2023.gada 2. februāris

Sonora, Spīdola

Jēkabpils novadā atkārtoti mēģina noteikt vietas un teritorijas, kurās nav atļauts organizēt azartspēles

Jēkabpils novadā atkārtoti mēģina noteikt vietas un teritorijas, kurās nav atļauts organizēt azartspēles

Jēkabpils novadā atkārtoti mēģina noteikt vietas un teritorijas, kurās nav atļauts organizēt azartspēles.

Pagājušās nedēļas Jēkabpils novada domes sēdē pieņemti precizēti saistošie noteikumi, ar kuriem nosaka Jēkabpils novada administratīvajā teritorijā vietas un teritorijas, kurās nav atļauts organizēt azartspēles.

Sākotnēji šie noteikumi pieņemti Jēkabpils novada domes sēdē 2021.gada 23.decembrī, taču 2022.gada 17.janvārī dome saņēmusi Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas (VARAM) atzinumu, kurā izteikti vairāki iebildumi un prasīti labojumi, atsaucoties uz Azartspēļu likumu un Pašvaldību likumu.

VARAM atzinumā cita starpā pausts, ka pašvaldība nav ievērojusi saistošo noteikumu izstrādāšanas kārtību, jo līdztekus tiem nav izstrādāti grozījumi teritorijas plānojumā, kā arī ministrija atsaucas uz vairākiem pantiem azartspēļu un pašvaldību likumos, prasot arī redakcionālus labojumus saistošo noteikumu tekstā.

Augstākā tiesa ir atzinusi, ka no likuma mērķa - sabalansēt komersanta un iedzīvotāju intereses - neizriet likumdevēja griba azartspēļu pakalpojumus vispār izskaust. Tādēļ pašvaldībai jāraugās, lai pakalpojuma sniegšanas ierobežojumi nesniegtos tiktāl, ka pakalpojumu sniegšanas iespēja attiecīgajā administratīvajā teritorijā faktiski tiek izslēgta, pamatojot šādu lēmumu ar vispārīgu vērtību aizsardzību, teikts VARAM atzinumā.

Savukārt Jēkabpils novada pašvaldība vairumam iebildumu nepiekrīt, tostarp iebildumam par teritoriju noteikšanu saistošajos noteikumos. Azartspēļu likumā pašvaldībai piešķirtas tiesības izdot saistošos noteikumus, ar kuriem tiek noteiktas vietas un teritorijas, kurās azartspēles nav atļauts organizēt, neuzdodot pašvaldībai nošķirt vietas no teritorijām un par tām izdot atsevišķus saistošos noteikumus, pauda pašvaldībā.

Pašvaldība nepiekrīt arī atzinumā izteiktajam secinājumam, ka pēc būtības ir noteikts pilnīgs azartspēļu aizliegums Jēkabpils novada apdzīvotās vietās un to tuvumā, kā arī ievērojamās teritorijās ārpus apdzīvotām vietām. 

Pašvaldībā skaidro, ka saistošajos noteikumos noteiktie objekti atrodas tuvu viens pie otra un teritorijas ap tiem, kurās nav atļauts organizēt azartspēles, vairākkārt pārklājas. Līdz ar to pašvaldības teritorijā apdzīvotās vietās ir vietas, kur var organizēt azartspēles.

Jēkabpils novada saistošo noteikumu "Par vietām un teritorijām Jēkabpils novadā, kurās nav atļauts organizēt azartspēles" laboto versiju nodevusi VARAM izskatīšanai, informēja pašvaldībā.

Atstājiet komentāru