2023.gada 2. februāris

Sonora, Spīdola

Jēkabpils novada iedzīvotāji oktobrī saņems rēķinus saskaņā ar jauno īres maksu (TABULA)

Jēkabpils novada iedzīvotāji oktobrī saņems rēķinus saskaņā ar jauno īres maksu (TABULA)

Jēkabpils novada iedzīvotāji oktobrī saņems rēķinus par īri, saskaņā ar noteikto jauno īres maksu, kas stājās spēkā no šī gada 1.septembra. 

Jaunā īres maksa pārrēķināta atbilstoši pašvaldības Saistošajiem noteikumiem Nr.17, kas apstiprināti šī gada 28.aprīlī. Īres maksa katrā pašvaldības dzīvojamajā mājā noteikta atšķirīga, ņemot vērā dažādus faktorus. Īres maksu aprēķina pēc noteiktas formulas. Jaunā īres maksas aprēķināšanas kārtība neattiecas uz gadījumiem, kad īres maksa tiek noteikta dzīvojamām telpām ar sociālā dzīvokļa vai sociālās mājas statusu. Īres maksa par dzīvojamās telpas vienu kvadrātmetru tiek aprēķināta, izmantojot formulu:
 


Kd – dzīvojamās mājas dzīvojamās telpas kadastrālā vērtība, kura tiek noteikta pēc Valsts zemes dienesta datiem (EUR).
Pl – dzīvojamās mājas dzīvojamās telpas kopējā platība (m2).
Pr – noteiktā īres maksas % likme gadā no īpašuma kadastrālās vērtības, nosakot pārejas periodu 3 gadi:

Pēc šo saistošo noteikumu spēkā stāšanās, ievērojot noslēgtā līguma nosacījumus par brīdināšanu, ka mainās īres maksa –  no šī gada septembra formula kā procentu likme jeb Pr tiek ielikti 4 %; savukārt no 2024.gada – 6%, bet no 2026.gada – 8%. Sarunā ar Radio1.lv Jēkabpils novada domes Attīstības un tautsaimniecības komitejas vadītājs Ainars Vasilis sacīja, ka tas nenozīmē, ka par četriem procentiem pieaug īres masa, tas nozīmējot, ka šāds skaitlis tiek ielikts īres maksas aprēķināšanas formulā un vienā gadījumā īres maksa varot pieaugt, bet citā samazināties.

Tāpat arī viņš piebilda, ka saistošie noteikumi paredz, ja īres maksa līdz šim bijusi mazāka kā desmit centi par īres kvadrātmetru, tad tā pieaugs līdz 10 centiem. Tāpat arī, ja īres maksa bijusi mazāka par 14 centiem, tā tiek noteikta 15 centi, bet ja mazāka par 19 centiem, tā tiek noteikta – 20 centi par īres kvadrātmetru.

Plašāk ar saistošajiem noteikumiem, saskaņā ar kuriem katrā pašvaldības dzīvojamajā mājā aprēķina īres maksu, var iepazīties ŠEIT


Kopsavilkums par jauno īres maksu kvadrātmetrā no 2022.gada 1.septembra Jēkabpils novadā
Atstājiet komentāru