organizē īpašumu apdrošināšanu pašvaldības īpašumiem;
-    uztur datu bāzē „NINO” aktuālos Jēkabpils novada nekustamo īpašumu kadastra datus un ar nodokli apliekamo objektu datu atbilstību faktiskajai situācijai dabā un veic nepieciešamās darbības grozījumiem Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā;
-    sniedz aktuālo informāciju Valsts zemes dienestam par noslēgtajiem nomas, pirkuma un citiem līgumiem, atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
-    nodrošina pašvaldības nekustamo īpašumu atsavināšanu, iegūšanu pašvaldības īpašumā, iznomāšanu, patapināšanu, apbūves tiesību piešķiršanu;
-    organizē dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanu dzīvokļu īpašniekiem vai to pilnvarotajām personām un sasauc pašvaldības vārdā dzīvokļu īpašnieku kopsapulces dzīvojamo māju pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašniekiem vai to pilnvarotajām personām, paraksta dzīvojamās mājas nodošanas – pieņemšanas aktus;
-    piedalās dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs un pārstāv dzīvokļa īpašnieku – pašvaldību, kā arī sasauc dzīvokļu īpašnieku kopsapulces pašvaldības – īpašnieka vārdā;
-    slēdz pašvaldības – īpašnieka vārdā īres līgumus ar īrniekiem par pašvaldības dzīvokļiem dzīvojamajās mājās, kuru pārvaldīšanas tiesības nodotas dzīvokļu īpašniekiem vai to pilnvarotajām personām atbilstoši domes lēmumiem, uzskaita, reģistrē un uzglabā noslēgtos īres līgumus;
-    reģistrē pašvaldības reģistros personas par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā, uzglabā un kārto reģistrus;
-    plāno un organizē remonta darbus, kas nepieciešami pašvaldības dzīvokļos par pašvaldības finanšu līdzekļiem;
-    izvērtē priekšlikumus par dažādu novadā plānoto projektu un darbību iespējamo ietekmi uz vidi (izņemot gadījumus, kad normatīvajos aktos paredzēts veikt pilnu ietekmes uz vidi novērtējuma procedūru vai stratēģisko ietekmes uz vidi novērtējumu);
-    koordinē un pārrauga vides aizsardzības jautājumus novada teritorijā;                                                                                                                                           

