2021.gada 2. decembris

Meta, Sniedze

Līdz decembrim plānots apkopot idejas jaunā Jēkabpils novada simbolikai

Līdz decembrim plānots apkopot idejas jaunā Jēkabpils novada simbolikai

Līdz decembrim jāapkopo idejas jaunizveidotā Jēkabpils novada simbolikai, paredz novada domes lēmums.

Likumā "Par pašvaldībām" noteikts, ka pašvaldības dome drīkst noteikt pilsētas, novada vai pagasta simboliku, saskaņojot to ar Valsts heraldikas komisiju. Ja tiek veidota jauna simbolika, tostarp jauns ģerbonis, pirms iesniegt iesniegumu par ģerboņa reģistrāciju Kultūras ministrijā, ir jāzina tās vērtības, ko vēlās atspoguļot ģerbonī.

Pašvaldībā norāda, ka ir jāveic arī citas darbības, piemēram, jāpieaicina profesionāls mākslinieks simbolikas izstrādē. Vienlīdz svarīgi ir nodrošināt pilnvērtīgu demokrātijas procesu un iesaistīt sabiedrību Jēkabpils novada simbolikas izveidē.

Novada simbolikas izstrādei ar domes lēmumu izveidota darba grupa, kuras priekšsēdētājs ir domes priekšsēdētāja vietnieks izglītības un kultūras jautājumos Alfons Žuks ("Apvienība "Iedzīvotāji""). Tajā darbosies arī pašvaldības Sabiedrisko attiecību nodaļas speciāliste Aiga Sleže, Jēkabpils Vēstures muzeja direktore Inese Berķe, biedrības "Sēļu klubs" valdes priekšsēdētāja Ilma Svilāne, biedrības "Alla Prima" valdes priekšsēdētāja, māksliniece Jolanta Ābele un rakstniece Anna Skaidrīte Gailīte.

Darba grupai ir jāveic sabiedrības aptauja, lai noskaidrotu idejas, kuras būtu atspoguļojamas Jēkabpils novada simbolikā. Tāpat līdz 1.decembrim ir jāapkopo idejas un jānoformulē darba uzdevums simbolikas izstrādātājam. Savukārt informācija deputātiem par darbu virzību jāsniedz līdz 1.novembrim.

Jēkabpils novada ģerboni paredzēts izstrādāt līdz 2022.gada 1.augustam.

Atstājiet komentāru