-    izskata, izvērtē un sniedz atzinumus vides aizsardzības jautājumos, tajā skaitā par piesārņojošo darbību A,B,C kategoriju atļauju un apliecinājumu izsniegšanu un nosacījumu maiņu;
-    organizē licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medības Radžu ūdenskrātuvē;
-    organizē licencētās makšķerēšanas, vēžošanas un zemūdens medības pašvaldības administratīvajā teritorijā;
-    izskata un saskaņo nolikumus par licencēto makšķerēšanu, vēžošanu un zemūdens medībām Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā esošajās ūdenstilpnēs, ja organizētājs nav pašvaldība;
-    organizē pašvaldības autotransporta uzturēšanu, remontu un apdrošināšanu;
-    nodrošina pašvaldības projektos vai pasākumos iesaistīto personu (nodarbinātības projektos iesaistītās personas), kuras nodotas pašvaldības rīcībā, saistībā ar valsts un/vai pašvaldības finansētajām nodarbinātības programmām, darba organizāciju un koordināciju novada teritorijā;
-    sagatavo domes lēmumu projektus par turpmāko rīcību ar pašvaldības teritorijā esošām būvēm, kuras ir pilnīgi vai daļēji sagruvušas vai nonākušas tādā stāvoklī, ka to lietošana ir bīstama vai tās bojā ainavu un nodrošina domes lēmumu izpildi;
-    nosaka īres maksu pašvaldības dzīvokļos atbilstoši domes lēmumiem un noteiktajai kārtībai;
-    organizē sabiedriskā transporta pakalpojumus maršrutu tīkla pilsētas (novada) nozīmes maršrutos, saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto pašvaldības kompetenci;
-    koordinē publiskā lietošanā esošo mežu un ūdeņu izmantošanas jautājumus;
-    administrē atļauju un licenču izsniegšanu, ja tas paredzēts normatīvajos aktos;
-    nodrošina civilās aizsardzības pasākumu izstrādi un ieviešanu;
-    Būvniecības informācijas sistēmā piešķir pilnvarojumus trešajām personām normatīvajos aktos noteikto darbību veikšanai, ja noslēgts attiecīgs pakalpojuma/būvniecības līgums, izņemot pilnvarojumu par būvdarbu uzsākšanas nosacījumu izpildi, ja vien līgumā un vai citā normatīvajā aktā nav noteikts citādi;
-    nodrošina sadarbību ar biedrībām, nodibinājumiem un cita veida nevalstiskajām organizācijām;
-    nodrošina pašvaldības mežu un meža zemes pārvaldību;
-    nodrošina pašvaldības meliorācijas sistēmu pārvaldīšanu;
-    ir pilnvaroti pieņemt lēmumus par pašvaldībai piederošās lauksaimniecības zemes nomas tiesībām un slēgt nomas līgumus Domes noteiktajā kārtībā;
-    sagatavo atbildes uz fizisko un juridisko personu iesniegumiem Pārvaldes kompetences ietvaros;
-    sagatavo budžeta tāmes un dokumentus finansējuma pieprasījumiem no pašvaldības budžeta;
-    organizē līgumu slēgšanu Pārvaldes kompetences ietvaros un sagatavo nepieciešamos dokumentus līgumu noslēgšanai, nodrošina noslēgto līgumu saistību izpildi;
-    seko līdzi politikas plānošanas dokumentiem un normatīvo aktu projektiem, sniedz priekšlikumus likumprojektiem, Ministru kabineta noteikumu projektiem, attīstības plānošanas dokumentu projektiem, pašvaldību saistošajiem noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem;
   -    sagatavo domes lēmumu, domes priekšsēdētāja, izpilddirektora un iestādes vadītāja rīkojuma projektus atbilstoši Pārvaldes kompetencei;
-    sagatavo šādus līgumu projektus un kontrolē šo līgumu izpildi: īres (apakšīres un pārjaunojuma) līgumus, kuru uzskaite, reģistrācija un glabāšana ietilpst Pārvaldes kompetencē; dāvinājuma, nomas, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas līgumus, patapinājuma un apbūves tiesību līgumus; īpašuma atsavināšanas līgumus; līgumus par algotiem pagaidu sabiedriskiem darbiem, nodarbinātības pasākumiem vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs, darba un sociālo prasmju saglabāšanas, atjaunošanas un apgūšanas pasākumiem, kas rada labumu sabiedrībai un neaizvieto pašvaldības funkciju veicējus; līgumus par pašvaldības autoceļu izmantošanu kravu pārvadājumiem un/vai pašvaldības autoceļu ceļu zemes nodalījuma joslas nodošanu bezatlīdzības lietošanā;
-    koordinē dzīvnieku aizsardzības jautājumus pašvaldības teritorijā;
-    organizē un kontrolē, kā arī izdod saskaņojumus par aizliegumu vai ierobežojumu noteikšanu autoceļu lietošanai uz laiku, ja nelabvēlīgu ceļa vai klimatisko apstākļu dēļ, kā arī citos gadījumos braukšana pa autoceļiem kļūst bīstama; 
-    nodrošina pašvaldības ceļu un ielu reģistrāciju un uzskaiti;
-    plāno, pārzina un uzrauga pašvaldību ceļiem noteikto aizsargjoslu izmantošanu un uzturēšanu. 

Kad un kādā veidā tiek plānots Pils parkā nomainīt vecos betona/dēļu soliņus? Un uzlabot ar kādu taku, soliņu šo parku

Atbild Attīstības pārvalde: 2021.gadā tika izstrādāts pils parka pārbūves būvprojekts. Projektā ir paredzēta gan jaunu parka pastaigu taku izbūve, gan solu izvietošana un apgaismojuma ierīkošana. Ņemot vērā ka pils parka teritorija ir liela tā kopējās izmaksas provizoriski sastāda 1008828,35EUR. Pašvaldība meklē risinājumu finansējuma piesaistei parka labiekārtošanai no ES fondu avotiem, īstenojot parka pārbūvi pa daļām tā lielo izmaksu dēļ.

Kad tiek plānots labiekārtot, sakopt teritoriju ar Pils dīķi, ņemot vērā ka tā ir pilsētas vizītkarte, to redz pirmo iebraucot virzienā no Rīgas

Atbild Attīstības pārvalde: Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi dokumentācijas kārtošanu pils dīķa sakārtošanai. Plānots šogad izsludināt iepirkumu par pils dīķa un Donaviņas upes sakopšanas būvprojekta izstrādi.

Pils rajonā gadu atpakaļ, novāca bērnu laukumiņu. Saprotu, ka bijušas problēmas ar zemesgabaliem vai laukumiņa infrastruktūru bija nepieciešams uzlabot. Vai mēs varam sagaidīt kādu jaunu bērnu rotaļlaukumu Pils rajonā?

Atbild Attīstības pārvalde:  Jēkabpils novada pašvaldība ir uzsākusi darbus pie pils mikrorajona sakārtošanas - projektējot ielu pārbūvi, kā arī plāno kā racionāli un ērti ierīkot dažādus bērnu un jauniešu atpūtas laukumus pils mikrorajonā, lai tie būtu sasniedzami  un izmantojami dažādu vecumu iedzīvotājiem.

Uztaisiet, lūdzu, Kultūras pārvaldes mājas lapu pārskatāmu, lai var visus pasākumus redzēt, jo daļa ir Facebook, ko visi nelieto, tā tiek palaisti garām labi pasākumi un biļetes jau ir izpirktas. (Ieteikums, informācija nodota Kultūras pārvaldei)

Atbild Kultūras pārvalde: Pārrunājām iedzīvotāju ieteikumus, Kultūras pārvaldes mājaslapā tiek apkopota informācija par VISIEM novadā notiekošajiem pasākumiem: informācija meklējama sadaļās:
 - Jēkabpils pilsētā un Jēkabpils novadā, sadaļā Afišas parādās tikai tās norises, kurām ir afiša, tā, ka visas novada norises ir atspoguļots mājaslapā, soc. tīklā facebook.com tiek ievietota aktuālā informācija, vai pasākumi, kurus vairāk jāpopularizē, tas saistīts ar biļešu tirdzniecību, tur visas novada norises netiek izvietotas. Vērsīsim uzmanību uz to, kādēļ iedzīvotāji neatrod visu informāciju mūsu mājaslapā, iespējams sadaļu nosaukumi nav skaidri un iedzīvotāji visu informāciju meklē sadaļās Aktuali vai Afišas, tādā gadījumā var neatrast visus pasākumus (domājam par aptauju, vai kādu citu formu, lai noskaidrotu, kā varam mājaslapu padarīt funkcionālāku un saprotamāku).

Cik ilgi Jēkabpils novadā jāgaida atbilde uz iesniegumu? Cilvēks ir iesniedzis iesniegumu jūlijā, bet atbilde vēl nav saņemta šodien

Pašvaldībai jāatbild uz iesniegumu mēneša laikā, taču jāņem vērā, ka novada pašvaldība katru mēnesi saņem ļoti daudz iesniegumu, piemēram oktobra mēnesī reģistrētie dokumenti bija 4477. Kopumā katru mēnesi pašvaldības Klientu apkalpošanas nodaļā tiek saņemti aptuveni 8000 epasti, kuri tiek nodoti pēc piederības un izskatīti. Atvainojamies, ja gadījusies aizkavēšanās ar kādu no iesniegumiem un lūdzam iedzīvotājus gadījumā, ja gadās kavēšanās ar atbildi no pašvaldības, sazināties ar Klientu apkalpošanas nodaļu, telefons: 65236777 ; e-pasts: pasts@jekabpils.lv

Jēkabpils novada pašvaldība atgādināja, ka tad, ja novadā tiek pamanīta kāda problēma, par kuru atbildīga pašvaldība, iedzīvotāji aicināti ziņot par to, zvanot uz pašvaldības bezmaksas informatīvo tālruņa numuru: 80 205 008, rakstot WhatsApp aplikācijā: 25 704 444 vai rakstot uz e-pasta adresi: pasts@jekabpils.lv.

FOTO: Radio1.lv un Jēkabpils novads/Facebook

Atstājiet komentāru